Vad kan BUP göra för dig?

Välkommen till Barn- och ungdomspsykiatrin Göteborg, BUP. På BUP Sahlgrenska Universitetssjukhuset jobbar specialister inom barn och ungdomspsykiatri för att ge dig den bästa vården. Vi tar emot dig som är under 18 år och som har medelsvåra till svåra psykiatriska tillstånd, till exempel psykisk ohälsa, som påverkar din vardag. Vi undersöker, utreder och behandlar både akuta och inte akuta tillstånd. All vår vård utgår från vetenskap och beprövad erfarenhet. Vi utgår från en helhetssyn där allt som händer i ditt liv är viktigt, vår verksamhet samarbetar därför med skola, socialtjänst och övrig barnsjukvård.

Flera händer som håller i varandra i en ring

BUP

Vad kan du få hjälp med?