Magnus Påhlman, med dr, barnneurolog

Disputerade 2020 med avhandlingen: Autism and ADHD in children with cerebral palsy. 

Cerebral pares (CP) är ett samlingsnamn för skador på den omogna hjärnan som ger motoriska funktionsnedsättningar, det vill säga påverkar rörelse och kroppshållning. Det är också vanligare med andra funktionsnedsättningar, exempelvis utvecklingsstörning och synnedsättning. Det finns studier som visar att det är vanligt med autism och uppmärksamhetsstörning (ADHD) vid CP men kunskapen om hur vanligt det är saknas.

Syftet med detta avhandlingsarbete var att öka kunskapen om förekomsten genom att studera neuropsykiatriska funktionsnedsättningar hos en grupp barn med CP i Västsverige. För barn med CP är det viktigt att alla svårigheter identifieras så att rätt hjälp och stöd kan ges.

Magnus Påhlman

Överläkare