Sömnmedicinsk avdelning

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Telefontider

 • måndag - fredag 9:00 - 11:00

Rådgivning, du blir tilldelad en telefontid som vi ringer upp på

Måndag–fredag 09.00 – 11.00

Övriga ärenden, röstbrevlåda

Måndag–söndag 00.00 – 23.59

Av- och ombokning, röstbrevlåda

Besök

Öppettider

 • Endast bokade besök
  måndag - fredag 8:00 - 16:00

Besöksadress

Blå stråket 5
413 46 Göteborg

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Inre vägbeskrivning

Målpunkt H, plan 13, Sahlgrenska sjukhuset

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Sahlgrenska Univ.sjukhuset Sömnmedicinsk avdelning
413 45 Göteborg

Vi tar emot dig som behöver en utredning eller behandling av en sömnstörning som exempelvis snarkningar eller sömnapné. På vår avdelning bedriver vi även forskning.

Sömnmedicinsk avdelning utreder och behandlar andningsrelaterade sömnstörningar som sömnapné och underventilering, men också icke-andningsrelaterade sömnstörningar som översömnighet, sömnlöshet och parasomnier.

Apnéföreningarna finns information om CPAP-behandling vid sömnapné för patienter, anhöriga och vårdgivare, samt SESAR-registrets information. 

Vägledning angående coronavirus (COVID-19) och obstruktiv sömnapné (OSA)

Information om sömnapné och CPAP-behandling

Vanliga frågor och svar om CPAP

Söka vård hos oss

För att komma till oss behöver du en remiss och en bokad tid.

Vanligast är att du först varit på din vårdcentral som skickat en remiss till oss. Du kan också skriva en egenremiss (egen vårdbegäran). Att skriva en egenremiss innebär inte automatiskt att du får komma till vår mottagning, du kan bli hänvisad att först gå till din vårdcentral.

Vad vi önskar i remissen är:

 • Namn, personnummer, adress och telefonnummer
 • kortfattad information om tidigare sjukdomshistorik och läkemedel
 • nuvarande symtom inklusive tidsförlopp
 • frågeställning
 • eventuell smitta

Information om utredning och behandling.

 

Vid ditt besök hos oss

Hos oss checkar du in själv via din mobil före besöket.

Självincheckning – checka in direkt

Självincheckning – så går det till

Till patienter som har inplanerat besök på mottagningen: Då vi har en lång väntelista är det viktigt att du kommer på inbokad tid eller lämnar återbud i god tid.

Checklista inför ditt besök

 • Ta med dig fotolegitimation, kallelse och eventuellt högkostnadskort.
 • Om du är sen till ditt besök eller inte kan checka in själv: anmäl ditt besök i Incheckning på entréplanet. Gå därefter till Sömnmedicinsk avdelning.
 • Du kan betala med kort på plats eller få en faktura hemskickad. 
 • I din kallelse finns information om tidsåtgång och dina eventuella förberedelser.

För dig som ska vistas en natt på vår avdelning

Rummen på vår avdelning är enkelrum.

Vi använder mätutrustning för att upptäcka snarkning, andningsuppehåll och specifika sömstörningar. Utrustningen är specialtillverkad för att störa sömnen så lite som möjligt. Även om det kan vara ovant att sova med utrustningen sover de flesta av våra patienter så bra att vi kan ställa diagnosen redan efter den första natten.

Du kommer att få träffa en läkare under förmiddagen innan du går hem.

Checklista inför din vistelse:

 • Ta med dig fotolegitimation, kallelse.
 • Sömnmedicinsk avdelning öppnar kl 21:30. Sjukhusets entréer är låsta. Personal kommer att möta dig på angiven plats och tid. Mer information finns att utläsa i bilagan som medföljer kallelsen. 
 • Du får en faktura hemskickad efter din vistelse.
 • I din kallelse finns information om tidsåtgång och dina eventuella förberedelser.

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta.

Lämna gärna dina synpunkter via 1177, e-post eller post.

Vi som arbetar här

På vår enhet finns undersköterska, biomedicinsk analytiker, sjuksköterska och specialistläkare i sömnmedicin.

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Ansvariga för avdelningen

Byggarbeten på sjukhusen

Det pågår flera byggarbeten på sjukhusen som påverkar trafik och möjligheter till parkering.

