Forskare på Neurologisk utredningsmottagning barn

Forskningsverksamheten på Neurologisk utredningsmottagning barn drivs av tvärfackliga forskargrupper kring de vanligaste diagnosgrupperna inom habilitering; cerebral pares, neuromuskulära sjukdomar, förvärvade hjärnskador och ryggmärgsbråck. Forskningen som bedrivs har en klinisk bas och är patientnära. Vi bedriver både deskriptiv och epidemiologisk forskning men också metod- och interventionsforskning.

Disputerade forskare

Anne-Berit Ekström, docent, barnneurolog
Disputerade 2009 med avhandlingen: Congenital and Childhood Myotonic Dystrophy type 1 - the impact on central nervous system, visual and motor function.

Åsa Fyrberg, fil dr, överlogoped
Disputerade 2017 med avhandlingen: Acquired Brain Injury in Children and Adolescents: Investigating Assessments of Communicative Participation in Daily Life Situations.

Kate Himmelmann, adjungerad professor, universitetssjukhusöverläkare
Disputerade 2006 med avhandlingen: Cerebral palsy in western Sweden — epidemiology and function.

Magnus Påhlman, med dr, barnneurolog
Disputerade 2020 med avhandlingen: Autism and ADHD in children with cerebral palsy. 

Magdalena Vu Minh Arnell, med dr, leg barnsjuksköterska, uroterapeut
Disputerade 2021 med avhandlingen: Neurogenic bladder and bowel dysfunction - incontinence and life situation in adolescents and adults with spina bifida.