Ätstörningscentrum barn och unga vuxna avdelning

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Telefontider

  • måndag - söndag 8:00 - 19:00

Besök

Öppettider

  • måndag - söndag dygnet runt

Besöksadress

Vitaminvägen 17
416 50 Göteborg

Besökstider

  • Hela lör och sön
    måndag - fredag 17:30 - 20:00

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Östra sjukhuset. Avfart Torpamotet från E20. Information kollektivtrafik www.vasttrafik.se Se vidare skyltning inom sjukhusområdet.

Inre vägbeskrivning

Plan 2, Östra sjukhuset

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Sahlgrenska Univ.sjukhuset Ätstörningscentrum barn och unga vuxna avdelning
416 85 Göteborg

Vi erbjuder behandling i heldygnsvård för dig som är 16–24 år med allvarlig ätstörning där andra behandlingsinsatser inte erbjuder tillräckligt stöd. Avdelningen är en regional specialistavdelning men har också uppdrag att bedriva nationell högspecialiserad vård och vi tar därför emot remisser från hela Sverige.

Din vistelse hos oss

Vi erbjuder behandling och omvårdnad med fokus på ätstörningssymtom, nutrition/viktökning och måltidsrelaterad ångesthantering.

En viktig målsättning med behandlingen är att hjälpa dig att bli fri från de svårigheter som följer med ätstörningen. Dina individuella målsättningar formuleras tillsammans med behandlare i en vårdplan som utvärderas löpande under vårdtiden. Vi eftersträvar att den vård du får vid avdelningen är en del av en trygg, sammanhängande och fungerande vårdkedja, där du både under och efter kontakten med vår verksamhet får vård på rätt nivå.

Ätstörningscentrum barn och unga vuxna avdelning

Avdelningen har åtta platser för heldygnsvård. Hit kommer du via remiss från en ätstörningsmottagning i Göteborg eller övriga Västra Götalandsregionen. Vi tar också emot remisser från andra regioner i Sverige för Nationell Högspecialiserad Vård, NHV. Före en vårdperiod hos oss kallas du till ett utförligt bedömningsbesök där du också får information om vården och en rundtur i lokalerna. Innan inskrivning får du ett eller flera förberedande samtal där vi kan svara på frågor och ge mer information, och även lära känna dig bättre. Din vistelse hos oss inleds oftast med en bedömningsvecka som sedan övergår i en behandlingsperiod om både du och vi bedömer att det är lämpligt. Behandlingen på avdelningen innehåller bland annat måltidsstöd, olika gruppbehandlingar och kreativa/skapande grupper, individuella samtal, familjesamtal, dietistrådgivning, fysioterapi, social träning och uppföljning av läkare. Under behandlingen arbetar du dig stegvis genom olika faser, där du inledningsvis erbjuds mycket stöd och sedan successivt tar ökande eget ansvar. Vårdtiden är ofta omkring 12 veckor, men vårdtidens längd och utformning planeras och utvärderas individuellt. Under behandlingen har du hemträningar i ökande omfattning under helgerna, för att överföra det du tränat på till din egen hemsituation. Efter avslutad behandling på avdelningen återgår du till fortsatt kontakt med din mottagning, eventuellt med förstärkning i form av dagsjukvård, vid den behandlingsenhet du kommer ifrån. Vi eftersträvar under hela processen ett nära samarbete med din mottagning, för att säkra en god planering av din vård.

Här kan du läsa mer inför din vistelse:

Ätstörningscentrum barn och unga vuxna avdelning - heldygnsvård.pdf (vgregion.se)

Här kan du få mer information:

Ätstörningar på 1177

Frisk & Fri - Riksföreningen mot ätstörningar

Tjejzonen - Ätstörningszonen

Kunskapscentrum för ätstörningar (KÄTS)

Vi som arbetar här

På avdelningen för finns ett multiprofessionellt team med olika yrkeskategorier som sjuksköterska, skötare, kurator, psykolog, fysioterapeut, dietist, läkare, medicinsk sekreterare och kock.

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt. Hos oss bedrivs utbildning och kliniknära forskning i samarbete med bland annat Sahlgrenska akademin vid Göteborgs Universitet. Forskningen handlar om att på olika sätt försöka förstå, förebygga och behandla ätstörningar. När du kommer till oss för behandling är det sannolikt att du blir tillfrågad om att delta i de forskningsprojekt som pågår eller att du får träffa en forskningsledare.

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta.

Lämna gärna dina synpunkter via 1177, e-post eller post.

Digitalt vårdmöte

Har du fått en kallelse till ett digital vårdmöte? Här kan du läsa mer om hur du ansluter till ditt möte:

Digitala vårdmöten

Svårbehandlade ätstörningar

Här hittar du som är patient information om vårt uppdrag att bedriva nationell högspecialiserad vård inom svårbehandlade ätstörningar.

Byggarbeten på sjukhusen

Det pågår flera byggarbeten på sjukhusen som påverkar trafik och möjligheter till parkering.