Påverkan på trafik och parkering på sjukhusen

Ludger Grote

Medicinskt ansvarig läkare

Maria Petersen

Vårdenhetschef

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Telefontider

 • måndag - fredag 9:00 - 11:00

Rådgivning, du blir tilldelad en telefontid som vi ringer upp på

Måndag–fredag 09.00 – 11.00

Övriga ärenden, röstbrevlåda

Måndag–söndag 00.00 – 23.59

Av- och ombokning, röstbrevlåda

Besök

Öppettider

 • Endast bokade besök
  måndag - fredag 8:00 - 16:00

Besöksadress

Blå stråket 5
413 46 Göteborg

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Inre vägbeskrivning

Målpunkt H, plan 13, Sahlgrenska sjukhuset

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Sahlgrenska Univ.sjukhuset Sömnmedicinsk avdelning
413 45 Göteborg

Vi tar emot dig som behöver en utredning eller behandling av en sömnstörning som exempelvis snarkningar eller sömnapné. På vår avdelning bedriver vi även forskning.

Sömnmedicinsk avdelning utreder och behandlar andningsrelaterade sömnstörningar som sömnapné och underventilering, men också icke-andningsrelaterade sömnstörningar som översömnighet, sömnlöshet och parasomnier.

Apnéföreningarna finns information om CPAP-behandling vid sömnapné för patienter, anhöriga och vårdgivare, samt SESAR-registrets information. 

Vägledning angående coronavirus (COVID-19) och obstruktiv sömnapné (OSA)

Information om sömnapné och CPAP-behandling

Vanliga frågor och svar om CPAP

Söka vård hos oss

För att komma till oss behöver du en remiss och en bokad tid.

Vanligast är att du först varit på din vårdcentral som skickat en remiss till oss. Du kan också skriva en egenremiss (egen vårdbegäran). Att skriva en egenremiss innebär inte automatiskt att du får komma till vår mottagning, du kan bli hänvisad att först gå till din vårdcentral.

Vad vi önskar i remissen är:

 • Namn, personnummer, adress och telefonnummer
 • kortfattad information om tidigare sjukdomshistorik och läkemedel
 • nuvarande symtom inklusive tidsförlopp
 • frågeställning
 • eventuell smitta

Information om utredning och behandling.

 

Vid ditt besök hos oss

Hos oss checkar du in själv via din mobil före besöket.

Självincheckning – checka in direkt

Självincheckning – så går det till

Till patienter som har inplanerat besök på mottagningen: Då vi har en lång väntelista är det viktigt att du kommer på inbokad tid eller lämnar återbud i god tid.

Checklista inför ditt besök

 • Ta med dig fotolegitimation, kallelse och eventuellt högkostnadskort.
 • Om du är sen till ditt besök eller inte kan checka in själv: anmäl ditt besök i Incheckning på entréplanet. Gå därefter till Sömnmedicinsk avdelning.
 • Du kan betala med kort på plats eller få en faktura hemskickad. 
 • I din kallelse finns information om tidsåtgång och dina eventuella förberedelser.

För dig som ska vistas en natt på vår avdelning

Rummen på vår avdelning är enkelrum.

Vi använder mätutrustning för att upptäcka snarkning, andningsuppehåll och specifika sömstörningar. Utrustningen är specialtillverkad för att störa sömnen så lite som möjligt. Även om det kan vara ovant att sova med utrustningen sover de flesta av våra patienter så bra att vi kan ställa diagnosen redan efter den första natten.

Du kommer att få träffa en läkare under förmiddagen innan du går hem.

Checklista inför din vistelse:

 • Ta med dig fotolegitimation, kallelse.
 • Sömnmedicinsk avdelning öppnar kl 21:30. Sjukhusets entréer är låsta. Personal kommer att möta dig på angiven plats och tid. Mer information finns att utläsa i bilagan som medföljer kallelsen. 
 • Du får en faktura hemskickad efter din vistelse.
 • I din kallelse finns information om tidsåtgång och dina eventuella förberedelser.

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta.

Lämna gärna dina synpunkter via 1177, e-post eller post.

Vi som arbetar här

På vår enhet finns undersköterska, biomedicinsk analytiker, sjuksköterska och specialistläkare i sömnmedicin.

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Ansvariga för avdelningen

Ludger Grote

Medicinskt ansvarig läkare

Maria Petersen

Vårdenhetschef
Chatta med Liv