BUP korttidsvårdsavdelning Slottis

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Telefontider

  • måndag - fredag 7:00 - 7:00
  • fredag 7:00 - 17:30

Besök

Öppettider

  • måndag - fredag 7:00 - 7:00
  • fredag 7:00 - 17:30

Besöksadress

Torpagatan 24
416 44 Göteborg

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Avfart Munkebäcksmotet från E20, sväng vänster in på Torpagatan vid Munkebäcks Torg, alt buss, linje 17, till hållplats Qvidingsgatan.

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Sahlgrenska Univ.sjukhuset BUP korttidsvårdsavdelning Slottis inkl skola
Torpagatan 24
416 44 Göteborg

Vi tar emot dig under 18 år med psykiatriska problem som kräver intensiva resurser. De vanligaste diagnoserna är ätstörning, autismspektrumtillstånd och ångesttillstånd.

Vi är en avdelning som bedriver heldygnsvård. Vi har fem platser för planerad vård för ungdomar som kommer på remiss från BUP öppenvård. Vi har också tre platser som fungerar som en förlängning av BUPs akutavdelning.

Vid ditt besök hos oss

När du kommer till oss får du ett eget rum och information om hur vården kommer att läggas upp, hur det ser ut med mattider, sjukhusskola, permissioner, närståendes närvaro på avdelningen med mera. Alla som arbetar på Slottis har tystnadsplikt. Om du vill veta mer om vad det innebär kan du läsa i informationspärmen som finns på ditt rum på Slottis.

Planerad vård

Vården är individuellt utformad efter dina behov. Den vanligaste vårdtiden är sex till åtta veckor. Innan vårdtiden startar har vi oftast träffat behandlare från öppenvårdsmottagningen som skrivit remiss. Hela familjen erbjuds studiebesök. En viktig del av din första tid hos oss är att komma fram till hur vi ska hjälpa dig på bästa sätt. Det är till stor hjälp om du själv har tankar om vilken hjälp och förändring du vill ha. Tillsammans upprättar vi en vårdplan under din första vecka här.

Planerad utredning:

En barnpsykiatrisk utredning syftar till att förstå dina styrkor och svagheter, din personlighet och vad du har varit med om i livet som påverkar ditt aktuella mående. Ofta resulterar utredningen även i en eller flera diagnoser. Efter utredningen är det lättare att planera vidare för vilken typ av stöd och behandling du behöver. Utredningen utgår från samtal med dig. Vi kommer också vilja prata med vuxna personer som känner dig och kan ge sin bild. Ibland vill vi att du och de vuxna ska svara på flervalsfrågor i pappersformat inför samtalen. Tillsammans med psykolog får du göra olika psykologtester. I utredningen ingår även alla de observationer som vi kan göra på avdelningen.

Planerad behandling:

Behandlingen består av olika delar, som anpassas efter vem du är, vad du behöver hjälp med och vad du har gjort tidigare. Exempel på olika delar är: Utsätta sig för olika rädslor t.ex. genom att åka kollektivt, mediciner, exponera mot tvångshandlingar, färdighetsträning för att hantera svåra tankar och känslor, föräldrastöd, föräldrautbildning, måltidsträning, ångestskola, känsloskola, motiverande samtal, undervisning om diagnoser, fysisk aktivitet, fysisk träning, kognitiv beteendeterapi, Sjukhusskolan.

Akut vård

Du som vårdas på akutplats på Slottis har först sökt BUP-akuten på grund av en snabb eller allvarlig försämring i ditt psykiska mående. Vården blir då mer inriktad på att hjälpa här och nu för att du ska få ett stabilare mående, och en tryggare livssituation. Det kan handla om att hjälpa dig med bättre sömn, strategier för att hantera svår ångest eller starka känslor, regelbundet ätande och positiva aktiviteter. Ibland tar vi kontakt med din skola för att kraven på dig i din vardag behöver sänkas för att du ska kunna må bättre. Ibland har dina närstående egna svårigheter, och då kan vi stötta dem att söka hjälp för det, så att de kan utgöra ett bättre stöd för dig. Ibland är det hjälpsamt att börja med medicin, eller ändra i de du redan har.

Vi som arbetar här

Du kommer möta sjuksköterskor, socionom, läkare, skötare, kokerska, psykolog och vårdenhetschef. På tillhörande sjukhusskola finns utbildade lärare. Du kommer bli tilldelad två kontaktpersoner som du lär känna lite mer, särskilt i början när allt är nytt. Kontaktpersoner på Slottis är alltid sjuksköterska eller skötare. De har samtal med dig och ansvarar för dina veckoplaneringar.

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt. 

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta.

Lämna gärna dina synpunkter via 1177, e-post eller post.

