Ätstörning

Vad är en ätstörning?

Framförallt kännetecknas ätstörningar av hur man tänker och känner i förhållande till mat, ätande och sin egen kropp. Gemensamt för många som drabbas av ätstörningar är försök att kontrollera sin vikt, en stark rädsla för att gå upp i vikt och allvarliga svårigheter med att äta. Det kan handla om att äta stora mängder mat för att sedan kräkas upp den, eller om extrem bantning eller intensiv träning. Vikten och kroppsformen är det som bestämmer hur personen värderar sig själv. 

Har jag en ätstörning?

Om tankar kring mat, kropp och vikt dominerar ditt liv och påverkar ditt psykiska mående, din fysiska hälsa och ditt sociala liv kan det handla om en ätstörning. Om du misstänker att du är drabbad av en ätstörning, bör du berätta för någon du litar på. Det kan vara en förälder, en vän, en partner eller någon annan. Troligen behöver du professionell hjälp av någon med specifik kunskap om ätstörningar. Många som har en ätstörning pendlar mellan att vilja ha hjälp och att inte vilja det, därför är det bra att ha någon närstående som kan stötta dig i att söka hjälp.

Hur får jag kontakt med er?

Du som söker vård hos oss på Ätstörningsmottagning för barn och unga vuxna kommer oftast via en remiss från läkare på en vårdcentral, någon annan vårdinrättning eller från skolhälsovården. Du kan också göra en egenanmälan via 1177. 

Vilka tar ni emot?

På Ätstörningsmottagning för barn och unga vuxna utreder och behandlar vi dig som är yngre än 25 år och har en allvarlig ätstörning. Om du har fyllt 25 år hänvisar vi dig till Anorexi och Bulimi mottagningen för vuxna.

Vad kan jag göra i väntan på mitt första besök hos er?

Det kan vara svårt att komma över en ätstörning helt på egen hand. Det är viktigt att dela med sig av sina svårigheter för att kunna få stöd och för att kunna få perspektiv på sin situation. Samtidigt kan man ofta hjälpa sig själv på vägen. Men det är viktigt att komma ihåg att självhjälp inte är det samma som att kämpa i ensamhet och att andra i din närhet är viktiga på resan mot att bli frisk. För du kan bli frisk.

För dig som är under 18 år

Vad händer på mitt första besök hos er?

Du och dina vårdnadshavare kallas på ett första samtal, ett så kallat bedömningssamtal, inför en eventuell fortsatt behandling. Du och dina vårdnadshavare får berätta om hur din ätstörning och livssituation ser ut. Vi kommer att undersöka hur ätstörningen påverkar din kroppsliga hälsa och hur du mår psykiskt. Vid behov informerar vi om ätstörningar, vilka behandlingar vi erbjuder på vår mottagning samt svarar på frågor som du eller dina vårdnadshavare har.
Efter bedömningssamtalet beslutar vårt team om de behandlingar vi kan erbjuda är rätt för dig. I så fall informeras du om vårt beslut och sätts upp på vår väntelista.

Vad kan jag göra i väntan på mitt första besök hos er?

Det kan vara svårt att komma över en ätstörning helt på egen hand. Det är viktigt att dela med sig av sina svårigheter för att kunna få stöd och för att kunna få perspektiv på sin situation. Samtidigt kan man ofta hjälpa sig själv på vägen. Att hjälpa sig själv betyder inte att kämpa i ensamhet, utan att inse att både du själv och andra i din närhet är viktiga på resan mot att bli frisk. För du kan bli frisk.

Vad händer när jag påbörjar min behandling hos er?

Alla behandlingar inleds med information om sjukdomen. Tillsammans undersöker vi vilka behov och svårigheter just du och din familj har. Oftast erbjuder vi dig och dina anhöriga familjebaserad behandling, du och dina vårdnadshavare kommer då ha samtal med en eller två terapeuter.

Det är andra som vill att jag går i behandling - måste jag själv också vilja det?

Att ha en ätstörning innebär oftast att man är rädd för förändring och rädd för att gå emot sin ätstörning, vi lägger därför mycket fokus på att hantera den ångesten som många patienter med ätstörning upplever. Många med ätstörning pendlar mellan att vilja få hjälp och att inte vilja det. I behandlingen är det viktigt att arbeta med att hitta din egen motivationen. Det är bra att ha någon närstående som kan stötta dig när det är svårt.

Vilka arbetar på Ätstörningsmottagning för barn och unga vuxna?

Hos oss arbetar sekreterare, sjuksköterskor, dietister, fysioterapeuter, socionomer, psykoterapeuter, psykologer och läkare. Vi arbetar i team för att du som patient ska få så bra vård som möjligt, och om behovet finns kan även andra involveras i din behandling.

Vad händer om jag inte bli bättre?

Ibland behöver man mer hjälp, stöd och vård. Då kan du få en remiss till en annan vårdnivå på Ätstörningsmottagning för barn och unga vuxna som erbjuder familjedagvård, dagvård eller inneliggande vård på Ätstörningsavdelningen för barn och unga vuxna.
Vid behov har vi kontakt med BUP-akuten för inneliggande vård. 

