Ätstörningscentrum barn och unga vuxna dagsjukvård

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefontider

 • Telefonsvarare
  måndag - fredag dygnet runt

Besök

Öppettider

 • Telefonsvarare
  måndag - fredag dygnet runt

Besöksadress

Vitaminvägen 17
416 50 Göteborg

Besökstider

 • måndag - fredag 8:00 - 15:00

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Östra sjukhuset Avfart Torpamotet från E20. Information kollektivtrafik www.vasttrafik.se Se vidare skyltning inom sjukhusområdet.

Inre vägbeskrivning

Plan 2, Östra sjukhuset

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Sahlgrenska Univ.sjukhuset Ätstörningscentrum barn och unga vuxna dagsjukvård
416 85 Göteborg

Vi tar emot dig upp till 25 år med en allvarlig ätstörning där andra behandlingsinsatser inte erbjuder tillräckligt stöd. Vi erbjuder vård till dig som behöver en period med förstärkt stöd.

Din vistelse hos oss

Vi erbjuder behandling och omvårdnad fokuserad på ätstörningsymptom, nutrition/viktökning och måltidsrelaterad ångesthantering.

Viktiga målsättningar med en behandling är att på ett strukturerat sätt hjälpa dig att bli fri från de svårigheter som följer med ätstörningen. Dina individuella målsättningar formuleras tillsammans med behandlare i en vårdplan som utvärderas löpande under behandlingen.

Vi eftersträvar att den vård du får är en del av en trygg, sammanhängande och fungerande vårdkedja, där du både under och efter kontakten med vår verksamhet får vård på rätt nivå. Patienter som går i behandling vid Ätstörningsmottagning barn och unga vuxna behåller sin samtalskontakt både under och efter behandling i dagvård och slutenvård.

Söka vård hos oss

För dig som är upp till 25 år och kan behandlas för din ätstörning  i öppenvård, kan det vara aktuellt att söka vård vid Ätstörningsmottagning barn och unga vuxna. 

Under fyra veckor på sommaren är vården vid dagvårdsavdelningen reducerad. Vid frågor ta kontakt med oss.

Ätstörningsavdelning - dagsjukvård

Dagvårdsavdelningen är en åldersövergripande enhet för patienter upp till 25 år. Här erbjuds familjebaserad behandling för yngre, och individbaserad behandling för äldre patienter. Behandlingsprogrammet är under dagtid måndag – fredag. Till dagvårdsavdelningen kommer du med remiss från Ätstörningsmottagning barn och unga vuxna.

Innan en vistelse hos oss kallas du till ett första bedömningsbesök där du också får information om vården. Före behandlingsstart kallas du till ett förberedande samtal på dagvården, där du får mer information, och en rundvisning i lokalerna.

Behandlingen innehåller bland annat måltidstöd, social träning, matlagning, olika gruppbehandlingar, individuella samtal, familjesamtal, dietistrådgivning, fysioterapi och uppföljning av läkare. Fokus och innehåll i behandlingen skiljer sig åt i en del avseenden för yngre och äldre patienter.

Vårdtiden på enheten är ofta omkring 4-6 veckor för yngre patienter och 8-12 veckor för äldre patienter, men både vårdtidens längd och utformning planeras och utvärderas individuellt.

Efter avslutad behandling i dagvården, återgår du till fortsatt öppenvårdsbehandling hos din behandlare vid mottagningen.

Här kan du få mer information:

Ätstörningar på 1177

Frisk & Fri - Riksföreningen mot ätstörningar

Tjejzonen - Ätstörningszonen

Kunskapscentrum för ätstörningar (KÄTS)

Vi som arbetar här

Teamet på dagvårdsavdelningen består av arbetsterapeuter, sjukskötare och skötare. Avdelningen har ett nära samarbete med läkare, sjukgymnast dietist och psykolog, samt med patienternas behandlare vid mottagningen, psykologer och socionomer. 

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt. 

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta.

Lämna gärna dina synpunkter via 1177, e-post eller post.

Digitalt vårdmöte

Har du fått en kallelse till ett digital vårdmöte? Här kan du läsa mer om hur du ansluter till ditt möte:

Digitala vårdmöten

Byggarbeten på sjukhusen

Det pågår flera byggarbeten på sjukhusen som påverkar trafik och möjligheter till parkering.