Therese Borgelöv

Vårdenhetschef

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Telefontider

  • måndag - fredag 7:00 - 7:00
  • fredag 7:00 - 17:30

Besök

Öppettider

  • måndag - fredag 7:00 - 7:00
  • fredag 7:00 - 17:30

Besöksadress

Torpagatan 24
416 44 Göteborg

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Avfart Munkebäcksmotet från E20, sväng vänster in på Torpagatan vid Munkebäcks Torg, alt buss, linje 17, till hållplats Qvidingsgatan.

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Sahlgrenska Univ.sjukhuset BUP korttidsvårdsavdelning Slottis inkl skola
Torpagatan 24
416 44 Göteborg

Vi tar emot dig under 18 år med psykiatriska problem som kräver intensiva resurser. De vanligaste diagnoserna är ätstörning, autismspektrumtillstånd och ångesttillstånd.

Vi är en avdelning som bedriver heldygnsvård. Vi har fem platser för planerad vård för ungdomar som kommer på remiss från BUP öppenvård. Vi har också tre platser som fungerar som en förlängning av BUPs akutavdelning.

Vid ditt besök hos oss

När du kommer till oss får du ett eget rum och information om hur vården kommer att läggas upp, hur det ser ut med mattider, sjukhusskola, permissioner, närståendes närvaro på avdelningen med mera. Alla som arbetar på Slottis har tystnadsplikt. Om du vill veta mer om vad det innebär kan du läsa i informationspärmen som finns på ditt rum på Slottis.

Planerad vård

Vården är individuellt utformad efter dina behov. Den vanligaste vårdtiden är sex till åtta veckor. Innan vårdtiden startar har vi oftast träffat behandlare från öppenvårdsmottagningen som skrivit remiss. Hela familjen erbjuds studiebesök. En viktig del av din första tid hos oss är att komma fram till hur vi ska hjälpa dig på bästa sätt. Det är till stor hjälp om du själv har tankar om vilken hjälp och förändring du vill ha. Tillsammans upprättar vi en vårdplan under din första vecka här.

Planerad utredning:

En barnpsykiatrisk utredning syftar till att förstå dina styrkor och svagheter, din personlighet och vad du har varit med om i livet som påverkar ditt aktuella mående. Ofta resulterar utredningen även i en eller flera diagnoser. Efter utredningen är det lättare att planera vidare för vilken typ av stöd och behandling du behöver. Utredningen utgår från samtal med dig. Vi kommer också vilja prata med vuxna personer som känner dig och kan ge sin bild. Ibland vill vi att du och de vuxna ska svara på flervalsfrågor i pappersformat inför samtalen. Tillsammans med psykolog får du göra olika psykologtester. I utredningen ingår även alla de observationer som vi kan göra på avdelningen.

Planerad behandling:

Behandlingen består av olika delar, som anpassas efter vem du är, vad du behöver hjälp med och vad du har gjort tidigare. Exempel på olika delar är: Utsätta sig för olika rädslor t.ex. genom att åka kollektivt, mediciner, exponera mot tvångshandlingar, färdighetsträning för att hantera svåra tankar och känslor, föräldrastöd, föräldrautbildning, måltidsträning, ångestskola, känsloskola, motiverande samtal, undervisning om diagnoser, fysisk aktivitet, fysisk träning, kognitiv beteendeterapi, Sjukhusskolan.

Akut vård

Du som vårdas på akutplats på Slottis har först sökt BUP-akuten på grund av en snabb eller allvarlig försämring i ditt psykiska mående. Vården blir då mer inriktad på att hjälpa här och nu för att du ska få ett stabilare mående, och en tryggare livssituation. Det kan handla om att hjälpa dig med bättre sömn, strategier för att hantera svår ångest eller starka känslor, regelbundet ätande och positiva aktiviteter. Ibland tar vi kontakt med din skola för att kraven på dig i din vardag behöver sänkas för att du ska kunna må bättre. Ibland har dina närstående egna svårigheter, och då kan vi stötta dem att söka hjälp för det, så att de kan utgöra ett bättre stöd för dig. Ibland är det hjälpsamt att börja med medicin, eller ändra i de du redan har.

Vi som arbetar här

Du kommer möta sjuksköterskor, socionom, läkare, skötare, kokerska, psykolog och vårdenhetschef. På tillhörande sjukhusskola finns utbildade lärare. Du kommer bli tilldelad två kontaktpersoner som du lär känna lite mer, särskilt i början när allt är nytt. Kontaktpersoner på Slottis är alltid sjuksköterska eller skötare. De har samtal med dig och ansvarar för dina veckoplaneringar.

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt. 

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta.

Lämna gärna dina synpunkter via 1177, e-post eller post.

Therese Borgelöv

Vårdenhetschef