Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Palliativt Centrum Högsbo

Kontaktuppgifter

Telefon

Telefontider

måndag - fredag
8:00 - 16:00

Växeltelefon

Öppettider

måndag - fredag
8:00 - 16:00

Besöksadress

Lilla Kapplandsgatan 7C
421 37 Västra Frölunda

Kommande utbildningar

Våren 2022

ST-kurs palliativ medicin delmål B5 samt C5:
2022-02-08--02-09 
2022-04-05--04-06
Anmälan i Lärportalen.

 

Palliativt centrum Högsbo arbetar för utveckling, utbildning, forskning och rådgivning inom palliativ vård och är en del av den Palliativa sektionen vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den kliniska verksamhet omfattar läkare och kuratorer vid ASIH-team, läkaransvar vid hospice i Göteborg, en palliativ slutenvårdsenhet och palliativt konsultteam.

Verksamheten vid Palliativt centrum Högsbo omfattar:

Utbildning och utveckling

 • Bedriver utbildning inom den palliativa vårdens olika områden. 
 • Medverkar med föreläsningar på utvecklingsdagar, konferenser och dylikt.

Forskning

 • Personal från Palliativt centrum Högsbo bedriver forskning inom palliativ vård. 
 • Stimulerar till forskning och samlar befintlig forskning inom palliativ vård.
 • Behjälpliga med ämnen till uppsatser avseende palliativ vård.

Rådgivning

 • Personal från Palliativt centrum Högsbo ingår i det palliativa konsultteamet.
 • Man kan även vända sig Palliativt centrum Högsbo för:
  - allmän rådgivning om palliativ vård.
  - specifik rådgivning angående vuxna patienter i ett palliativt skede oavsett vårdform och diagnos t.ex. när det gäller symtomlindring, omvårdnad, planering.
  - psykosociala frågor avseende patient och närstående.
 • Rådgivningen är konsultativ och patientansvaret kvarstår hos behandlande enhet.

Söka vård hos oss

Palliativt centrum vänder sig till:

Verksamheter inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset och andra vårdgivare i Göteborg med kranskommuner som vårdar svårt sjuka och döende patienter oavsett diagnos. Alla personalkategorier är välkomna att kontakta oss via telefon eller mail.

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta.

Lämna gärna dina synpunkter via 1177, e-post eller post.

Vi som arbetar här

Vi som arbetar här är sjuksköterskor, kurator och läkare.

Ansvariga för avdelningen

Hans Gunnarsson

Sektionschef

Inger Benkel

Kurator

Senast uppdaterad: 2021-09-27 12:56