ASIH Högsbo

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Telefontider

  • Administration
    måndag - fredag 8:00 - 16:00

Besök

Besöksadress

Lilla Kapplandsgatan 7C
421 37 Västra Frölunda

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Inre vägbeskrivning

Plan 1, Högsbo sjukhus

Postadress

Sahlgrenska Universitetssjukhuset ASIH avd 601
Box 30110
400 43 Göteborg

Specialiserat Palliativt resursteam (PRT) ansvarar för specialiserade palliativa vårdåtgärder för patienter som är inskrivna i kommunal hemsjukvård och vårdas i hemmet. PRT erbjuder vård till vuxna patienter inom Sahlgrenska Universitetssjukhusets upptagningsområde oavsett boendeform.

2023-09-18 startade ASIH SU inom ett begränsat geografiskt område, stadsområde Sydväst Göteborg, som en första etapp.

I övriga delar av Göteborg samt kranskommunerna kvarstår basmodellen PRT inom Sahlgrenska Universitetssjukhusets upptagningsområde till efter utvärdering av första ASIH-teamet i stadsområde Sydväst genomförts.

Vårdnivån är öppen specialistvård. ASIH ansvarar för specialiserade palliativa vårdåtgärder för inskrivna patienter. ASIH-teamet arbetar vardagar dagtid, ASIH-sjuksköterska tjänstgör dygnet runt och läkare finns som beredskapsjour.

Vi som arbetar här

Vi som arbetar här är sjuksköterskor, kurator, läkare, dietist och sekreterare.

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta.

Lämna gärna dina synpunkter via 1177, e-post eller post.

Margareta Sandberg

Vårdenhetschef

Tove Eneljung

Överläkare

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Telefontider

  • Administration
    måndag - fredag 8:00 - 16:00

Besök

Besöksadress

Lilla Kapplandsgatan 7C
421 37 Västra Frölunda

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Inre vägbeskrivning

Plan 1, Högsbo sjukhus

Postadress

Sahlgrenska Universitetssjukhuset ASIH avd 601
Box 30110
400 43 Göteborg

Specialiserat Palliativt resursteam (PRT) ansvarar för specialiserade palliativa vårdåtgärder för patienter som är inskrivna i kommunal hemsjukvård och vårdas i hemmet. PRT erbjuder vård till vuxna patienter inom Sahlgrenska Universitetssjukhusets upptagningsområde oavsett boendeform.

2023-09-18 startade ASIH SU inom ett begränsat geografiskt område, stadsområde Sydväst Göteborg, som en första etapp.

I övriga delar av Göteborg samt kranskommunerna kvarstår basmodellen PRT inom Sahlgrenska Universitetssjukhusets upptagningsområde till efter utvärdering av första ASIH-teamet i stadsområde Sydväst genomförts.

Vårdnivån är öppen specialistvård. ASIH ansvarar för specialiserade palliativa vårdåtgärder för inskrivna patienter. ASIH-teamet arbetar vardagar dagtid, ASIH-sjuksköterska tjänstgör dygnet runt och läkare finns som beredskapsjour.

Vi som arbetar här

Vi som arbetar här är sjuksköterskor, kurator, läkare, dietist och sekreterare.

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta.

Lämna gärna dina synpunkter via 1177, e-post eller post.

Margareta Sandberg

Vårdenhetschef

Tove Eneljung

Överläkare