Magdalena Vu Minh Arnell, med dr, barnsjuksköterska, uroterapeut

Disputerade 2021 med avhandlingen: Neurogenic bladder and bowel dysfunction - incontinence and life situation in adolescents and adults with spina bifida.

Bakgrund

Höga tryck i urinblåsan eller urininkontinens förekommer i nästan 100% hos alla individer med ryggmärgsbråck. Njurfunktionen påverkas negativt av höga tryck i urinblåsan vilket obehandlat leder till svåra njurskador. Den medfödda nervstörningen till tarmens tömningsfunktion ger symtom som förstoppning och avföringsläckage.

Syfte

Syftet var att undersöka hur livssituationen ser ut för tonåringar och vuxna med ryggmärgsbråck ur ett socialt-, urologiskt- och tarmmässigt perspektiv. Vidare bedömdes individens egen uppfattning om sin inkontinens.

Magdalena Vu Minh Arnell

Sjuksköterska, uroterapeut, med dr