Hur länge måste jag gå i behandling?

Behandlingen på Ätstörningsmottagning för barn och unga vuxna avslutas när dina symtom har minskat och din vardag börjat bli mer normal. Ibland avslutar patienter själva sin behandling för att de saknar motivationen till att behandlas just då, men alla under 25 år är alltid välkomna tillbaka.

Får jag komma tillbaka längre fram?

Även om du själv har avbrutit din behandling i förtid får du komma med en ny remiss eller egenanmälan, om du inte fyllt 25 år. Om du har fyllt 25 år hänvisar vi dig till Anorexi och Bulimi mottagningen för vuxna. 

Hur kan jag komma i kontakt med er?

Jag har en pågående behandling på Ätstörningsmottagning för barn och unga vuxna. Hur får jag kontakt med er? Kontakta oss via 1177.


För dig som är över 18 år

Vad händer på mitt första besök hos er?

Du kallas på ett första bedömningssamtal inför en eventuell fortsatt behandling. Du får berätta om hur din ätstörning och din livssituation ser ut. Vi kommer att undersöka hur ätstörningen påverkar din kroppsliga hälsa och hur du mår psykiskt. Vid behov informerar vi om ätstörningar, vilka behandlingar vi kan erbjuda på vår mottagning samt svarar på frågor som du har.
Efter bedömningssamtalet beslutar vårt team om de behandlingar vi kan erbjuda är rätt för dig. I så fall informeras du om vårt beslut och sätts upp på vår väntelista.

Vad kan jag göra i väntan på mitt första besök hos er?

Det kan vara svårt att komma över en ätstörning helt på egen hand. Det är viktigt att dela med sig av sina svårigheter för att kunna få stöd och för att kunna få perspektiv på sin situation. Samtidigt kan man ofta hjälpa sig själv på vägen. Att hjälpa sig själv betyder inte att kämpa i ensamhet, utan att inse att både du själv och andra i din närhet är viktiga på resan mot att bli frisk. För du kan bli frisk.

Vad händer när jag kommit till behandling hos er?

Alla behandlingar inleds med information om sjukdomen. Tillsammans undersöker vi vilka behov och svårigheter just du har. Oftast erbjuder vi dig individuell psykoterapeutisk behandling, kognitiv beteendeterapi för ätstörningar (CBT-E), Interpersonell psykoterapi (IPT) eller Fokal psykoterapi (FPT). I perioder erbjuder Ätstörningsmottagningen för barn och unga vuxna gruppbehandlingar för personer som har drabbats av bulimia nervosa samt närståendegrupper. Även om du har fyllt 18 år uppmuntrar vi dig att involvera dina föräldrar eller andra närstående i din behandling och ditt tillfrisknande.

Det är andra som vill att jag går i behandling - måste jag själv också vilja det?

Att ha en ätstörning innebär oftast att man är rädd för förändring och rädd för att gå emot sin ätstörning, vi lägger därför mycket fokus på att hantera den ångesten som många patienter med ätstörning upplever. Många med ätstörning pendlar mellan att vilja ha hjälp och att inte vilja det. I behandlingen är det viktigt att arbeta med att hitta din egen motivation. Det är bra att ha någon närstående som kan stötta dig när det är svårt.

Vilka arbetar på Ätstörningsmottagning för barn och unga vuxna?

Hos oss arbetar sekreterare, sjuksköterskor, dietister, fysioterapeuter, socionomer, psykoterapeuter, psykologer och läkare. Vi arbetar i team för att du som patient ska få så bra vård som möjligt, och om behovet finns kan även andra involveras i din behandling.

Vad händer om jag inte bli bättre?

Ibland behöver man mer hjälp, stöd och vård. Då kan du få remittess till en annan vårdnivå på Ätstörningsmottagning för barn och unga vuxna, som erbjuder dagvård eller inneliggande vård på Ätstörningsavdelningen för barn och unga vuxna. 

Hur länge måste jag gå i behandling?

Behandlingen på Ätstörningsmottagning för barn och unga vuxna avslutas när dina symtom har minskat och din vardag börjat bli mer normal. Ibland avslutar patienter själva sin behandling för att de saknar motivationen till att behandlas just då, men alla under 25 år är alltid komma tillbaka.

Får jag komma tillbaka längre fram?

Även om du själv har avbrutit din behandling i förtid får du komma med en ny remiss eller egenanmälan, om du inte fyllt 25 år. Om du har fyllt 25 år hänvisar vi dig till Anorexi och Bulimi mottagningen för vuxna.

Jag är 25 år, men ännu inte bättre i min ätstörning. Vad händer nu?

I så fall kan vi i samråd med dig skicka en remiss till Anorexi och Bulimi mottagningen för vuxna. 

Hur kan jag komma i kontakt med er?

Jag har en pågående behandling på Ätstörningsmottagning för barn och unga vuxna. Hur får jag kontakt med er? Kontakta oss via 1177.