Kate Himmelmann, adjungerad professor, universitetssjukhus-överläkare

Disputerade 2006 på avhandlingen ”Cerebral palsy i western Sweden — epidemiology and function”.

I december 2012 blev Kate docent i pediatrik. Arbetar just nu med forskning, utveckling och kliniskt arbete. Aktuella forskningsprojekt är studier av det västsvenska CP-panoramat, överlevnad vid cerebral pares, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar vid cerebral pares och handfunktion vid unilateral spastisk cerebral pares. Hon är också engagerad i det så kallade SPARCLE-projektet som utvärderar hur livskvalitet och delaktighet kan främjas hos barn och ungdomar med cerebral pares. Kate är huvudhandledare och bihandledare för flera doktorandprojekt.

Kate Himmelmann

Universitetssjukhusöverläkare, adjungerad professor