Tillfällig information

Vi har bytt namn i 1177 e-tjänster. Sök efter Medicin Tarmsviktcentrum så kommer du till den nya sidan.

Tarmsviktcentrum (TSC)

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Faxnummer: 010-435 75 15

Telefontider

  • måndag - fredag 8:00 - 10:00

Besök

Besöksadress

Blå stråket 5
413 46 Göteborg

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Sahlgrenska sjukhuset. Till Sahlgrenska sjukhuset går ett stort antal spårvagns- och busslinjer. Hållplats Sahlgrenska huvudentré. Se vidare http://www.vasttrafik.se/.

Inre vägbeskrivning

Målpunkt C, plan 9, Sahlgrenska sjukhuset

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Sahlgrenska Univ.sjukhuset Tarmsviktcentrum
413 45 Göteborg

Tarmsvikt definieras som ett tillstånd då tarmens absorptionsförmåga är så låg att extra energigivande näringsämnen och/eller vätska och elektrolyter krävs för att bibehålla hälsan.

Det finns flera orsaker till tarmsvikt, bland andra inflammatorisk tarmsjukdom, kärlkatastrof, kirurgiska komplikationer eller medfödda missbildningar. Det rör sig om relativt få patienter, från nyfödda till vuxna, men dessa har ofta mycket långvariga och påtagliga vård- och omsorgsbehov med stor inverkan på livskvalitet.

Behandlingen av dessa patienter kräver insatser från ett antal av Sahlgrenska Universitetssjukhusets (SU) mest högspecialiserade kompetenser. I Skandinavien är SU det enda sjukhuset med komplett verksamhet inom området.

För vissa av patienterna är tillståndet livshotande och sista utvägen är transplantation av bukens organ. När det gäller transplantationer är SU ett av de fem största centrumen i norra Europa för patientgruppen.

TSC är sedan 2019 en ny centrumbildning med uppgift att ta hand om och utveckla vården av patienter med tarmsvikt. TSC är nu egen remissinstans och sorterar under sektionen för Gastroenterologi och Hepatologi som i sin tur tillhör Specialistmedicin Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Centrumet har ett utpräglat multidisciplinärt arbetssätt med många professioner arbetande sida vid sida i daglig verksamhet, i multidisciplinära konferenser och på tarmsviktsmottagningen.

I huvudsak är det fem skilda verksamheter som tillsammans verkar för att ge en så bra och heltäckande vård som möjligt: Kolorektalkirurgi, Barnmedicin/Barngastroenterologi, Barnkirurgi, Transplantationscentrum, och Vuxengastroenterologi/Klinisk nutrition.  Men TSC har också nära samarbete med flera andra högt specialiserade vårdgivare, patienten, patientens anhöriga och hemsjukvård.

Centrumets verksamhet spänner över såväl barn som vuxna med detta tillstånd. På Sahlgrenska finns övergripande centrumchef och koordinator, medan barnverksamhetens ledningsansvariga läkare och koordinator finns på Drottning Silvias Barn och Ungdomssjukhus (DSBUS).

Nationell Högspecialiserad Vård (NHV) - Vuxna med tarmsvikt

Sedan årsskiftet 2023/2024 bedriver två enheter; Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) i Göteborg och Karolinska Universitetssjukhuset (KS) i Stockholm, NHV för kronisk tarmsvikt hos vuxna. Uppdraget är tills vidare och på uppdrag av Socialstyrelsen och syftar till att förbättra vården för patienter med tarmsvikt med ett varaktigt (> 3 månader) behov av minst ett dropp (näringsdropp eller vätskedropp) per vecka.

Du som redan behandlas för tarmsvikt

Socialstyrelsen har beslutat att patienter som redan har näringsdropp eller vätskedropp och tarmsvikt ska remitteras till en av de två NHV-enheterna för en bedömning. Denna kommer att ske i nära samarbete med de ordinarie regionerna, som fortsätter ha ansvar för den fortlöpande vården. Syftet är att uppnå en jämlik vård över hela landet. Vart du ska remitteras beror på var du bor i landet. Prata med din ansvarige läkare och be om en remiss till respektive NHV-enhet.

Vilken bedömning sker om du remitteras till en NHV-enhet?

NHV-enheterna består av multiprofessionella arbetslag. Här finns ett brett kunnande inom kirurgi och medicin med läkare, sköterskor, kurator och dietist med mångårig erfarenhet av tarmsvikt och forskning. Grundbehandlingen för tarmsvikt är att du som patient får en säker och långvarig behandling med näringsdropp eller vätska. NHV-enheten gör sitt yttersta för att minimera behovet av dropp samt att droppbehandlingen sker på ett så säkert och komplikationsfritt sätt som möjligt i enlighet med de senaste rönen.

