KLIFF - klinisk forskning om funktionsnedsättning

KLIFF, KLInisk Forskning om Funktionsnedsättning, är en forsknings- och utvecklingsgrupp i samverkan mellan Habilitering & Hälsa i VGR, Habiliteringen i Region Halland, Neurologisk utredningsmottagning barn (före detta Regionhabiliteringen) och Dart - specialistenhet för kommunikationsstöd och digital delaktighet, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. KLIFF har som mål att bidra till ökad kunskap kring patientgrupper med medfödd eller i barndomen förvärvad neurologisk funktionsnedsättning, utgöra en arena för samverkan vad gäller FoU över verksamhetsgränser, sprida kunskap i våra verksamheter om forskningsfrågor och forskningsresultat samt stimulera till FoU-aktiviteter inom och mellan verksamheter och förvaltningar. KLIFF ger ut två nyhetsbrev per år, i maj och november.

Uppdragsbeskrivning KLIFF, läs mer

Kliff-representanter:

Neurologisk utredningsmottagning barn
Kate Himmelmann, adjungerad professor, universitetssjukhusöverläkare

Dart - specialistenhet för kommunikationsstöd och digital delaktighet
Margret Buchholz, med dr, specialist i arbetsterapi och överarbetsterapeut

Habilitering & Hälsa
Arve Opheim, docent, forskningsledare
Anna Rensfeldt Flink, med dr, FoU-handläggare, leg logoped

Region Halland
Vakant

Administration
Kristin Edbom