BUP Barnahus

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Besök

Öppettider

  • måndag - fredag 8:00 - 16:30

Besöksadress

Gårdavägen 1
412 50 Göteborg

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Kollektivtrafik information: www.vasttrafik.se

Inre vägbeskrivning

Plan 1

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Sahlgrenska Univ.sjukhuset BUP Barnahus
413 45 Göteborg

BUP Barnahus Göteborg vänder sig till dig under 18 år som misstänks vara/har varit utsatt för sexuella övergrepp eller fysisk misshandel.

På Barnahus samverkar socialtjänst, polis, åklagare och hälso- och sjukvård kring barn som misstänks varit utsatta för våldsbrott/sexuella övergrepp. Barnahus psykologer tar endast emot patient via remiss från socialtjänsten eller polisen. Egenremiss är inte möjligt.

Hos oss arbetar två psykologer. I patientarbetet erbjuds screening, kartläggning och samtalsbehandling. Psykologerna har även ett konsultativt uppdrag gentemot övriga professionella samt uppdrag kring att sprida kunskap och information om målgruppen och Barnahus. 

Vid behov av annan eller längre behandlingsinsats remitteras patienten vidare till annan vårdkontakt.

Välkomna!

Checklista inför ditt besök

  • Besöken är kostnadsfria.
  • De flesta besök tar mellan 60 och 90 minuter.
  • Våra öppettider är måndag till fredag kl 8.00-16.30.

Vi som arbetar här

På vår mottagning finns två psykologer, enhetschef och medicinsk sekreterare.

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt. 

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta.

Lämna gärna dina synpunkter via 1177, e-post eller post.

Åsa Lidman

Enhetschef

Telefonnummer

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Besök

Öppettider

  • måndag - fredag 8:00 - 16:30

Besöksadress

Gårdavägen 1
412 50 Göteborg

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Kollektivtrafik information: www.vasttrafik.se

Inre vägbeskrivning

Plan 1

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Sahlgrenska Univ.sjukhuset BUP Barnahus
413 45 Göteborg

BUP Barnahus Göteborg vänder sig till dig under 18 år som misstänks vara/har varit utsatt för sexuella övergrepp eller fysisk misshandel.

På Barnahus samverkar socialtjänst, polis, åklagare och hälso- och sjukvård kring barn som misstänks varit utsatta för våldsbrott/sexuella övergrepp. Barnahus psykologer tar endast emot patient via remiss från socialtjänsten eller polisen. Egenremiss är inte möjligt.

Hos oss arbetar två psykologer. I patientarbetet erbjuds screening, kartläggning och samtalsbehandling. Psykologerna har även ett konsultativt uppdrag gentemot övriga professionella samt uppdrag kring att sprida kunskap och information om målgruppen och Barnahus. 

Vid behov av annan eller längre behandlingsinsats remitteras patienten vidare till annan vårdkontakt.

Välkomna!

Checklista inför ditt besök

  • Besöken är kostnadsfria.
  • De flesta besök tar mellan 60 och 90 minuter.
  • Våra öppettider är måndag till fredag kl 8.00-16.30.

Vi som arbetar här

På vår mottagning finns två psykologer, enhetschef och medicinsk sekreterare.

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt. 

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta.

Lämna gärna dina synpunkter via 1177, e-post eller post.

Åsa Lidman

Enhetschef

Telefonnummer