Margret Buchholz, med dr, specialist i arbetsterapi, överarbetsterapeut

Disputerade 2019 med avhandlingen Let’s stay in touch! Remote communication for people with communicative and cognitive disabilities.

Legitimerad arbetsterapeut sedan 1991 och specialist i arbetsterapi sedan 2006. Arbetat på Dart kommunikations- och dataresurscenter sedan 1995 med specialistutredningar, utbildning, utveckling och forskning. Är adjungerad lektor i arbetsterapi vid Göteborgs Universitet sedan 2020 med fokus på att utveckla kunskapen om digital delaktighet i arbetsterapiprogrammet och på avancerad nivå. Licensierad utbildare i metoden Talking Mats (samtalsmatta) och är även licensierad att utbilda nya kursledare, vilket Dart är ensamma i Sverige om att göra. Arbetar just nu i olika projekt som metodstöd i att möjliggöra delaktighet i forskning för personer med kommunikativa och kognitiva svårigheter

Margret Göransson Buchholz

Överarbetsterapeut, med dr