Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

ASIH Högsbo

Kontaktuppgifter

Telefontider

Administration
måndag - fredag
8:00 - 16:00

Växeltelefon

Besöksadress

Lilla Kapplandsgatan 7C
421 37 Västra Frölunda

Vi arbetar med specialiserad palliativ vård och vänder oss till dig (över 18 år) som har en obotbar sjukdom och vill och kan vårdas hemma. Vår inriktning är lindrande vård i livets slutskede. Vi ingår i Göteborgs stads team för ASIH (avancerad sjukvård i hemmet) och de tre hospice som finns i Göteborg.

Söka vård hos oss

Du som patient kommer i kontakt med oss genom att din läkare skickar en remiss där dina symtom och behov beskrivs till ASIH. Därefter genomförs en bedömning om ASIH är rätt vårdform och vi genomför då en vårdplanering innan du skrivs in.

För ansökan till hospice ska en egen ansökan tillsammans med ett läkarintyg skickas till en samordnande funktion i Göteborgs stad.

Som patient hos oss

Våra patienter kommer till oss relativt sent i sjukdomsförloppet om det finns behov av lindrande vård. Tumörsjukdomar är den vanligaste sjukdomen hos våra patienter men även andra sjukdomsgrupper förekommer.

Ett fåtal patienter med allvarlig kronisk sjukdom i behov av specialiserade medicinska och omvårdnadsmässiga insatser, som kräver specifik kompetens för att kunna vistas i hemmet, kan vara aktuella för ASIH. Kring dessa patienter krävs en noggrann individuell bedömning inför anslutning.

Patienter i ASIH erbjuds lindring för besvärande symtom som exempelvis smärta, illamående, trötthet och ångest. Vi arbetar med en helhetssyn och ser till dina fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov.

Vi har ingen mottagning utan arbetar i hemmet alternativt på Hospice.

ASIH-Teamet folder

Hospicevård i Göteborg

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta.

Lämna gärna dina synpunkter via 1177, e-post eller post.

Vi som arbetar här

På vår enhet finns läkare och kurator som bemannar ASIH team och Hospice i Göteborg.

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar har vi ibland läkare och sjuksköterskor från andra mottagningar och avdelningar. 
Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Ansvariga för mottagningen

Hans Gunnarsson

Sektionschef

Stina Nyblom

Medicinskt ansvarig

Senast uppdaterad: 2021-09-27 12:53