Genom att kombinera kost och läkemedel är det i många fall möjligt att förbättra magtarmkanalens funktion, men det finns också kirurgiska möjligheter till rekonstruktion av magtarmkanalen som kan innebära ett minskat behov av läkemedel och dropp.

NHV-enheten har också ett väl utvecklat kontaktnät med många andra viktiga specialiteter som behövs för att du ska få en heltäckande vård.

Efter bedömningen får du en vårdplan som din ordinarie vårdgivare tar del av och fortsätter arbeta efter. Den bedömande NHV-enheten kommer fortsatt att fungera som ett stöd till dig och de som hjälper dig med din sjukdom.

Vid ditt besök hos oss

TSC har arbetat fram ett eget arbetssätt, som innebär tvärprofessionellt samarbete kring patienten. Vi har valt att arbeta på detta sätt med tanke på den komplexitet av symptom och behov som vissa patienter med tarmsvikt uppvisar. Vårt arbetssätt förkortar kommunikationsvägar och gagnar på så sätt patienten. TSC kan erbjuda patienter och remittenter digitala vårdmöten, vilket brukar vara uppskattat av alla parter och möjliggöra goda bedömningar av komplicerade sjukdomshistorier.

Vårt uppdrag

Vårt uppdrag är i korthet är att effektivisera, koncentrera och förfina vården av patienter med otillräckligt fungerande tarm (för kort och/eller för dålig), tarmsvikt typ 2 och 3. Vår ambition är vidare att fungera som multidisciplinär konsultinstans för frågor som rör nutrition, malabsorption och olika aspekter på tarmsvikt.

TSC tar gärna emot studiebesök från andra verksamheter som vill lära sig mer om tarmsvikt och hur TSC arbetar. Det ligger i vårt uppdrag att verka kunskapsspridande och vi ser gärna att detta sker genom auskultationer.  Vi tror också att sådant utbyte stärker samarbetet kring tarmsvikt i Sverige och kommer patienterna till godo. 

Kontaktuppgifter hittar du längre ner på sidan. Välkommen! 

Länkar

Under rubriken Mer information i kolumn till höger finns bra länkar till dokument.

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta.

Lämna gärna dina synpunkter via 1177, e-post eller post.

Ansvariga för TSC

Jan Brun

Enhetschef för TSC/Ledningsansvarig Vuxen

Telefonnummer

Kontor: 031 - 342 73 89

Gisela Ringström

Vårdenhetschef

Telefonnummer

Kontor: 031 - 342 80 69

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Faxnummer: 010-435 75 15

Telefontider

  • måndag - fredag 8:00 - 10:00

Besök

Besöksadress

Blå stråket 5
413 46 Göteborg

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Sahlgrenska sjukhuset. Till Sahlgrenska sjukhuset går ett stort antal spårvagns- och busslinjer. Hållplats Sahlgrenska huvudentré. Se vidare http://www.vasttrafik.se/.

Inre vägbeskrivning

Målpunkt C, plan 9, Sahlgrenska sjukhuset

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Sahlgrenska Univ.sjukhuset Tarmsviktcentrum
413 45 Göteborg

Tarmsvikt definieras som ett tillstånd då tarmens absorptionsförmåga är så låg att extra energigivande näringsämnen och/eller vätska och elektrolyter krävs för att bibehålla hälsan.

Det finns flera orsaker till tarmsvikt, bland andra inflammatorisk tarmsjukdom, kärlkatastrof, kirurgiska komplikationer eller medfödda missbildningar. Det rör sig om relativt få patienter, från nyfödda till vuxna, men dessa har ofta mycket långvariga och påtagliga vård- och omsorgsbehov med stor inverkan på livskvalitet.

Behandlingen av dessa patienter kräver insatser från ett antal av Sahlgrenska Universitetssjukhusets (SU) mest högspecialiserade kompetenser. I Skandinavien är SU det enda sjukhuset med komplett verksamhet inom området.

För vissa av patienterna är tillståndet livshotande och sista utvägen är transplantation av bukens organ. När det gäller transplantationer är SU ett av de fem största centrumen i norra Europa för patientgruppen.

TSC är sedan 2019 en ny centrumbildning med uppgift att ta hand om och utveckla vården av patienter med tarmsvikt. TSC är nu egen remissinstans och sorterar under sektionen för Gastroenterologi och Hepatologi som i sin tur tillhör Specialistmedicin Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Centrumet har ett utpräglat multidisciplinärt arbetssätt med många professioner arbetande sida vid sida i daglig verksamhet, i multidisciplinära konferenser och på tarmsviktsmottagningen.

