Neurologisk utredningsmottagning barn - forskning och utbildning

Ett barn på en filt i naturen

Forskningsverksamheten på Neurologisk utredningsmottagning barn drivs av tvärfackliga forskargrupper kring de vanligaste diagnosgrupperna inom habilitering; cerebral pares, neuromuskulära sjukdomar, förvärvade hjärnskador och ryggmärgsbråck. Forskningen som bedrivs har en klinisk bas och är patientnära. Vi bedriver både deskriptiv och epidemiologisk forskning men också metod- och interventionsforskning.

Avbokningsregler till Neurologisk utredningsmottagning barns kurser

Ungefär en månad före kurstillfället får du en bekräftelse på din anmälan. Det går bra att lämna återbud fram till sista anmälningsdatum, därefter är anmälan bindande och kursavgift debiteras. Vid uteblivande från kursen utgår hela kursavgiften. Får du förhinder kan du kontakta kursadministratören om du önskar att någon kollega övertar din plats. Om Neurologisk utredningsmottagning barn ställer in kursen återbetalas kursavgiften, dock ej övriga kostnader såsom resa och boende. 

KLIFF-seminarier

 • Digitalt KLIFF-seminarium
  Starttid:
  Sluttid:
  Plats: Digitalt
  Ort:
  Avsändare: Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  Typ: Seminarium

Kristin Edbom

Administratör

Telefonnummer

Kontor: 031 - 343 76 15