Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Enheter

Enheter Lungmedicin Allergologi och Palliativ medicin

 • Enheten handlägger remisser för specialiserad rehabilitering. Den specialiserade rehabiliteringen gäller patienter med kroniska sjukdomar inom neurologi, reumatologi, dermatologi och allergologi.

 • Vi vänder oss till dig som behöver utredning eller behandling för exempelvis allergi, astma, immunbrist, övre luftvägsbesvär, födoämnes- eller läkemedelsöverkänslighet.

 • Palliativ vård fokuserar på att försöka förbättra livskvaliteten trots allvarlig sjukdom. Det är viktigt att ta sig an problem och symptom ur ett helhetsperspektiv; det finns både fysiska, psykiska, sociala och existentiella orsaker till att man inte mår bra.

 • Vi vänder oss till dig över 18 år med cystisk fibros. 

 • Vi vänder oss till dig med kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL).

 • När man är drabbad av sjukdom, skada eller funktionshinder kan livet förändras både för den drabbade och för de närstående. Kurator erbjuder stöd som kan bidra till att öka din och dina närståendes förmåga och möjlighet att hantera den förändrade livssituationen.

 • Vi tar emot dig som ska genomgå ett diagnostiskt ingrepp i lungorna.

 • Vi vänder oss till dig med förändringar i lungorna. Vi tar även emot dig med kronisk syrgasbehandling.

 • Vi vänder oss till dig med tal-, språk- och kommunikationssvårigheter efter en hjärnskada eller neurologisk sjukdom.

 • Palliativt centrum Högsbo arbetar med att främja och utveckla den palliativa vården genom utbildning, utvecklingsarbete, forskning och rådgivning inom palliativ vård. Vi är en del av den Palliativa sektionen vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

 • Införandet av ny modell görs successivt per stadsområde i Göteborg. Först ut i januari är stadsområde Nordost. För Hisingen, Sydväst och Centrum införs den nya modellen runt påsk och efter sommaren, samtidigt som i kranskommunerna. Telefonnummer till PRT 031-342 31 70 (telefontid mellan kl. 08:00-16:00)

 • Vi tar emot dig som behöver en utredning eller behandling av en sömnstörning som exempelvis snarkningar eller sömnapné. På vår avdelning bedriver vi även forskning.


Senast uppdaterad: 2021-09-30 07:39