I huvudsak är det fem skilda verksamheter som tillsammans verkar för att ge en så bra och heltäckande vård som möjligt: Kolorektalkirurgi, Barnmedicin/Barngastroenterologi, Barnkirurgi, Transplantationscentrum, och Vuxengastroenterologi/Klinisk nutrition.  Men TSC har också nära samarbete med flera andra högt specialiserade vårdgivare, patienten, patientens anhöriga och hemsjukvård.

Centrumets verksamhet spänner över såväl barn som vuxna med detta tillstånd. På Sahlgrenska finns övergripande centrumchef och koordinator, medan barnverksamhetens ledningsansvariga läkare och koordinator finns på Drottning Silvias Barn och Ungdomssjukhus (DSBUS).

Nationell Högspecialiserad Vård (NHV) - Vuxna med tarmsvikt

Sedan årsskiftet 2023/2024 bedriver två enheter; Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) i Göteborg och Karolinska Universitetssjukhuset (KS) i Stockholm, NHV för kronisk tarmsvikt hos vuxna. Uppdraget är tills vidare och på uppdrag av Socialstyrelsen och syftar till att förbättra vården för patienter med tarmsvikt med ett varaktigt (> 3 månader) behov av minst ett dropp (näringsdropp eller vätskedropp) per vecka.

Du som redan behandlas för tarmsvikt

Socialstyrelsen har beslutat att patienter som redan har näringsdropp eller vätskedropp och tarmsvikt ska remitteras till en av de två NHV-enheterna för en bedömning. Denna kommer att ske i nära samarbete med de ordinarie regionerna, som fortsätter ha ansvar för den fortlöpande vården. Syftet är att uppnå en jämlik vård över hela landet. Vart du ska remitteras beror på var du bor i landet. Prata med din ansvarige läkare och be om en remiss till respektive NHV-enhet.

Vilken bedömning sker om du remitteras till en NHV-enhet?

NHV-enheterna består av multiprofessionella arbetslag. Här finns ett brett kunnande inom kirurgi och medicin med läkare, sköterskor, kurator och dietist med mångårig erfarenhet av tarmsvikt och forskning. Grundbehandlingen för tarmsvikt är att du som patient får en säker och långvarig behandling med näringsdropp eller vätska. NHV-enheten gör sitt yttersta för att minimera behovet av dropp samt att droppbehandlingen sker på ett så säkert och komplikationsfritt sätt som möjligt i enlighet med de senaste rönen.

Genom att kombinera kost och läkemedel är det i många fall möjligt att förbättra magtarmkanalens funktion, men det finns också kirurgiska möjligheter till rekonstruktion av magtarmkanalen som kan innebära ett minskat behov av läkemedel och dropp.

NHV-enheten har också ett väl utvecklat kontaktnät med många andra viktiga specialiteter som behövs för att du ska få en heltäckande vård.

Efter bedömningen får du en vårdplan som din ordinarie vårdgivare tar del av och fortsätter arbeta efter. Den bedömande NHV-enheten kommer fortsatt att fungera som ett stöd till dig och de som hjälper dig med din sjukdom.

Vid ditt besök hos oss

TSC har arbetat fram ett eget arbetssätt, som innebär tvärprofessionellt samarbete kring patienten. Vi har valt att arbeta på detta sätt med tanke på den komplexitet av symptom och behov som vissa patienter med tarmsvikt uppvisar. Vårt arbetssätt förkortar kommunikationsvägar och gagnar på så sätt patienten. TSC kan erbjuda patienter och remittenter digitala vårdmöten, vilket brukar vara uppskattat av alla parter och möjliggöra goda bedömningar av komplicerade sjukdomshistorier.

Vårt uppdrag

Vårt uppdrag är i korthet är att effektivisera, koncentrera och förfina vården av patienter med otillräckligt fungerande tarm (för kort och/eller för dålig), tarmsvikt typ 2 och 3. Vår ambition är vidare att fungera som multidisciplinär konsultinstans för frågor som rör nutrition, malabsorption och olika aspekter på tarmsvikt.

TSC tar gärna emot studiebesök från andra verksamheter som vill lära sig mer om tarmsvikt och hur TSC arbetar. Det ligger i vårt uppdrag att verka kunskapsspridande och vi ser gärna att detta sker genom auskultationer.  Vi tror också att sådant utbyte stärker samarbetet kring tarmsvikt i Sverige och kommer patienterna till godo. 

Kontaktuppgifter hittar du längre ner på sidan. Välkommen! 

Länkar

Under rubriken Mer information i kolumn till höger finns bra länkar till dokument.

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta.

Lämna gärna dina synpunkter via 1177, e-post eller post.

Ansvariga för TSC

Jan Brun

Enhetschef för TSC/Ledningsansvarig Vuxen

Telefonnummer

Kontor: 031 - 342 73 89

Gisela Ringström

Vårdenhetschef

Telefonnummer

Kontor: 031 - 342 80 69