Tillfällig information

Vi har stängt 5 juli till 4 augusti (vecka 28-31)

DART Kommunikationsstöd

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Telefontider

  • måndag - fredag 8:00 - 16:30

Besök

Öppettider

  • måndag - fredag 8:00 - 16:30

Besöksadress

Väverigatan 13
415 11 Göteborg

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Vänligen se www.vasttrafik.se för resväg.

Inre vägbeskrivning

Hus B2, uppgång B, plan 2

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Sahlgrenska Univ.sjukhuset DART kommunikationsstöd
413 45 Göteborg

Vi vänder oss till dig med funktionsnedsättning som behöver kommunikationsstöd på specialistnivå. Vi arbetar med kommunikationsstöd samt alternativa pek- och styrsätt för digital delaktighet riktat till personer med funktionsnedsättning. Vi träffar patienter, genomför utvecklingsprojekt och forskar om alternativ och kompletterande kommunikation (AKK), kommunikativa rättigheter och tillgänglighet för barn, ungdomar och vuxna. Vi erbjuder olika utbildningar om kommunikationsstöd, föräldrakurser och tematräffar. Alla har rätt att kommunicera.

Söka vård hos oss

En utredning på Dart innebär att vi hjälper till att hitta olika sätt att stödja kommunikation för dig. Vi hjälper också till att hitta rätt styrsätt för dig som har nedsatt handmotorik, till exempel joystick eller ögonstyrning. Vi använder olika metoder och provar ut system eller hjälpmedel för att kompensera dina svårigheter.

Under utredningen fungerar Dart som stöd till den vårdmottagning som är ansvarig för kontakten med oss, till exempel habilitering. Vi på Dart genomför utredningen tillsammans med den ansvariga vårdmottagningen, dig och ditt sociala nätverk. Till nätverket hör till exempel dina anhöriga och andra närstående samt assistenter och tvärprofessionella team från vård, skola och daglig verksamhet.

Du kan komma till Dart oavsett ålder och oavsett var i Sverige du bor. För att få komma behöver du bli remitterad hit via en specialistvårdsremiss. Antingen kan den ansvariga vårdmottagningen i regionen skicka en specialistvårdsremiss, eller så kan du eller dina anhöriga skicka en egen vårdbegäran via 1177 Vårdguiden. Det kallas också för egenremiss.

Utredningen börjar med ett första samtal där du och/eller dina vårdnadshavare och remittent deltar. Samtalets syfte är att informera om hur Dart arbetar och prata om bästa sätt att utforma insatsen samt ge oss möjlighet att samla in ytterligare information och för er att ställa frågor till Dart.

För alla barn och ungdomar upp till 18 år är det gratis att komma till Dart. Vuxna betalar 100 kr för specialistbesök. Högkostnadskort gäller. Du måste avboka senast 24 timmar innan den bokade tiden annars får du betala för uteblivet besök.

Vid ditt besök hos oss

Varje utredning på Dart börjar med ett första samtal där vi informerar om Dart och upplägget inför utredningen.

Inom sex veckor efter att Dart har tagit emot din remiss kommer vi att kalla till första samtalet. Om du är över 18 år deltar du själv tillsammans med anhörig och/eller god man. Om du är under 18 år deltar din eller dina vårdnadshavare. Personal från den ansvariga vårdmottagningen deltar alltid.

Under första samtalet bestämmer vi gemensamt ett passande upplägg för utredningen. Utredningen utgår alltid från gemensam problemlösning. Det innebär att vi på Dart arbetar tillsammans med personal från den ansvariga vårdmottagningen och personer från ditt sociala nätverk, till exempel vårdnadshavare och personal från förskola eller skola. Ibland är även du med på dessa möten, beroende på om du vill och kan vara delaktig.

Själva utredningen påbörjas i och med första samtalet. Under det första samtalet tar vi reda på allt vi behöver veta för att sätta in rätt personer från Dart i ärendet och påbörja en planering. I en utredning följs första samtalet ofta av ett planeringsmöte, några utprovningstillfällen, ett avstämningsmöte, en införandeperiod och till sist ett avslutande möte.

