Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Tarmsviktcentrum (TSC)

Kontaktuppgifter

Telefon

Faxnummer: 010-435 75 15

Telefontider

måndag - fredag
8:00 - 10:00

Besöksadress

Blå stråket 7
413 46 Göteborg

Tarmsvikt definieras som ett tillstånd då tarmens absorptionsförmåga är så låg att extra energigivande näringsämnen och/eller vätska och elektrolyter krävs för att bibehålla hälsan.

Det finns flera orsaker till tarmsvikt, bland andra inflammatorisk tarmsjukdom, kärlkatastrof, kirurgiska komplikationer eller medfödda missbildningar. Det rör sig om relativt få patienter, från nyfödda till vuxna, men dessa har ofta mycket långvariga och påtagliga vård- och omsorgsbehov med stor inverkan på livskvalitet.

Behandlingen av dessa patienter kräver insatser från ett antal av Sahlgrenska Universitetssjukhusets (SU) mest högspecialiserade kompetenser. I Skandinavien är SU det enda sjukhuset med komplett verksamhet inom området.

För vissa av patienterna är tillståndet livshotande och sista utvägen är transplantation av bukens organ.  När det gäller transplantationer är SU ett av de fem största centrumen i norra Europa för patientgruppen.

TSC är sedan 190225 en ny centrumbildning med uppgift att ta hand om och utveckla vården av patienter med tarmsvikt. TSC är nu egen remissinstans och sorterar under sektionen för Gastroenterologi och Hepatologi som i sin tur tillhör Specialistmedicin Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Centrumet har ett utpräglat multidisciplinärt arbetssätt med många professioner arbetande sida vid sida i daglig verksamhet, i multidisciplinära konferenser och på tarmsviktsmottagningen.

I huvudsak är det fem skilda verksamheter som tillsammans verkar för att ge en så bra och heltäckande vård som möjligt: Kolorektalkirurgi, Barnmedicin/Barngastroenterologi, Barnkirurgi, Transplantationscentrum, och Vuxengastroenterologi/Klinisk nutrition.  Men TSC har också nära samarbete med flera andra högt specialiserade vårdgivare, patienten, patientens anhöriga och hemsjukvård.

Centrumets verksamhet spänner över såväl barn som vuxna med detta tillstånd. På Sahlgrenska finns övergripande centrumchef och koordinator, medan barnverksamhetens ledningsansvariga läkare och koordinator finns på Drottning Silvias Barn och Ungdomssjukhus (DSBUS).

Vid ditt besök hos oss

TSC har arbetat fram ett eget arbetssätt, som innebär tvärprofessionellt samarbete kring patienten. Vi har valt att arbeta på detta sätt med tanke på den komplexitet av symptom och behov som vissa patienter med tarmsvikt uppvisar. Vårt arbetssätt förkortar kommunikationsvägar och gagnar på så sätt patienten. TSC kan erbjuda patienter och remittenter digitala vårdmöten, vilket brukar vara uppskattat av alla parter och möjliggöra goda bedömningar av komplicerade sjukdomshistorier.

Vårt uppdrag

Vårt uppdrag är i korthet är att effektivisera, koncentrera och förfina vården av patienter med otillräckligt fungerande tarm (för kort och/eller för dålig), tarmsvikt typ 2 och 3. Vår ambition är vidare att fungera som multidisciplinär konsultinstans för frågor som rör nutrition, malabsorption och olika aspekter på tarmsvikt.

TSC tar gärna emot studiebesök från andra verksamheter som vill lära sig mer om tarmsvikt och hur TSC arbetar. Det ligger i vårt uppdrag att verka kunskapsspridande och vi ser gärna att detta sker genom auskultationer.  Vi tror också att sådant utbyte stärker samarbetet kring tarmsvikt i Sverige och kommer patienterna till godo. 

Kontaktuppgifter hittar du längre ner på sidan. Välkommen! 

Länkar

Under rubriken Mer information i kolumn till höger finns bra länkar till dokument.

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta.

Lämna gärna dina synpunkter via 1177, e-post eller post.

Ansvariga för TSC

Jan Brun

Enhetschef för TSC/Ledningsansvarig Vuxen
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Gisela Ringström

Vårdenhetschef
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2023-11-17 15:10