Palliativt Centrum Högsbo

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Telefontider

  • måndag - fredag 8:00 - 16:00

Besök

Öppettider

  • måndag - fredag 8:00 - 16:00

Besöksadress

Lilla Kapplandsgatan 7C
421 37 Västra Frölunda

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Inre vägbeskrivning

Plan 1, Högsbo sjukhus

Postadress

Sahlgrenska Univ.sjukhuset Palliativt Centrum
Box 30110
400 43 Göteborg

Palliativt centrum Högsbo arbetar med att främja och utveckla den palliativa vården genom utbildning, utvecklingsarbete, forskning och rådgivning inom palliativ vård. Vi är en del av den Palliativa sektionen vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Utbildning och fortbildning för personal är en stor del av vår verksamhet. Vi ordnar utbildningar både på grundnivå och specialiserad nivå för alla personalkategorier som arbetar med och/eller är intresserade av palliativ vård. Bland annat ger vi en kurs i palliativ medicin inom specialistutbildning för läkare och halvdagar om till exempel symtomlindring och närståendestöd. Vi föreläser på Göteborgs universitet i olika vårdutbildningar.

Vi medverkar gärna på utbildningsdagar och fortbildningsträffar på arbetsplatser. Vi kan skräddarsy innehållet utifrån behovet.

Personal på Palliativt centrum kan också fungera som stöd för enheter som vill utveckla och förbättra sitt omhändertagande av patienter i palliativt sjukdomsskede.

På Palliativt centrum bedrivs forskning inom olika områden med relevans för palliativ vård. Hos oss finns forskningskompetens inom medicin, omvårdnad och socialt arbete. Vi håller oss uppdaterade om det aktuella forskningsläget och för den som vill börja forska kan vi vara ett bollplank. Studenter som är intresserade av att skriva sin kandidat- eller magisteruppsats inom palliativ vård kan få tips på uppsatsämnen från oss.

Palliativ centrum kan ge allmänna råd om palliativ vård. För personal som behöver råd om en specifik patient finns de palliativa konsultteamen: Palliativa konsultteam Sahlgrenska Universitetssjukhuset   

Reflektionsledarutbildning

Palliativt centrum erbjuder en grundläggande reflektionsledarutbildning, för att kunna leda gruppreflektion för medarbetare på den egna arbetsplatsen.

Informationsmöte via teams för chefer 7 maj 2024 kl 14:00-15:00

Anmälan via regionkalendern

Webbutbildning Palliativ vård

Betaniastiftelsen driver en kostadsfri grundutbildning i palliativ vård. Den är lämplig som introduktion för nyanställda eller att genomföra inför någon av våra utbildningar. Utbildningen tar ca 2,5 timme men kan delas på flera tillfällen. Nu finns även en modul för läkare tillgänglig.

Lindring bortom boten - grundutbildning i palliativ vård - Betaniastiftelsen

Lindring bortom boten - läkarutbildning i palliativ vård - Betaniastiftelsen

Söka vård hos oss

Vi vänder oss till verksamheter inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset och andra vårdgivare i Göteborg med kranskommuner som vårdar patienter i palliativt skede oavsett diagnos. Alla personalkategorier är välkomna att kontakta oss.

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta.

Lämna gärna dina synpunkter via 1177, e-post eller post.

Vi som arbetar här

Vi som arbetar här är sjuksköterskor, kurator, läkare, dietist och sekreterare. 

Ansvariga för enheten

Hans Gunnarsson

Sektionschef

Stina Nyblom

Överläkare

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Telefontider

  • måndag - fredag 8:00 - 16:00

Besök

Öppettider

  • måndag - fredag 8:00 - 16:00

Besöksadress

Lilla Kapplandsgatan 7C
421 37 Västra Frölunda

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Inre vägbeskrivning

Plan 1, Högsbo sjukhus

Postadress

Sahlgrenska Univ.sjukhuset Palliativt Centrum
Box 30110
400 43 Göteborg

Palliativt centrum Högsbo arbetar med att främja och utveckla den palliativa vården genom utbildning, utvecklingsarbete, forskning och rådgivning inom palliativ vård. Vi är en del av den Palliativa sektionen vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Utbildning och fortbildning för personal är en stor del av vår verksamhet. Vi ordnar utbildningar både på grundnivå och specialiserad nivå för alla personalkategorier som arbetar med och/eller är intresserade av palliativ vård. Bland annat ger vi en kurs i palliativ medicin inom specialistutbildning för läkare och halvdagar om till exempel symtomlindring och närståendestöd. Vi föreläser på Göteborgs universitet i olika vårdutbildningar.

Vi medverkar gärna på utbildningsdagar och fortbildningsträffar på arbetsplatser. Vi kan skräddarsy innehållet utifrån behovet.

Personal på Palliativt centrum kan också fungera som stöd för enheter som vill utveckla och förbättra sitt omhändertagande av patienter i palliativt sjukdomsskede.

På Palliativt centrum bedrivs forskning inom olika områden med relevans för palliativ vård. Hos oss finns forskningskompetens inom medicin, omvårdnad och socialt arbete. Vi håller oss uppdaterade om det aktuella forskningsläget och för den som vill börja forska kan vi vara ett bollplank. Studenter som är intresserade av att skriva sin kandidat- eller magisteruppsats inom palliativ vård kan få tips på uppsatsämnen från oss.

Palliativ centrum kan ge allmänna råd om palliativ vård. För personal som behöver råd om en specifik patient finns de palliativa konsultteamen: Palliativa konsultteam Sahlgrenska Universitetssjukhuset   

Söka vård hos oss

Vi vänder oss till verksamheter inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset och andra vårdgivare i Göteborg med kranskommuner som vårdar patienter i palliativt skede oavsett diagnos. Alla personalkategorier är välkomna att kontakta oss.

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta.

Lämna gärna dina synpunkter via 1177, e-post eller post.

Vi som arbetar här

Vi som arbetar här är sjuksköterskor, kurator, läkare, dietist och sekreterare. 

Ansvariga för enheten

Hans Gunnarsson

Sektionschef

Stina Nyblom

Överläkare

Reflektionsledarutbildning

Palliativt centrum erbjuder en grundläggande reflektionsledarutbildning, för att kunna leda gruppreflektion för medarbetare på den egna arbetsplatsen.

Informationsmöte via teams för chefer 7 maj 2024 kl 14:00-15:00

Anmälan via regionkalendern

Webbutbildning Palliativ vård

Betaniastiftelsen driver en kostadsfri grundutbildning i palliativ vård. Den är lämplig som introduktion för nyanställda eller att genomföra inför någon av våra utbildningar. Utbildningen tar ca 2,5 timme men kan delas på flera tillfällen. Nu finns även en modul för läkare tillgänglig.

Lindring bortom boten - grundutbildning i palliativ vård - Betaniastiftelsen

Lindring bortom boten - läkarutbildning i palliativ vård - Betaniastiftelsen