BUP DBT-mottagning

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Telefontider

 • Röstmeddelande
  måndag - söndag dygnet runt
 • Sekreterare
  måndag - fredag 8:00 - 9:00
 • Sjuksköterska
  måndag 10:00 - 11:00
 • Sjuksköterska
  torsdag 10:00 - 11:00

Besök

Öppettider

 • måndag - fredag 8:00 - 16:30

Besöksadress

Drottninggatan 16
411 14 Göteborg

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Kollektivtrafik: Hållplats Domkyrkan. För vidare information: www.vasttrafik.se

Inre vägbeskrivning

Plan 2

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Sahlgrenska Univ.sjukhuset BUP DBT-mott
Drottninggatan 16
411 14 Göteborg

Till DBT-mottagningen kommer ungdomar mellan 14 och 18 år som har ett omfattande självskadebeteende och/eller självmordsnära beteende samt tydliga svårigheter med emotionell instabilitet. Det kan handla om stora relationssvårigheter, kraftiga humörsvängningar och impulsivitet.

Söka vård hos oss

För att komma till BUPs DBT-mottagning behöver du en remiss från din ordinarie öppenvårdsmottagning. Vid inkommen remiss gör DBT-teamet en bedömning om att anta remissen.

Telefontider

Telefonnummer: 031-342 02 01

1. Reception (återbud, förnya recept, intyg, komma i kontakt med reception)
måndag-fredag kl 8.00-9.00

2. Rådgivning
måndag-fredag kl 8.15-11.30

3. Akut hjälp
måndag-fredag kl 8.00-16.30

4.Sjuksköterska (råd under pågående behandling)
måndag och torsdag kl 10.00-11.00

Vid ditt besök hos oss

Hos oss checkar du in själv via din mobil före besöket.

Självincheckning – checka in direkt

Självincheckning – så går det till

Vid accepterad remiss får ni information om ungefärlig väntetid. Din öppenvårdsmottagning har fortsatt ansvar för er behandling fram till att DBT-behandling påbörjas. Kontakten på DBT-mottagningen inleds med ett bedömningssamtal. Du och dina föräldrar får då information om DBT, och vi som arbetar i DBT-teamet får veta lite mer om de problem du söker hjälp för.

Om vi i DBT-teamet bedömer att DBT är en lämplig behandlingsinsats för dig och dina föräldrar - och ni vill gå vidare - påbörjas en orienteringsfas. Orienteringsfas innebär att ni under några veckor får möjlighet till att få fördjupad information om behandlingen, introduceras till arbetssättet samt formulera mål för behandling. Först därefter tar du, tillsammans med föräldrar och behandlare, ställning till om vi ska påbörja DBT-behandling.

DBT-behandlingen är en omfattande insats vilket innebär att både du och dina föräldrar behöver avsätta tid för att det ska bli hjälpsamt. Detta är viktigt för att vi gemensamt ska kunna skapa förutsättningar för dig att förändra destruktiva beteenden som ofta blivit invanda under lång tid. För att på ett så effektivt sätt som möjligt arbeta för förändring innehåller behandlingen olika delar som löper parallellt:

 • Individualterapi 1 gång per vecka
 • Färdighetsträning i Multigrupp för ungdomar och föräldrar/anhöriga gemensamt vid 22 tillfällen
 • Föräldra- och familjesamtal
 • Telefonsupport kvällar och helger vid behov
 • Samverkan med berörda samarbetspartners så som skola, socialtjänst, boendepersonal med flera

Vi som arbetar här

På vår mottagning arbetar behandlare med grundläggande psykoterapiutbildning samt vidareutbildning inom DBT. Alla som arbetar här har tystnadsplikt.

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt. 

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta.

Lämna gärna dina synpunkter via 1177, e-post eller post.