Påverkan på trafik och parkering på sjukhusen

Lena Haglund Backman

Tf vårdenhetschef

Telefonnummer

Kontor: 031 - 343 54 46

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Telefontider

  • måndag - söndag 8:00 - 19:00

Besök

Öppettider

  • måndag - söndag dygnet runt

Besöksadress

Vitaminvägen 17
416 50 Göteborg

Besökstider

  • Hela lör och sön
    måndag - fredag 17:30 - 20:00

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Östra sjukhuset. Avfart Torpamotet från E20. Information kollektivtrafik www.vasttrafik.se Se vidare skyltning inom sjukhusområdet.

Inre vägbeskrivning

Plan 2, Östra sjukhuset

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Sahlgrenska Univ.sjukhuset Ätstörningscentrum barn och unga vuxna avdelning
416 85 Göteborg

Vi erbjuder behandling i heldygnsvård för dig som är 16–24 år med allvarlig ätstörning där andra behandlingsinsatser inte erbjuder tillräckligt stöd. Avdelningen är en regional specialistavdelning men har också uppdrag att bedriva nationell högspecialiserad vård och vi tar därför emot remisser från hela Sverige.

Din vistelse hos oss

Vi erbjuder behandling och omvårdnad med fokus på ätstörningssymtom, nutrition/viktökning och måltidsrelaterad ångesthantering.

En viktig målsättning med behandlingen är att hjälpa dig att bli fri från de svårigheter som följer med ätstörningen. Dina individuella målsättningar formuleras tillsammans med behandlare i en vårdplan som utvärderas löpande under vårdtiden. Vi eftersträvar att den vård du får vid avdelningen är en del av en trygg, sammanhängande och fungerande vårdkedja, där du både under och efter kontakten med vår verksamhet får vård på rätt nivå.

Ätstörningscentrum barn och unga vuxna avdelning

Avdelningen har åtta platser för heldygnsvård. Hit kommer du via remiss från en ätstörningsmottagning i Göteborg eller övriga Västra Götalandsregionen. Vi tar också emot remisser från andra regioner i Sverige för Nationell Högspecialiserad Vård, NHV. Före en vårdperiod hos oss kallas du till ett utförligt bedömningsbesök där du också får information om vården och en rundtur i lokalerna. Innan inskrivning får du ett eller flera förberedande samtal där vi kan svara på frågor och ge mer information, och även lära känna dig bättre. Din vistelse hos oss inleds oftast med en bedömningsvecka som sedan övergår i en behandlingsperiod om både du och vi bedömer att det är lämpligt. Behandlingen på avdelningen innehåller bland annat måltidsstöd, olika gruppbehandlingar och kreativa/skapande grupper, individuella samtal, familjesamtal, dietistrådgivning, fysioterapi, social träning och uppföljning av läkare. Under behandlingen arbetar du dig stegvis genom olika faser, där du inledningsvis erbjuds mycket stöd och sedan successivt tar ökande eget ansvar. Vårdtiden är ofta omkring 12 veckor, men vårdtidens längd och utformning planeras och utvärderas individuellt. Under behandlingen har du hemträningar i ökande omfattning under helgerna, för att överföra det du tränat på till din egen hemsituation. Efter avslutad behandling på avdelningen återgår du till fortsatt kontakt med din mottagning, eventuellt med förstärkning i form av dagsjukvård, vid den behandlingsenhet du kommer ifrån. Vi eftersträvar under hela processen ett nära samarbete med din mottagning, för att säkra en god planering av din vård.

Här kan du läsa mer inför din vistelse:

Ätstörningscentrum barn och unga vuxna avdelning - heldygnsvård.pdf (vgregion.se)

Här kan du få mer information:

Ätstörningar på 1177

Frisk & Fri - Riksföreningen mot ätstörningar

Tjejzonen - Ätstörningszonen

Kunskapscentrum för ätstörningar (KÄTS)

Vi som arbetar här

På avdelningen för finns ett multiprofessionellt team med olika yrkeskategorier som sjuksköterska, skötare, kurator, psykolog, fysioterapeut, dietist, läkare, medicinsk sekreterare och kock.

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt. Hos oss bedrivs utbildning och kliniknära forskning i samarbete med bland annat Sahlgrenska akademin vid Göteborgs Universitet. Forskningen handlar om att på olika sätt försöka förstå, förebygga och behandla ätstörningar. När du kommer till oss för behandling är det sannolikt att du blir tillfrågad om att delta i de forskningsprojekt som pågår eller att du får träffa en forskningsledare.

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta.

Lämna gärna dina synpunkter via 1177, e-post eller post.

Lena Haglund Backman

Tf vårdenhetschef

Telefonnummer

Kontor: 031 - 343 54 46

Digitalt vårdmöte

Har du fått en kallelse till ett digital vårdmöte? Här kan du läsa mer om hur du ansluter till ditt möte:

Digitala vårdmöten

Svårbehandlade ätstörningar

Här hittar du som är patient information om vårt uppdrag att bedriva nationell högspecialiserad vård inom svårbehandlade ätstörningar.

Byggarbeten på sjukhusen

Det pågår flera byggarbeten på sjukhusen som påverkar trafik och möjligheter till parkering.

Påverkan på trafik och parkering på sjukhusen