Medicinmottagning obesitas Sahlgrenska

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Telefontider

  • måndag - fredag 7:30 - 13:00

Besök

Öppettider

  • måndag - torsdag 7:30 - 16:00
  • fredag 7:30 - 15:00

Besöksadress

Blå stråket 5
413 46 Göteborg

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Hållplats Sahlgrenska Huvudentré, följ intern skyltning

Inre vägbeskrivning

Plan 1, Sahlgrenska sjukhuset

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Sahlgrenska Univ.sjukhuset Medicinmott Sahlgrenska
413 45 Göteborg

Vi vänder oss till dig över 18 år som bor i Västra Götalandsregionen med uttalad obesitas (fetma) och som önskar hjälp med kirurgisk eller icke-kirurgisk behandling.

Söka vård hos oss

När du söker vård hos oss behöver vi veta något om den sjukdom eller de besvär du har. Den informationen kan vi till exempel få genom att en läkare på din vårdcentral eller annan läkare skriver en remiss till oss. Du kan också skriva en egen vårdbegäran

När remissen skrivs från en annan vårdenhet ska den kompletteras med bilaga till remiss för fetmabehandling. Det är läkaren vid den inremitterande enheten som fyller i bilagan.

Vid ditt besök hos oss

Vi tar emot dig över 18 år med ett BMI över 35 kg/m². För fetmaoperation gäller BMI över 40 kg/m² eller BMI över 35 kg/m² i kombination med en komplicerande sjukdom som typ-2 diabetes, fetmarelaterad kardiomyopati, svår sömnapné, lungemboli, pseudotumor cerebri eller venösa bensår.

Du som inte uppfyller BMI-kriterierna ovan kan söka vård för din övervikt/fetma till dietist inom Primärvården, via en läkare på din vårdcentral.

Dig under 18 år hänvisar vi till vår mottagning för barn.

Av- och ombokning

Till läkare eller sjuksköterska

När du behöver avboka eller omboka din tid till läkare eller sjuksköterska ber vi dig att göra det via telefon. Vi har i nuläget inga möjligheter att hantera av- och ombokningar till läkare eller sjuksköterska via 1177.

Till provtagning

Från den 4 september 2023 har du möjlighet att själv av- och omboka din tid för provtagning på medicinmottagningen via 1177.

Denna förändring innebär också att alla patienter bokas på ett specifikt klockslag för sin provtagning. Den tid du får är ungefärlig och, beroende på händelser i verksamheten, kan den bli något tidigare eller något senare än vad som står angivet.

Du kan även efter den 4 september av- och omboka din tid via telefon.

Vi som arbetar här

På vår mottagning finns bland annat undersköterska, dietist, sjuksköterska och specialistläkare.

Sahlgrenska Universitetssjukhus har ett utbildningsansvar vilket innebär att det ibland finns studenter på vår avdelning. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under t.ex läkarsamtal. Alla som arbetar på avdelningen har tystnadsplikt.

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta.

Lämna gärna dina synpunkter via 1177, e-post eller post.

Ansvariga för avdelningen

Byggarbeten på sjukhusen

Det pågår flera byggarbeten på sjukhusen som påverkar trafik och möjligheter till parkering.

Påverkan på trafik och parkering på sjukhusen

Lena Bokemark

Sektionschef

Björn Eliasson

Medicinskt ansvarig

Anna Biveby Nilsson

Vårdenhetschef

Telefonnummer

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Telefontider

  • måndag - fredag 7:30 - 13:00

Besök

Öppettider

  • måndag - torsdag 7:30 - 16:00
  • fredag 7:30 - 15:00

Besöksadress

Blå stråket 5
413 46 Göteborg

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Hållplats Sahlgrenska Huvudentré, följ intern skyltning

Inre vägbeskrivning

Plan 1, Sahlgrenska sjukhuset

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Sahlgrenska Univ.sjukhuset Medicinmott Sahlgrenska
413 45 Göteborg

Vi vänder oss till dig över 18 år som bor i Västra Götalandsregionen med uttalad obesitas (fetma) och som önskar hjälp med kirurgisk eller icke-kirurgisk behandling.

Söka vård hos oss

När du söker vård hos oss behöver vi veta något om den sjukdom eller de besvär du har. Den informationen kan vi till exempel få genom att en läkare på din vårdcentral eller annan läkare skriver en remiss till oss. Du kan också skriva en egen vårdbegäran

När remissen skrivs från en annan vårdenhet ska den kompletteras med bilaga till remiss för fetmabehandling. Det är läkaren vid den inremitterande enheten som fyller i bilagan.

Vid ditt besök hos oss

Vi tar emot dig över 18 år med ett BMI över 35 kg/m². För fetmaoperation gäller BMI över 40 kg/m² eller BMI över 35 kg/m² i kombination med en komplicerande sjukdom som typ-2 diabetes, fetmarelaterad kardiomyopati, svår sömnapné, lungemboli, pseudotumor cerebri eller venösa bensår.

Du som inte uppfyller BMI-kriterierna ovan kan söka vård för din övervikt/fetma till dietist inom Primärvården, via en läkare på din vårdcentral.

Dig under 18 år hänvisar vi till vår mottagning för barn.

Av- och ombokning

Till läkare eller sjuksköterska

När du behöver avboka eller omboka din tid till läkare eller sjuksköterska ber vi dig att göra det via telefon. Vi har i nuläget inga möjligheter att hantera av- och ombokningar till läkare eller sjuksköterska via 1177.

Till provtagning

Från den 4 september 2023 har du möjlighet att själv av- och omboka din tid för provtagning på medicinmottagningen via 1177.

Denna förändring innebär också att alla patienter bokas på ett specifikt klockslag för sin provtagning. Den tid du får är ungefärlig och, beroende på händelser i verksamheten, kan den bli något tidigare eller något senare än vad som står angivet.

Du kan även efter den 4 september av- och omboka din tid via telefon.

Vi som arbetar här

På vår mottagning finns bland annat undersköterska, dietist, sjuksköterska och specialistläkare.

Sahlgrenska Universitetssjukhus har ett utbildningsansvar vilket innebär att det ibland finns studenter på vår avdelning. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under t.ex läkarsamtal. Alla som arbetar på avdelningen har tystnadsplikt.

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta.

Lämna gärna dina synpunkter via 1177, e-post eller post.

Ansvariga för avdelningen

Lena Bokemark

Sektionschef

Björn Eliasson

Medicinskt ansvarig

Anna Biveby Nilsson

Vårdenhetschef

Telefonnummer

Chatta med Liv