Koagulationscentrum Sahlgrenska

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Vårdadministration
tel: 031-342 83 81
må-fr 11.00-12.00

  • Förfrågningar
  • Recept
  • Intyg

 

Incheckning/Kassa
tel: 031-342 37 11
må-fr 08.00-10.00
         13.00-15.00

 

För att komma i kontakt med sjuksköterska.
telefon: 031 - 342 83 79
telefon: 031 - 342 83 78

Besök

Öppettider

  • måndag - fredag 8:00 - 15:00

Besöksadress

Bruna stråket 5
413 46 Göteborg

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Hållplats Sahlgrenska Huvudentré, följ intern skyltning

Inre vägbeskrivning

Plan 5, Sahlgrenska sjukhuset

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Sahlgrenska Univ.sjukhuset Koagulationscentrum Sahlgrenska
413 45 Göteborg

På Koagulationscentrum Sahlgrenska utreds och vårdas patienter, både barn och vuxna, med koagulationsrubbningar. Till oss kommer patienter från hela landet och Koagulationscentrum är ett av tre centra i Sverige som utreder och behandlar blödarsjuka. Koagulationsjour finns tillgänglig dygnet runt.

Vid ditt besök hos oss

Hos oss checkar du in själv via din mobil före besöket.

Självincheckning – checka in direkt

Självincheckning – så går det till

Söka vård hos oss

Vård hos oss sker via remiss från primärvård eller annan specialistverksamhet.
Du kan också skriva en egen vårdbegäran.

Vid ditt besök hos oss

Hemofilimottagningen erbjuder utredning, behandling och uppföljning av patienter och familjer med blödarsjuka. Vi tar hand om alla problem kopplade till sjukdomen, så kallad "comprehensive care". För detta har vi ett team bestående av hemofililäkare, sjuksköterska, sjukgymnast, sekreterare, ortoped, kurator, infektionsspecialist, tandläkare, gynekolog, genetisk rådgivare och vid behov kan andra specialister kopplas in. Vården av barn sköts av barnläkare inom teamet.

Blödningsmottagningen utreder och behandlar även patienter med oklara blödningssymtom. Ibland räcker det att ett blodprov skickas till oss från hemortssjukhuset. Du som kallas till mottagningen får träffa koagulationsläkare och sjuksköterska. Ytterligare blodprover kan behöva tas vid besöket. Till mottagningen kommer du vanligen via en remiss från din läkare eller tandläkare. Vid frågor är du välkommen att kontakta oss på telefon.

Vi har nära samarbete och tillgång till rutin och specialkoagulationsanalyser via koagulationslaboratoriet inom klinisk kemi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Anmälning och betalning sker i incheckningen på plan 1 innan ditt besök.

Vi som arbetar här

Vi arbetar i team bestående av koagulationsläkare, sjuksköterska, sjukgymnast, sekreterare, kurator och har nära samarbete med ortoped, infektionsspecialist, tandläkare, gynekolog, genetisk rådgivare och vid behov kan andra specialister kopplas in. Vården av barn sköts av barnläkare inom teamet.

Sjuksköterska, telefon: 031 - 342 83 79
Sjuksköterska, telefon: 031 - 342 83 78

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta.

Lämna gärna dina synpunkter via 1177, e-post eller post.

Ansvariga för mottagningen

Byggarbeten på sjukhusen

Det pågår flera byggarbeten på sjukhusen som påverkar trafik och möjligheter till parkering.

Påverkan på trafik och parkering på sjukhusen

Martin Stenson

Sektionschef

Fariba Baghaei Borzabadi

Medicinskt ansvarig

Elisabeth Wallhult

Vårdenhetschef

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Vårdadministration
tel: 031-342 83 81
må-fr 11.00-12.00

  • Förfrågningar
  • Recept
  • Intyg

 

Incheckning/Kassa
tel: 031-342 37 11
må-fr 08.00-10.00
         13.00-15.00

 

För att komma i kontakt med sjuksköterska.
telefon: 031 - 342 83 79
telefon: 031 - 342 83 78

Besök

Öppettider

  • måndag - fredag 8:00 - 15:00

Besöksadress

Bruna stråket 5
413 46 Göteborg

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Hållplats Sahlgrenska Huvudentré, följ intern skyltning

Inre vägbeskrivning

Plan 5, Sahlgrenska sjukhuset

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Sahlgrenska Univ.sjukhuset Koagulationscentrum Sahlgrenska
413 45 Göteborg

På Koagulationscentrum Sahlgrenska utreds och vårdas patienter, både barn och vuxna, med koagulationsrubbningar. Till oss kommer patienter från hela landet och Koagulationscentrum är ett av tre centra i Sverige som utreder och behandlar blödarsjuka. Koagulationsjour finns tillgänglig dygnet runt.

Vid ditt besök hos oss

Hos oss checkar du in själv via din mobil före besöket.

Självincheckning – checka in direkt

Självincheckning – så går det till

Söka vård hos oss

Vård hos oss sker via remiss från primärvård eller annan specialistverksamhet.
Du kan också skriva en egen vårdbegäran.

Vid ditt besök hos oss

Hemofilimottagningen erbjuder utredning, behandling och uppföljning av patienter och familjer med blödarsjuka. Vi tar hand om alla problem kopplade till sjukdomen, så kallad "comprehensive care". För detta har vi ett team bestående av hemofililäkare, sjuksköterska, sjukgymnast, sekreterare, ortoped, kurator, infektionsspecialist, tandläkare, gynekolog, genetisk rådgivare och vid behov kan andra specialister kopplas in. Vården av barn sköts av barnläkare inom teamet.

Blödningsmottagningen utreder och behandlar även patienter med oklara blödningssymtom. Ibland räcker det att ett blodprov skickas till oss från hemortssjukhuset. Du som kallas till mottagningen får träffa koagulationsläkare och sjuksköterska. Ytterligare blodprover kan behöva tas vid besöket. Till mottagningen kommer du vanligen via en remiss från din läkare eller tandläkare. Vid frågor är du välkommen att kontakta oss på telefon.

Vi har nära samarbete och tillgång till rutin och specialkoagulationsanalyser via koagulationslaboratoriet inom klinisk kemi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Anmälning och betalning sker i incheckningen på plan 1 innan ditt besök.

Vi som arbetar här

Vi arbetar i team bestående av koagulationsläkare, sjuksköterska, sjukgymnast, sekreterare, kurator och har nära samarbete med ortoped, infektionsspecialist, tandläkare, gynekolog, genetisk rådgivare och vid behov kan andra specialister kopplas in. Vården av barn sköts av barnläkare inom teamet.

Sjuksköterska, telefon: 031 - 342 83 79
Sjuksköterska, telefon: 031 - 342 83 78

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta.

Lämna gärna dina synpunkter via 1177, e-post eller post.

Ansvariga för mottagningen

Martin Stenson

Sektionschef

Fariba Baghaei Borzabadi

Medicinskt ansvarig

Elisabeth Wallhult

Vårdenhetschef

Byggarbeten på sjukhusen

Det pågår flera byggarbeten på sjukhusen som påverkar trafik och möjligheter till parkering.

Påverkan på trafik och parkering på sjukhusen