På planeringsmötet diskuterar vi vad ni önskar hjälp med och vilka möjligheter vi ser att bygga vidare på och utveckla, och sätter upp mål för det fortsatta arbetet. Hur utprovningen går till anpassas efter dina förutsättningar och intressen. Det kan vara utprovning eller introduktion och utbildning kring kommunikationssystem, anpassningar, programvara och metodik. Ofta behöver personal från den ansvariga vårdmottagningen förskriva ett system eller hjälpmedel av något slag efter rekommendationer från oss. Tillsammans gör vi individuella anpassningar av systemet eller hjälpmedlet så att det passar för patienten. Ofta hjälper vi också till med att utbilda och handleda personerna i nätverket.

När systemet eller hjälpmedlet är på plats och har anpassats efter dig, och personer i nätverket har fått utbildning, har vi ett avslutande möte. Där sätter vi gemensamma mål som du, ditt sociala nätverk och den ansvariga vårdmottagningen ska arbeta mot.

Under själva perioden för utredningen har dina anhöriga möjlighet att gå kurser på Dart utan kostnad.

Här finns bildstöd som beskriver våra olika möten. Dessa skickas till dig om du ska komma på ett besök till oss. 

Bildstöd inför första samtalet

Bildstöd inför kommunikationsutredning

Bildstöd inför styrsättsutredning

Vi som arbetar här

På vår mottagning finns olika yrkeskategorier som logoped, arbetsterapeut, pedagog, datalingvist, tekniker och administrativ koordinator.

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt. 

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta.

Lämna gärna dina synpunkter via 1177, e-post eller post.

Bild på olika kartor och kommunikationsstöd

Darts webbplats

På Darts webbplats hittar du våra kurser, information om kommunikationsstöd, tips, olika filmer och nedladdningsbart material för vård, skola och vardagsliv.

Digitalt vårdmöte

Har du fått en kallelse till ett digital vårdmöte? Här kan du läsa mer om hur du ansluter till ditt möte:

Digitala vårdmöten

Josefin Hansson

Enhetschef

Telefonnummer

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Telefontider

  • måndag - fredag 8:00 - 16:30

Besök

Öppettider

  • måndag - fredag 8:00 - 16:30

Besöksadress

Väverigatan 13
415 11 Göteborg

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Vänligen se www.vasttrafik.se för resväg.

Inre vägbeskrivning

Hus B2, uppgång B, plan 2

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Sahlgrenska Univ.sjukhuset DART kommunikationsstöd
413 45 Göteborg

Vi vänder oss till dig med funktionsnedsättning som behöver kommunikationsstöd på specialistnivå. Vi arbetar med kommunikationsstöd samt alternativa pek- och styrsätt för digital delaktighet riktat till personer med funktionsnedsättning. Vi träffar patienter, genomför utvecklingsprojekt och forskar om alternativ och kompletterande kommunikation (AKK), kommunikativa rättigheter och tillgänglighet för barn, ungdomar och vuxna. Vi erbjuder olika utbildningar om kommunikationsstöd, föräldrakurser och tematräffar. Alla har rätt att kommunicera.

Söka vård hos oss

En utredning på Dart innebär att vi hjälper till att hitta olika sätt att stödja kommunikation för dig. Vi hjälper också till att hitta rätt styrsätt för dig som har nedsatt handmotorik, till exempel joystick eller ögonstyrning. Vi använder olika metoder och provar ut system eller hjälpmedel för att kompensera dina svårigheter.

Under utredningen fungerar Dart som stöd till den vårdmottagning som är ansvarig för kontakten med oss, till exempel habilitering. Vi på Dart genomför utredningen tillsammans med den ansvariga vårdmottagningen, dig och ditt sociala nätverk. Till nätverket hör till exempel dina anhöriga och andra närstående samt assistenter och tvärprofessionella team från vård, skola och daglig verksamhet.

