Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Verksamhet Geriatrik Lungmedicin och Allergologi

Inom området Geriatrik Lungmedicin och allergologi finns de kliniska specialiteterna lungmedicin, allergologi och palliativ vård. Inom lungmedicin arbetar vi med ett brett spektrum av lungsjukdomar och andningsstörningar. Patienter med astma, kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), andningssvikt och lungcancer utgör en bas för verksamheten, men vi ser också nyare patientgrupper med t.ex. sömnapné och cystisk fibros, och ansvarar för vård och behandling av patienter med interstitiella lungsjukdomar, t.ex. sarkoidos. Vård för vuxna med allergisjukdomar ingår också i vårt ansvarsområde.


Senast uppdaterad: 2019-05-22 14:41