Palliativt resursteam Högsbo

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Besök

Besöksadress

Lilla Kapplandsgatan 7C
421 37 Västra Frölunda

Inre vägbeskrivning

Plan 1

Postadress

Sahlgrenska Universitetssjukhuset Palliativt resursteam Högsbo
Box 30110
400 43 Göteborg

Specialiserat Palliativt resursteam (PRT) ansvarar för specialiserade palliativa vårdåtgärder för patienter som är inskrivna i kommunal hemsjukvård och vårdas i hemmet. PRT erbjuder vård till vuxna patienter inom Sahlgrenska Universitetssjukhusets upptagningsområde oavsett boendeform.

2023-09-18 startar ASIH SU inom ett begränsat geografiskt område, stadsområde Sydväst Göteborg, som en första etapp.

I övriga delar av Göteborg samt kranskommunerna kvarstår basmodellen PRT inom Sahlgrenska Universitetssjukhusets upptagningsområde till efter utvärdering av första ASIH-teamet i stadsområde Sydväst genomförts.

Vårdnivån är öppen specialistvård. ASIH ansvarar för specialiserade palliativa vårdåtgärder för inskrivna patienter. ASIH-teamet arbetar vardagar dagtid, ASIH-sjuksköterska tjänstgör dygnet runt och läkare finns som beredskapsjour.

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta.

Lämna gärna dina synpunkter via 1177, e-post eller post.

Ansvariga för mottagningen

Margareta Sandberg

Vårdenhetschef

Tove Eneljung

Medicinskt ansvarig läkare

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Besök

Besöksadress

Lilla Kapplandsgatan 7C
421 37 Västra Frölunda

Inre vägbeskrivning

Plan 1

Postadress

Sahlgrenska Universitetssjukhuset Palliativt resursteam Högsbo
Box 30110
400 43 Göteborg

Specialiserat Palliativt resursteam (PRT) ansvarar för specialiserade palliativa vårdåtgärder för patienter som är inskrivna i kommunal hemsjukvård och vårdas i hemmet. PRT erbjuder vård till vuxna patienter inom Sahlgrenska Universitetssjukhusets upptagningsområde oavsett boendeform.

2023-09-18 startar ASIH SU inom ett begränsat geografiskt område, stadsområde Sydväst Göteborg, som en första etapp.

I övriga delar av Göteborg samt kranskommunerna kvarstår basmodellen PRT inom Sahlgrenska Universitetssjukhusets upptagningsområde till efter utvärdering av första ASIH-teamet i stadsområde Sydväst genomförts.

Vårdnivån är öppen specialistvård. ASIH ansvarar för specialiserade palliativa vårdåtgärder för inskrivna patienter. ASIH-teamet arbetar vardagar dagtid, ASIH-sjuksköterska tjänstgör dygnet runt och läkare finns som beredskapsjour.

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta.

Lämna gärna dina synpunkter via 1177, e-post eller post.

Ansvariga för mottagningen

Margareta Sandberg

Vårdenhetschef

Tove Eneljung

Medicinskt ansvarig läkare