KOL-mottagning Sahlgrenska

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Besök

Besöksadress

Vita Stråket 12
413 46 Göteborg

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Sahlgrenska sjukhuset. Till Sahlgrenska sjukhuset går ett stort antal spårvagns- och busslinjer. Hållplats Sahlgrenska huvudentré. Se vidare http://www.vasttrafik.se/.

Inre vägbeskrivning

Plan 0, Sahlgrenska sjukhuset

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Sahlgrenska Univ.sjukhuset KOL-mottagning Sahlgrenska
413 45 Göteborg

Vi vänder oss till dig med kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL).

Vi arbetar för att minska sjukdomsbördan, öka livskvaliteten, utbilda patienten samt ge patienten verktyg för att bli specialist på sin egen sjukdom.

Söka vård hos oss

När du söker vård hos oss behöver vi få information om de besvär du har. Den informationen kan vi få genom att en läkare på din vårdcentral eller annan läkare skriver en remiss till oss. Du kan också skriva en egen vårdbegäran.

Vi är till för dig – Vi anpassar oss efter dina behov. Vissa av dina möten med vården kan ske digitalt hemifrån och mycket information kan du därmed få före ditt bokade möte med våra specialister.

Vid ditt besök hos oss

Hos oss checkar du in själv via din mobil före besöket.

Självincheckning – checka in direkt

Självincheckning – så går det till

Vår ambition är att du ska få träffa olika yrkesgrupper, så kallade teambesök. Teambesök hos oss på KOL-mottagningen innebär att du kommer bli kallad till två eller fler besök där du träffar olika delar av vårt team.

Vid första besöket träffar du en undersköterska som bland annat kommer att mäta ditt blodtryck samt ta blodprover. Du får också göra en lungfunktionsundersökning (spirometri) hos vår biomedicinska analytiker och i vissa fall även en lungröntgen.

Vid andra besöket träffar du en sjuksköterska och en läkare. I samband med det besöket beslutas det ifall du även har behov av att träffa någon av våra paramedicinare, det vill säga arbetsterapeut, fysioterapeut, dietist eller kurator.

Teambesöken är till för att ge oss en så samlad bild som möjligt av dig och din diagnos. Med hjälp av hela teamet utarbetar vi en så effektiv behandlingsplan som möjligt för dig att följa och ta med dig härifrån. Behandlingsplanen ska du ta med dig till nästa besök hos oss och vi rekommenderar även att du tar med den till dina besök hos din vårdcentral.

Presentation av teamspecialister

Arbetsterapeut

Vi arbetsterapeuter på KOL-centrum fokuserar på att underlätta vardagliga aktiviteter för våra patienter. Det handlar i första hand om att lära ut andningstekniker och strategier för att spara energi vid aktivitet. Som patient har du möjlighet att delta i vår andningsgrupp. Där får du träffa andra KOL-patienter och träna på andningstekniker med hjälp av olika aktiviteter.

Undersköterska

På KOL-centrum är vi tre stycken undersköterskor som jobbar på mottagningen. Vi ansvarar för tidsbokning och träffar patienter redan vid deras första besök. Vi tar prover och kontrollerar patientens syremättnad i blodet, gör ett EKG och mäter längd och vikt. Vi lämnar också ut frågeformulär och ambulerande utrustning för sömnapnédiagnostik, Watch-PAT, där resultaten används i en forskningsstudie om sömn.

Fysioterapeut

Hos fysioterapeuten testas din fysiska kapacitet genom ett 6 minuters långt gångtest. Vi pratar om fysisk aktivitet vid KOL och hjälper till med individanpassad träning som du kan göra hemma. Det finns också möjlighet att delta i en träningsgrupp med andra KOL-patienter. Vi går även igenom olika andningstekniker och hur du kan göra för att få bort slem.

Sjuksköterska

På KOL-centrum finns fyra stycken KOL-sjuksköterskor som arbetar aktivt med att stötta patienter att sluta röka, både genom besök på mottagningen men också via telefonkontakt. Vi hjälper till med inhalationsteknik, gör uppföljningar efter en försämringsperiod, tar prover och utför vissa behandlingar. Vi ansvarar för telefonrådgivning och besvarar ärenden via e-tjänsten 1177. Vid behov kan vi besöka vårdavdelningar för att ge råd och stöd till patienter och personal på avdelningen. Vi är också involverade i flera pågående forskningsstudier som görs på KOL-centrum.

Dietist

Dietisten går tillsammans med patienten igenom nutritionsstatus och ställer frågor kring aptit och matvanor. Vi hjälper patienten att hitta lösningar som fungerar i vardagen. Det finns många olika problem kring matvanor och vikt, allt från undervikt till fetma. Viktminskning är vanligt blandpatienter med KOL och kan resultera i lågt BMI och minskad muskelmassa. På KOL-centrum finns det tillgång för alla patienter till dietist som hjälper till med individanpassade nutritionsråd. Vi utför även en mätning av kroppssammansättning där vi får en uppfattning om patientens fett- och muskelmassa.

