Verksamhet Specialistmedicin

Inom verksamhetsområde Specialistmedicin – Sahlgrenska bedrivs högspecialiserad riks-, region-, och länssjukvård med utredningar och bedömningar inom flera olika områden såsom, sektionen för Hematologi (blodsjukdomar), Endokrinologi (hormoner) och Nutrition, Gastroenterologi (mag-tarmsjukdomar) , Diabetologi och Obesitas (fetma). Vi har flera specialinriktade öppenvårdsmottagningar där patienter tas omhand för specialistbedömningar, utredningar och behandlingar. Varje sektion har också slutenvårdsplatser med samma specialistinriktning. Inom verksamheten finns en omfattande utvecklings-, och undervisningsverksamhet samt forskningsverksamhet med förankring inom landet såväl som internationellt. Våra patienter erhåller medicinsk utredning och behandling. Vår målsättning är att ge en god medicinsk vård samt god omvårdnad så att du som patient ska känna dig trygg och väl omhändertagen.