Enheter

Enheter Neurologi Psykiatri Habilitering

 • Akutavdelning barn- och ungdomspsykiatri

  BUP har en akutmottagning och akutvårdsavdelning som ligger på Östra sjukhuset i Göteborg. Hit kan du som är yngre än 18 år vända dig om du har behov av akuta psykiatriska insatser på kvällar, nätter och helger.

 • Arbetsterapi och fysioterapi barn

  Vi tar emot alla barn och ungdomar upp till 18 år inom barnsjukhuset som har behov av arbetsterapeut och fysioterapeut.

 • BUP Barnahus

  BUP Barnahus Göteborg vänder sig till dig under 18 år som misstänks vara/har varit utsatt för sexuella övergrepp eller fysisk misshandel.

 • BUP korttidsvårdsavdelning Slottis

  Vi tar emot dig under 18 år med psykiatriska problem som kräver intensiva resurser. De vanligaste diagnoserna är ätstörning, autismspektrumtillstånd och ångesttillstånd.

 • BUP regional utredningsmottagning

  Vi vänder oss till barn och ungdomar under 18 år som är i behov av en neuropsykiatrisk utredning. I vårt upptagningsområde ingår hela Västra Götalandsregionen.

 • BUP Specialmottagning

  På BUP Specialmottagning arbetar vi med att utreda och behandla barn och ungdomar med tvångssyndrom/OCD och liknande tillstånd, tex hoarding (samlarsyndrom), samt svåra tics/Tourettes syndrom, dysmorfofobi, trichotillomani, dermatillomani och selektiv mutism. Vi arbetar även med att utreda, behandla och följa patienter med bipolära och/eller psykotiska tillstånd.

 • BUP-mottagning Frölunda

  Vi vänder oss till dig under 18 år med allvarlig psykisk ohälsa som påverkar dig i vardagen, exempelvis depression, svår ångest, impulsivitet och utagerande beteende, sociala samspelssvårigheter, tvångsmässiga beteenden och ätstörningar.

 • BUP-mottagning Gamlestaden

  Vi vänder oss till dig under 18 år med allvarlig psykisk ohälsa som påverkar dig i vardagen, exempelvis depression, svår ångest, impulsivitet och utagerande beteende, sociala samspelssvårigheter, tvångsmässiga beteenden och ätstörningar.

 • BUP-mottagning Hisingen

  Vi vänder oss till dig under 18 år med allvarlig psykisk ohälsa som påverkar dig i vardagen, exempelvis depression, svår ångest, impulsivitet och utagerande beteende, sociala samspelssvårigheter, tvångsmässiga beteenden och ätstörningar.

 • BUP-mottagning Krokslätt

  Vi vänder oss till dig under 18 år med allvarlig psykisk ohälsa som påverkar dig i vardagen, exempelvis depression, svår ångest, impulsivitet och utagerande beteende, sociala samspelssvårigheter, tvångsmässiga beteenden och ätstörningar.

 • BUP-mottagning Kungshöjd

  Vi vänder oss till dig under 18 år med psykiska symtom och funktionsnedsättningar som exempelvis ångest, depression, impulsivitet och utagerande beteende, koncentrationssvårigheter, sociala samspelssvårigheter, tvångsmässiga beteenden och ätstörningar. 

 • DART Kommunikationsstöd

  Vi vänder oss till dig med funktionsnedsättning som behöver kommunikationsstöd på specialistnivå. Vi arbetar med kommunikationsstöd samt alternativa pek- och styrsätt för digital delaktighet riktat till personer med funktionsnedsättning. Vi träffar patienter, genomför utvecklingsprojekt och forskar om alternativ och kompletterande kommunikation (AKK), kommunikativa rättigheter och tillgänglighet för barn, ungdomar och vuxna. Vi erbjuder olika utbildningar om kommunikationsstöd, föräldrakurser och tematräffar. Alla har rätt att kommunicera.

 • En väg in - barn och unga med psykisk ohälsa

  En väg in - barn och unga med psykisk ohälsa är ett kontaktcenter med uppgift att hjälpa barn och unga med psykisk ohälsa att hitta rätt i vården. Kontaktcentret är till för barn och unga i hela Västra Götalandsregionen. Det är öppet för barn och unga som tar en egen kontakt och för vårdnadshavare eller närstående som hjälper till att ta kontakt.

 • Logopedimottagning barn och ungdom

  Vi vänder oss till dig under 18 år med kommunikations-, språk- och talstörning eller ät- och sväljsvårigheter.

 • Neurologimottagning barn

  På Neurologimottagning barn arbetar vi med hjärnan, ryggmärgen, nerverna och musklerna. Här utreds och behandlas barn och ungdomar (0-18 år) med misstänkta och verifierade neurologiska sjukdomar.

 • Neurologisk utredningsmottagning barn

  Neurologisk utredningsmottagning barn är en högspecialiserad verksamhet som vänder sig till barn och ungdomar upp till 18 år med medfödda och förvärvade neurologiska funktionsnedsättningar. Vi genomför komplexa och tvärprofessionella utredningar samt behandlingsinsatser.

 • Neuropsykiatrisk mottagning barn och ungdom

  Neuropsykiatrisk mottagning barn och ungdom (BNK) är en specialiserad enhet inom Västra Götalandsregionen som utreder barn och ungdomar under 18 år med komplexa neuropsykiatriska utvecklingsavvikelser. Det kan innebära svårigheter med kommunikation, socialt samspel, beteende, språkutveckling, inlärningsförmåga, koncentration, impulskontroll och humörreglering. En del av patienterna vi utreder kan samtidigt ha genetiska syndrom, epilepsi och andra neurologiska tillstånd. Vi tar emot patienter från regionen och övriga delar av landet. I utredningen på mottagningen deltar flera yrkesgrupper, såsom läkare, psykolog, specialpedagog, logoped, sjuksköterska och kurator. Vi har ett nära samarbete med Göteborgs Universitet och särskilt med Gillbergcentrum vid Sahlgrenska akademin. Vi utvecklar metoder och sprider kunskap inom det neuropsykiatriska fältet.

 • Ätstörningscentrum barn och unga vuxna avdelning

  Vi erbjuder behandling i heldygnsvård för dig som är 16–24 år med allvarlig ätstörning där andra behandlingsinsatser inte erbjuder tillräckligt stöd. Avdelningen är en regional specialistavdelning men har också uppdrag att bedriva nationell högspecialiserad vård och vi tar därför emot remisser från hela Sverige.

 • Ätstörningscentrum barn och unga vuxna dagsjukvård

  Vi tar emot dig upp till 25 år med en allvarlig ätstörning där andra behandlingsinsatser inte erbjuder tillräckligt stöd. Vi erbjuder vård till dig som behöver en period med förstärkt stöd.

 • Ätstörningscentrum barn och unga vuxna mottagning

  Vi utreder och behandlar dig som är yngre än 25 år och har en allvarlig ätstörning.