Kurator

På besöket hos kuratorn är den psykosociala hälsan är i fokus. ”Hur mår du med dig själv i din situation” är en relevant fråga. Kronisk sjukdom påverkar inte bara den fysiska hälsan utan kan påverka livssituationen på flera sätt. Med stödsamtal och andra åtgärder försöker vi underlätta livet med KOL, främst för den som har diagnosen, men även för den närståendes situation. Stöd och åtgärder anpassas givetvis från vad personen med KOL själv anser vara mest viktigt.

Medicinsk sekreterare

Det är vi som lyssnar av era meddelande på telefonen och tar kontakt med de patienter som har frågor om t.ex. sina besök eller remisser. Basen i vårt arbete är allt förekommande administrativt arbete såsom att skriva journalanteckningar samt utföra annan vårddokumentation. Det innefattar bl.a. remisshantering, inregistrering i register, DRG-kodning och vi arbetar och hanterar flera olika datasystem som förekommer inom hälso- och sjukvård.

Biomedicinsk analytiker

På KOL-centrum får alla patienter göra ett lungfunktionstest, även kallad spirometri. Detta görs av vår biomedicinska analytiker som är specialist på olika medicinska undersöknings-och analysmetoder och arbetar med att genomföra testet på ett standardiserat sätt och tolka resultatet. Allt för att ge en patienten en bra upplevelse och hålla en hög kvalitet på undersökningen.

Läkare

Det är vi läkare som vid ditt besök säkerställer att du har KOL-sjukdomen och bedömer dess svårighetsgrad. Vi gör även en bedömning om du kan ha drabbats av andra sjukdomar som många gånger kan ha samband med KOL-sjukdomen och tobaksrökningen såsom hjärtsjukdom och benskörhet. I samband med besöket går vi tillsammans igenom din behandling inklusive dina luftvägsmediciner och ser till att du får de läkemedel som vi bedömer passar just dig.


Checklista inför ditt besök

  • Ta med dig fotolegitimation, kallelse och eventuellt högkostnadskort.
  • Om du är sen till ditt besök eller inte kan checka in själv: anmäl ditt besök i Incheckning.
  • Betala vid din ankomst. Du kan betala med kort eller få en faktura hemskickad.

I din kallelse finns information om tidsåtgång och dina eventuella förberedelser.

Vi som arbetar här

På vår mottagning finns bland annat undersköterska, sjuksköterska, dietist, kurator, biomedicinsk analytiker, fysioterapeut, arbetsterapeut och specialistläkare.

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta.

Lämna gärna dina synpunkter via 1177, e-post eller post.

Ansvariga för mottagningen

Byggarbeten på sjukhusen

Det pågår flera byggarbeten på sjukhusen som påverkar trafik och möjligheter till parkering.

Påverkan på trafik och parkering på sjukhusen

KOL-centrum

Här hittar du mer information om centrumbildningen inom KOL.

Maria Petersen

Vårdenhetschef

Anders Andersson

Medicinskt ansvarig läkare

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Besök

Besöksadress

Vita Stråket 12
413 46 Göteborg

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Sahlgrenska sjukhuset. Till Sahlgrenska sjukhuset går ett stort antal spårvagns- och busslinjer. Hållplats Sahlgrenska huvudentré. Se vidare http://www.vasttrafik.se/.

Inre vägbeskrivning

Plan 0, Sahlgrenska sjukhuset

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Sahlgrenska Univ.sjukhuset KOL-mottagning Sahlgrenska
413 45 Göteborg

Vi vänder oss till dig med kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL).

Vi arbetar för att minska sjukdomsbördan, öka livskvaliteten, utbilda patienten samt ge patienten verktyg för att bli specialist på sin egen sjukdom.

Söka vård hos oss

När du söker vård hos oss behöver vi få information om de besvär du har. Den informationen kan vi få genom att en läkare på din vårdcentral eller annan läkare skriver en remiss till oss. Du kan också skriva en egen vårdbegäran.

Vi är till för dig – Vi anpassar oss efter dina behov. Vissa av dina möten med vården kan ske digitalt hemifrån och mycket information kan du därmed få före ditt bokade möte med våra specialister.

Vid ditt besök hos oss

Hos oss checkar du in själv via din mobil före besöket.

Självincheckning – checka in direkt

Självincheckning – så går det till

Vår ambition är att du ska få träffa olika yrkesgrupper, så kallade teambesök. Teambesök hos oss på KOL-mottagningen innebär att du kommer bli kallad till två eller fler besök där du träffar olika delar av vårt team.

Vid första besöket träffar du en undersköterska som bland annat kommer att mäta ditt blodtryck samt ta blodprover. Du får också göra en lungfunktionsundersökning (spirometri) hos vår biomedicinska analytiker och i vissa fall även en lungröntgen.

Vid andra besöket träffar du en sjuksköterska och en läkare. I samband med det besöket beslutas det ifall du även har behov av att träffa någon av våra paramedicinare, det vill säga arbetsterapeut, fysioterapeut, dietist eller kurator.