Du kan komma till Dart oavsett ålder och oavsett var i Sverige du bor. För att få komma behöver du bli remitterad hit via en specialistvårdsremiss. Antingen kan den ansvariga vårdmottagningen i regionen skicka en specialistvårdsremiss, eller så kan du eller dina anhöriga skicka en egen vårdbegäran via 1177 Vårdguiden. Det kallas också för egenremiss.

Utredningen börjar med ett första samtal där du och/eller dina vårdnadshavare och remittent deltar. Samtalets syfte är att informera om hur Dart arbetar och prata om bästa sätt att utforma insatsen samt ge oss möjlighet att samla in ytterligare information och för er att ställa frågor till Dart.

För alla barn och ungdomar upp till 18 år är det gratis att komma till Dart. Vuxna betalar 100 kr för specialistbesök. Högkostnadskort gäller. Du måste avboka senast 24 timmar innan den bokade tiden annars får du betala för uteblivet besök.

Vid ditt besök hos oss

Varje utredning på Dart börjar med ett första samtal där vi informerar om Dart och upplägget inför utredningen.

Inom sex veckor efter att Dart har tagit emot din remiss kommer vi att kalla till första samtalet. Om du är över 18 år deltar du själv tillsammans med anhörig och/eller god man. Om du är under 18 år deltar din eller dina vårdnadshavare. Personal från den ansvariga vårdmottagningen deltar alltid.

Under första samtalet bestämmer vi gemensamt ett passande upplägg för utredningen. Utredningen utgår alltid från gemensam problemlösning. Det innebär att vi på Dart arbetar tillsammans med personal från den ansvariga vårdmottagningen och personer från ditt sociala nätverk, till exempel vårdnadshavare och personal från förskola eller skola. Ibland är även du med på dessa möten, beroende på om du vill och kan vara delaktig.

Själva utredningen påbörjas i och med första samtalet. Under det första samtalet tar vi reda på allt vi behöver veta för att sätta in rätt personer från Dart i ärendet och påbörja en planering. I en utredning följs första samtalet ofta av ett planeringsmöte, några utprovningstillfällen, ett avstämningsmöte, en införandeperiod och till sist ett avslutande möte.

På planeringsmötet diskuterar vi vad ni önskar hjälp med och vilka möjligheter vi ser att bygga vidare på och utveckla, och sätter upp mål för det fortsatta arbetet. Hur utprovningen går till anpassas efter dina förutsättningar och intressen. Det kan vara utprovning eller introduktion och utbildning kring kommunikationssystem, anpassningar, programvara och metodik. Ofta behöver personal från den ansvariga vårdmottagningen förskriva ett system eller hjälpmedel av något slag efter rekommendationer från oss. Tillsammans gör vi individuella anpassningar av systemet eller hjälpmedlet så att det passar för patienten. Ofta hjälper vi också till med att utbilda och handleda personerna i nätverket.

När systemet eller hjälpmedlet är på plats och har anpassats efter dig, och personer i nätverket har fått utbildning, har vi ett avslutande möte. Där sätter vi gemensamma mål som du, ditt sociala nätverk och den ansvariga vårdmottagningen ska arbeta mot.

Under själva perioden för utredningen har dina anhöriga möjlighet att gå kurser på Dart utan kostnad.

Här finns bildstöd som beskriver våra olika möten. Dessa skickas till dig om du ska komma på ett besök till oss. 

Bildstöd inför första samtalet

Bildstöd inför kommunikationsutredning

Bildstöd inför styrsättsutredning

Vi som arbetar här

På vår mottagning finns olika yrkeskategorier som logoped, arbetsterapeut, pedagog, datalingvist, tekniker och administrativ koordinator.

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt. 

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta.

Lämna gärna dina synpunkter via 1177, e-post eller post.

Josefin Hansson

Enhetschef

Telefonnummer

Bild på olika kartor och kommunikationsstöd

Darts webbplats

På Darts webbplats hittar du våra kurser, information om kommunikationsstöd, tips, olika filmer och nedladdningsbart material för vård, skola och vardagsliv.

Digitalt vårdmöte

Har du fått en kallelse till ett digital vårdmöte? Här kan du läsa mer om hur du ansluter till ditt möte:

Digitala vårdmöten