Vad kan du få hjälp med

Du som är under 18 år kan få hjälp på BUP. Vi tar emot vid allvarlig psykisk ohälsa, alltså när besvären är stora och påverkar dig negativt både hemma och i skolan. Du och din familj kan få hjälp om du har till exempel bipolär sjukdom, depression, psykostillstånd, trauma, tvångssymtom, ångestsyndrom eller ätstörning. Du och dina närstående kan också få hjälp om du har svårigheter som ADHD eller autism.

Det är vuxnas ansvar att hjälpa dig när du inte mår bra. Att prata med en förälder brukar vara ett bra första steg. Tillsammans kan ni fundera ut var ni ska börja söka hjälp.

Vårdcentraler kan alltid göra en första bedömning av psykisk ohälsa, ibland kan de också ge behandling.

Barnhälsovården (BVC) kan ge stöd till barn i förskoleåldern, och till deras föräldrar. I skolan finns bland annat kurator och sjuksköterska, som kan hjälpa er vidare.

Ungdomsmottagningar tar emot unga mellan 12 och 25 år för stöd när en mår dåligt. Inom kommunen finns olika verksamheter med fokus på barn, familj och föräldraskap.

Vid akut psykisk ohälsa ska ni alltid ta kontakt med BUP direkt. Kontakt med BUP