BUP regional utredningsmottagning

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Telefontider

 • Sekreterare
  måndag - fredag 8:00 - 9:00
 • Sjuksköterska
  måndag 10:00 - 11:00
 • Sjuksköterska
  torsdag 10:00 - 11:00

Besök

Öppettider

 • måndag - fredag 8:00 - 16:30

Besöksadress

Drottninggatan 16
411 14 Göteborg

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Kollektivtrafik: Hållplats Domkyrkan. För vidare information: www.vasttrafik.se

Inre vägbeskrivning

Plan 2

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Sahlgrenska Univ.sjukhuset BUP regional utredningsmottagning
413 45 Göteborg

Vi vänder oss till barn och ungdomar under 18 år som är i behov av en neuropsykiatrisk utredning. I vårt upptagningsområde ingår hela Västra Götalandsregionen.

Söka vård hos oss

För att genomgå en neuropsykiatrisk utredning inom BUP regional utredningsmottagning behövs en remiss till BUP. Alla remisser hanteras och bedöms av En väg in - barn och unga med psykisk ohälsa. Vid den bedömningen tar man ställning till om du tillhör specialistpsykiatrins målgrupp. Man tar också ställning till var du ska få din vårdinsats. När bedömningen är klar får du besked om du kommer att utredas hos oss eller om du bör utredas på din lokala BUP-mottagning. Ett remissvar på bedömningen kommer att skickas till den som remitterat dig till oss.

Vid ditt besök hos oss

Vid start av utredningen kommer ditt första besök ske via ett digitalt videomöte med sjuksköterska. Du och din vårdnadshavare kommer att få information om hur utredningen går till, få svara på frågor samt möjlighet att ställa egna frågor. I utredningen ingår även att svara på digitala skattningsformulär. Dessa skickas både till dig, om du är över 13 år, till dina vårdnadshavare och till din klasslärare eller mentor. Utredningsbesöken kommer att ske både på mottagningen och digitalt. Beroende på vilken typ av utredning du ska göra varierar antalet besök och vilka yrkeskategorier ni kommer att få träffa. Om vi under utredningens gång bedömer att den Regionala utredningsmottagningen inte kan tillgodose dina vårdbehov remitteras du till din lokala BUP-mottagning för fortsatt vård.

När utredningen är klar

Du och din vårdnadshavare kommer att få en återgivning där utredningsresultatet meddelas, detta sker digitalt. Även skola kommer erbjudas en återgivning tillsammans med er. Vid eventuellt förhinder från skola kommer en skriftlig återgivning att delges skola. Vi har inte möjlighet att ta hänsyn till skollov för återgivningen till skolan. Mottagningen är stängd mellan veckorna 28-31 samt röda dagar.
Om behov av fortsatt BUP kontakt kvarstår efter avslutad utredning kommer du remitteras till den lokala BUP mottagningen där du bor.

Vi som arbetar här

På mottagningen arbetar sjuksköterskor, psykologer, läkare samt vårdadministratörer. Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar finns det studenter på våra mottagningar och avdelningar. All personal och studenter som är verksamma på mottagningen har tystnadsplikt. Ni har rätt att säga nej till att studenter deltar under besöket.

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta.

Lämna gärna dina synpunkter via 1177, e-post eller post.

Erika Haglöf

Enhetschef

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Telefontider

 • Sekreterare
  måndag - fredag 8:00 - 9:00
 • Sjuksköterska
  måndag 10:00 - 11:00
 • Sjuksköterska
  torsdag 10:00 - 11:00

Besök

Öppettider

 • måndag - fredag 8:00 - 16:30

Besöksadress

Drottninggatan 16
411 14 Göteborg

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Kollektivtrafik: Hållplats Domkyrkan. För vidare information: www.vasttrafik.se

Inre vägbeskrivning

Plan 2

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Sahlgrenska Univ.sjukhuset BUP regional utredningsmottagning
413 45 Göteborg

Vi vänder oss till barn och ungdomar under 18 år som är i behov av en neuropsykiatrisk utredning. I vårt upptagningsområde ingår hela Västra Götalandsregionen.

Söka vård hos oss

För att genomgå en neuropsykiatrisk utredning inom BUP regional utredningsmottagning behövs en remiss till BUP. Alla remisser hanteras och bedöms av En väg in - barn och unga med psykisk ohälsa. Vid den bedömningen tar man ställning till om du tillhör specialistpsykiatrins målgrupp. Man tar också ställning till var du ska få din vårdinsats. När bedömningen är klar får du besked om du kommer att utredas hos oss eller om du bör utredas på din lokala BUP-mottagning. Ett remissvar på bedömningen kommer att skickas till den som remitterat dig till oss.

Vid ditt besök hos oss

Vid start av utredningen kommer ditt första besök ske via ett digitalt videomöte med sjuksköterska. Du och din vårdnadshavare kommer att få information om hur utredningen går till, få svara på frågor samt möjlighet att ställa egna frågor. I utredningen ingår även att svara på digitala skattningsformulär. Dessa skickas både till dig, om du är över 13 år, till dina vårdnadshavare och till din klasslärare eller mentor. Utredningsbesöken kommer att ske både på mottagningen och digitalt. Beroende på vilken typ av utredning du ska göra varierar antalet besök och vilka yrkeskategorier ni kommer att få träffa. Om vi under utredningens gång bedömer att den Regionala utredningsmottagningen inte kan tillgodose dina vårdbehov remitteras du till din lokala BUP-mottagning för fortsatt vård.

När utredningen är klar

Du och din vårdnadshavare kommer att få en återgivning där utredningsresultatet meddelas, detta sker digitalt. Även skola kommer erbjudas en återgivning tillsammans med er. Vid eventuellt förhinder från skola kommer en skriftlig återgivning att delges skola. Vi har inte möjlighet att ta hänsyn till skollov för återgivningen till skolan. Mottagningen är stängd mellan veckorna 28-31 samt röda dagar.
Om behov av fortsatt BUP kontakt kvarstår efter avslutad utredning kommer du remitteras till den lokala BUP mottagningen där du bor.

Vi som arbetar här

På mottagningen arbetar sjuksköterskor, psykologer, läkare samt vårdadministratörer. Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar finns det studenter på våra mottagningar och avdelningar. All personal och studenter som är verksamma på mottagningen har tystnadsplikt. Ni har rätt att säga nej till att studenter deltar under besöket.

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta.

Lämna gärna dina synpunkter via 1177, e-post eller post.

Erika Haglöf

Enhetschef