Arve Opheim, med dr, forskningsledare

Disputerade 2011 med avhandlingen: Walking in adults with spastic cerebral palsy – the relation to pain, fatigue, gait and balance. 

Min akademiska väg startade med masterstuder i hälsovetenskap vid Universitet i Oslo. Min masteruppsats handlade om fysiska belastninger i arbetslivet hos vuxna med cerebral pares, CP. Jag började mina doktorgradstudier i 2005-2006, och gjorde en efterundersökning av en stor populationsbaserad studie av hälsan hos vuxna med CP. Min ansats var gång, mobilitet, smärta och fatigue. Jag hade handledare från Karolinska Institutet och var inskriven doktorand där, men hade finansiering från Norge och det var norska personer som ingick i studierna.

Sedan 2012 har jag haft en bisyssla vid Rehabiliteringsmedicin på Göteborgs universitet. Mina forskningsintressen startade med gång, balans och rörelseförmåga, men jag är också involverad i andra forsknings- och innovationsprojekt, som bl.a. handlar spasticitet hos patienter med stroke, fysisk träning, smärta, mätning av rörelser, fall, fallförekomst och falldetektion.

Arve Opheim

Forskningsledare, med dr