Kuratorsmottagning lungmedicin allergologi och palliativ medicin

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefontider

 • måndag - fredag 8:00 - 16:00

Växeltelefon

Besök

Besöksadress

Vita Stråket 15
413 46 Göteborg

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Sahlgrenska sjukhuset. Till Sahlgrenska sjukhuset går ett stort antal spårvagns- och busslinjer. Hållplats Sahlgrenska huvudentré. Se vidare http://www.vasttrafik.se/.

Inre vägbeskrivning

Vita stråket 15, Sahlgrenska sjukhuset

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Sahlgrenska Univ.sjukhuset Geriatrik, Lungmedicin och Allergologi, Kuratorer
413 45 Göteborg

När man är drabbad av sjukdom, skada eller funktionshinder kan livet förändras både för den drabbade och för de närstående. Kurator erbjuder stöd som kan bidra till att öka din och dina närståendes förmåga och möjlighet att hantera den förändrade livssituationen.

Söka vård hos oss

Du kommer i kontakt med oss via personal på den avdelning eller mottagning där du vårdas. Du kan också kontakta oss direkt per telefon.

Vid ditt besök hos oss

Kurator kan bistå patient och/eller närstående med:

 • Samtal om de känslomässiga reaktioner sjukdomen/skadan kan föra med sig och hur man kan hantera det.  
 • Information, råd och stöd i sociala/psykosociala frågor gällande t ex boende, ekonomi, juridik och arbete.
 • Vägledning om samhällets resurser.

Checklista inför ditt besök

 • Ta med fotolegitimation och eventuellt högkostnadskort. 
 • Samtal hos kurator är kostnadsfritt för inneliggande patienter och närstående. 
 • För dig som patient i öppenvård är kostnaden 100 kronor om inget annat anges.

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta.

Lämna gärna dina synpunkter via 1177, e-post eller post.

Vi som arbetar här

Vi är socionomer.

Ansvariga för mottagningen

Byggarbeten på sjukhusen

Det pågår flera byggarbeten på sjukhusen som påverkar trafik och möjligheter till parkering.

Påverkan på trafik och parkering på sjukhusen

Maria Eriksson

Enhetschef

Telefonnummer

Kontor: 031 - 342 65 72

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefontider

 • måndag - fredag 8:00 - 16:00

Växeltelefon

Besök

Besöksadress

Vita Stråket 15
413 46 Göteborg

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Sahlgrenska sjukhuset. Till Sahlgrenska sjukhuset går ett stort antal spårvagns- och busslinjer. Hållplats Sahlgrenska huvudentré. Se vidare http://www.vasttrafik.se/.

Inre vägbeskrivning

Vita stråket 15, Sahlgrenska sjukhuset

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Sahlgrenska Univ.sjukhuset Geriatrik, Lungmedicin och Allergologi, Kuratorer
413 45 Göteborg

När man är drabbad av sjukdom, skada eller funktionshinder kan livet förändras både för den drabbade och för de närstående. Kurator erbjuder stöd som kan bidra till att öka din och dina närståendes förmåga och möjlighet att hantera den förändrade livssituationen.

Söka vård hos oss

Du kommer i kontakt med oss via personal på den avdelning eller mottagning där du vårdas. Du kan också kontakta oss direkt per telefon.

Vid ditt besök hos oss

Kurator kan bistå patient och/eller närstående med:

 • Samtal om de känslomässiga reaktioner sjukdomen/skadan kan föra med sig och hur man kan hantera det.  
 • Information, råd och stöd i sociala/psykosociala frågor gällande t ex boende, ekonomi, juridik och arbete.
 • Vägledning om samhällets resurser.

Checklista inför ditt besök

 • Ta med fotolegitimation och eventuellt högkostnadskort. 
 • Samtal hos kurator är kostnadsfritt för inneliggande patienter och närstående. 
 • För dig som patient i öppenvård är kostnaden 100 kronor om inget annat anges.

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta.

Lämna gärna dina synpunkter via 1177, e-post eller post.

Vi som arbetar här

Vi är socionomer.

Ansvariga för mottagningen

Maria Eriksson

Enhetschef

Telefonnummer

Kontor: 031 - 342 65 72

Byggarbeten på sjukhusen

Det pågår flera byggarbeten på sjukhusen som påverkar trafik och möjligheter till parkering.

Påverkan på trafik och parkering på sjukhusen