Digitalt vårdmöte

Har du fått en kallelse till ett digital vårdmöte? Här kan du läsa mer om hur du ansluter till ditt möte:

Digitala vårdmöten

Åsa Lidman

Enhetschef

Telefonnummer

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Telefontider

 • Röstmeddelande
  måndag - söndag dygnet runt
 • Sekreterare
  måndag - fredag 8:00 - 9:00
 • Sjuksköterska
  måndag 10:00 - 11:00
 • Sjuksköterska
  torsdag 10:00 - 11:00

Besök

Öppettider

 • måndag - fredag 8:00 - 16:30

Besöksadress

Drottninggatan 16
411 14 Göteborg

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Kollektivtrafik: Hållplats Domkyrkan. För vidare information: www.vasttrafik.se

Inre vägbeskrivning

Plan 2

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Sahlgrenska Univ.sjukhuset BUP DBT-mott
Drottninggatan 16
411 14 Göteborg

Till DBT-mottagningen kommer ungdomar mellan 14 och 18 år som har ett omfattande självskadebeteende och/eller självmordsnära beteende samt tydliga svårigheter med emotionell instabilitet. Det kan handla om stora relationssvårigheter, kraftiga humörsvängningar och impulsivitet.

Söka vård hos oss

För att komma till BUPs DBT-mottagning behöver du en remiss från din ordinarie öppenvårdsmottagning. Vid inkommen remiss gör DBT-teamet en bedömning om att anta remissen.

Telefontider

Telefonnummer: 031-342 02 01

1. Reception (återbud, förnya recept, intyg, komma i kontakt med reception)
måndag-fredag kl 8.00-9.00

2. Rådgivning
måndag-fredag kl 8.15-11.30

3. Akut hjälp
måndag-fredag kl 8.00-16.30

4.Sjuksköterska (råd under pågående behandling)
måndag och torsdag kl 10.00-11.00

Vid ditt besök hos oss

Hos oss checkar du in själv via din mobil före besöket.

Självincheckning – checka in direkt

Självincheckning – så går det till

Vid accepterad remiss får ni information om ungefärlig väntetid. Din öppenvårdsmottagning har fortsatt ansvar för er behandling fram till att DBT-behandling påbörjas. Kontakten på DBT-mottagningen inleds med ett bedömningssamtal. Du och dina föräldrar får då information om DBT, och vi som arbetar i DBT-teamet får veta lite mer om de problem du söker hjälp för.

Om vi i DBT-teamet bedömer att DBT är en lämplig behandlingsinsats för dig och dina föräldrar - och ni vill gå vidare - påbörjas en orienteringsfas. Orienteringsfas innebär att ni under några veckor får möjlighet till att få fördjupad information om behandlingen, introduceras till arbetssättet samt formulera mål för behandling. Först därefter tar du, tillsammans med föräldrar och behandlare, ställning till om vi ska påbörja DBT-behandling.

DBT-behandlingen är en omfattande insats vilket innebär att både du och dina föräldrar behöver avsätta tid för att det ska bli hjälpsamt. Detta är viktigt för att vi gemensamt ska kunna skapa förutsättningar för dig att förändra destruktiva beteenden som ofta blivit invanda under lång tid. För att på ett så effektivt sätt som möjligt arbeta för förändring innehåller behandlingen olika delar som löper parallellt:

 • Individualterapi 1 gång per vecka
 • Färdighetsträning i Multigrupp för ungdomar och föräldrar/anhöriga gemensamt vid 22 tillfällen
 • Föräldra- och familjesamtal
 • Telefonsupport kvällar och helger vid behov
 • Samverkan med berörda samarbetspartners så som skola, socialtjänst, boendepersonal med flera

Vi som arbetar här

På vår mottagning arbetar behandlare med grundläggande psykoterapiutbildning samt vidareutbildning inom DBT. Alla som arbetar här har tystnadsplikt.

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt. 

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta.

Lämna gärna dina synpunkter via 1177, e-post eller post.

Åsa Lidman

Enhetschef

Telefonnummer

Digitalt vårdmöte

Har du fått en kallelse till ett digital vårdmöte? Här kan du läsa mer om hur du ansluter till ditt möte:

Digitala vårdmöten