Påverkan på trafik och parkering på sjukhusen

Helén Axelsson Salo

Vårdenhetschef

Telefonnummer

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefontider

 • Telefonsvarare
  måndag - fredag dygnet runt

Besök

Öppettider

 • Telefonsvarare
  måndag - fredag dygnet runt

Besöksadress

Vitaminvägen 17
416 50 Göteborg

Besökstider

 • måndag - fredag 8:00 - 15:00

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Östra sjukhuset Avfart Torpamotet från E20. Information kollektivtrafik www.vasttrafik.se Se vidare skyltning inom sjukhusområdet.

Inre vägbeskrivning

Plan 2, Östra sjukhuset

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Sahlgrenska Univ.sjukhuset Ätstörningscentrum barn och unga vuxna dagsjukvård
416 85 Göteborg

Vi tar emot dig upp till 25 år med en allvarlig ätstörning där andra behandlingsinsatser inte erbjuder tillräckligt stöd. Vi erbjuder vård till dig som behöver en period med förstärkt stöd.

Din vistelse hos oss

Vi erbjuder behandling och omvårdnad fokuserad på ätstörningsymptom, nutrition/viktökning och måltidsrelaterad ångesthantering.

Viktiga målsättningar med en behandling är att på ett strukturerat sätt hjälpa dig att bli fri från de svårigheter som följer med ätstörningen. Dina individuella målsättningar formuleras tillsammans med behandlare i en vårdplan som utvärderas löpande under behandlingen.

Vi eftersträvar att den vård du får är en del av en trygg, sammanhängande och fungerande vårdkedja, där du både under och efter kontakten med vår verksamhet får vård på rätt nivå. Patienter som går i behandling vid Ätstörningsmottagning barn och unga vuxna behåller sin samtalskontakt både under och efter behandling i dagvård och slutenvård.

Söka vård hos oss

För dig som är upp till 25 år och kan behandlas för din ätstörning  i öppenvård, kan det vara aktuellt att söka vård vid Ätstörningsmottagning barn och unga vuxna. 

Under fyra veckor på sommaren är vården vid dagvårdsavdelningen reducerad. Vid frågor ta kontakt med oss.

Ätstörningsavdelning - dagsjukvård

Dagvårdsavdelningen är en åldersövergripande enhet för patienter upp till 25 år. Här erbjuds familjebaserad behandling för yngre, och individbaserad behandling för äldre patienter. Behandlingsprogrammet är under dagtid måndag – fredag. Till dagvårdsavdelningen kommer du med remiss från Ätstörningsmottagning barn och unga vuxna.

Innan en vistelse hos oss kallas du till ett första bedömningsbesök där du också får information om vården. Före behandlingsstart kallas du till ett förberedande samtal på dagvården, där du får mer information, och en rundvisning i lokalerna.

Behandlingen innehåller bland annat måltidstöd, social träning, matlagning, olika gruppbehandlingar, individuella samtal, familjesamtal, dietistrådgivning, fysioterapi och uppföljning av läkare. Fokus och innehåll i behandlingen skiljer sig åt i en del avseenden för yngre och äldre patienter.

Vårdtiden på enheten är ofta omkring 4-6 veckor för yngre patienter och 8-12 veckor för äldre patienter, men både vårdtidens längd och utformning planeras och utvärderas individuellt.

Efter avslutad behandling i dagvården, återgår du till fortsatt öppenvårdsbehandling hos din behandlare vid mottagningen.

Här kan du få mer information:

Ätstörningar på 1177

Frisk & Fri - Riksföreningen mot ätstörningar

Tjejzonen - Ätstörningszonen

Kunskapscentrum för ätstörningar (KÄTS)

Vi som arbetar här

Teamet på dagvårdsavdelningen består av arbetsterapeuter, sjukskötare och skötare. Avdelningen har ett nära samarbete med läkare, sjukgymnast dietist och psykolog, samt med patienternas behandlare vid mottagningen, psykologer och socionomer. 

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt. 

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta.

Lämna gärna dina synpunkter via 1177, e-post eller post.

Helén Axelsson Salo

Vårdenhetschef

Telefonnummer

Digitalt vårdmöte

Har du fått en kallelse till ett digital vårdmöte? Här kan du läsa mer om hur du ansluter till ditt möte:

Digitala vårdmöten

Byggarbeten på sjukhusen

Det pågår flera byggarbeten på sjukhusen som påverkar trafik och möjligheter till parkering.

Påverkan på trafik och parkering på sjukhusen