Enheter

Enheter Lungmedicin Allergologi och Palliativ medicin

 • Administrativ enhet externa rehabprogram

  Enheten handlägger remisser för specialiserad rehabilitering.

 • Allergimottagning Sahlgrenska

  Vi vänder oss till dig som behöver utredning eller behandling för exempelvis allergi, astma, immunbrist, övre luftvägsbesvär, födoämnes- eller läkemedelsöverkänslighet.

 • ASIH Högsbo

  Specialiserat Palliativt resursteam (PRT) ansvarar för specialiserade palliativa vårdåtgärder för patienter som är inskrivna i kommunal hemsjukvård och vårdas i hemmet. PRT erbjuder vård till vuxna patienter inom Sahlgrenska Universitetssjukhusets upptagningsområde oavsett boendeform.

 • Cystisk fibrosmottagning Sahlgrenska

  Vi vänder oss till dig över 18 år med cystisk fibros. 

 • KOL-mottagning Sahlgrenska

  Vi vänder oss till dig med kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL).

 • Kuratorsmottagning lungmedicin allergologi och palliativ medicin

  När man är drabbad av sjukdom, skada eller funktionshinder kan livet förändras både för den drabbade och för de närstående. Kurator erbjuder stöd som kan bidra till att öka din och dina närståendes förmåga och möjlighet att hantera den förändrade livssituationen.

 • Lungdiagnostisk mottagning Sahlgrenska

  Vi tar emot dig som ska genomgå ett diagnostiskt ingrepp i lungorna.

 • Lungmottagning Sahlgrenska

  Vi vänder oss till dig med förändringar i lungorna. Vi tar även emot dig med kronisk syrgasbehandling.

 • Palliativt Centrum Högsbo

  Palliativt centrum Högsbo arbetar med att främja och utveckla den palliativa vården genom utbildning, utvecklingsarbete, forskning och rådgivning inom palliativ vård. Vi är en del av den Palliativa sektionen vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

 • Palliativt resursteam Högsbo

  Specialiserat Palliativt resursteam (PRT) ansvarar för specialiserade palliativa vårdåtgärder för patienter som är inskrivna i kommunal hemsjukvård och vårdas i hemmet. PRT erbjuder vård till vuxna patienter inom Sahlgrenska Universitetssjukhusets upptagningsområde oavsett boendeform.

 • Sömnmedicinsk avdelning

  Vi tar emot dig som behöver en utredning eller behandling av en sömnstörning som exempelvis snarkningar eller sömnapné. På vår avdelning bedriver vi även forskning.