Teambesöken är till för att ge oss en så samlad bild som möjligt av dig och din diagnos. Med hjälp av hela teamet utarbetar vi en så effektiv behandlingsplan som möjligt för dig att följa och ta med dig härifrån. Behandlingsplanen ska du ta med dig till nästa besök hos oss och vi rekommenderar även att du tar med den till dina besök hos din vårdcentral.

Presentation av teamspecialister

Arbetsterapeut

Vi arbetsterapeuter på KOL-centrum fokuserar på att underlätta vardagliga aktiviteter för våra patienter. Det handlar i första hand om att lära ut andningstekniker och strategier för att spara energi vid aktivitet. Som patient har du möjlighet att delta i vår andningsgrupp. Där får du träffa andra KOL-patienter och träna på andningstekniker med hjälp av olika aktiviteter.

Undersköterska

På KOL-centrum är vi tre stycken undersköterskor som jobbar på mottagningen. Vi ansvarar för tidsbokning och träffar patienter redan vid deras första besök. Vi tar prover och kontrollerar patientens syremättnad i blodet, gör ett EKG och mäter längd och vikt. Vi lämnar också ut frågeformulär och ambulerande utrustning för sömnapnédiagnostik, Watch-PAT, där resultaten används i en forskningsstudie om sömn.

Fysioterapeut

Hos fysioterapeuten testas din fysiska kapacitet genom ett 6 minuters långt gångtest. Vi pratar om fysisk aktivitet vid KOL och hjälper till med individanpassad träning som du kan göra hemma. Det finns också möjlighet att delta i en träningsgrupp med andra KOL-patienter. Vi går även igenom olika andningstekniker och hur du kan göra för att få bort slem.

Sjuksköterska

På KOL-centrum finns fyra stycken KOL-sjuksköterskor som arbetar aktivt med att stötta patienter att sluta röka, både genom besök på mottagningen men också via telefonkontakt. Vi hjälper till med inhalationsteknik, gör uppföljningar efter en försämringsperiod, tar prover och utför vissa behandlingar. Vi ansvarar för telefonrådgivning och besvarar ärenden via e-tjänsten 1177. Vid behov kan vi besöka vårdavdelningar för att ge råd och stöd till patienter och personal på avdelningen. Vi är också involverade i flera pågående forskningsstudier som görs på KOL-centrum.

Dietist

Dietisten går tillsammans med patienten igenom nutritionsstatus och ställer frågor kring aptit och matvanor. Vi hjälper patienten att hitta lösningar som fungerar i vardagen. Det finns många olika problem kring matvanor och vikt, allt från undervikt till fetma. Viktminskning är vanligt blandpatienter med KOL och kan resultera i lågt BMI och minskad muskelmassa. På KOL-centrum finns det tillgång för alla patienter till dietist som hjälper till med individanpassade nutritionsråd. Vi utför även en mätning av kroppssammansättning där vi får en uppfattning om patientens fett- och muskelmassa.

Kurator

På besöket hos kuratorn är den psykosociala hälsan är i fokus. ”Hur mår du med dig själv i din situation” är en relevant fråga. Kronisk sjukdom påverkar inte bara den fysiska hälsan utan kan påverka livssituationen på flera sätt. Med stödsamtal och andra åtgärder försöker vi underlätta livet med KOL, främst för den som har diagnosen, men även för den närståendes situation. Stöd och åtgärder anpassas givetvis från vad personen med KOL själv anser vara mest viktigt.

Medicinsk sekreterare

Det är vi som lyssnar av era meddelande på telefonen och tar kontakt med de patienter som har frågor om t.ex. sina besök eller remisser. Basen i vårt arbete är allt förekommande administrativt arbete såsom att skriva journalanteckningar samt utföra annan vårddokumentation. Det innefattar bl.a. remisshantering, inregistrering i register, DRG-kodning och vi arbetar och hanterar flera olika datasystem som förekommer inom hälso- och sjukvård.

Biomedicinsk analytiker

På KOL-centrum får alla patienter göra ett lungfunktionstest, även kallad spirometri. Detta görs av vår biomedicinska analytiker som är specialist på olika medicinska undersöknings-och analysmetoder och arbetar med att genomföra testet på ett standardiserat sätt och tolka resultatet. Allt för att ge en patienten en bra upplevelse och hålla en hög kvalitet på undersökningen.

Läkare

Det är vi läkare som vid ditt besök säkerställer att du har KOL-sjukdomen och bedömer dess svårighetsgrad. Vi gör även en bedömning om du kan ha drabbats av andra sjukdomar som många gånger kan ha samband med KOL-sjukdomen och tobaksrökningen såsom hjärtsjukdom och benskörhet. I samband med besöket går vi tillsammans igenom din behandling inklusive dina luftvägsmediciner och ser till att du får de läkemedel som vi bedömer passar just dig.


Checklista inför ditt besök

  • Ta med dig fotolegitimation, kallelse och eventuellt högkostnadskort.
  • Om du är sen till ditt besök eller inte kan checka in själv: anmäl ditt besök i Incheckning.
  • Betala vid din ankomst. Du kan betala med kort eller få en faktura hemskickad.

I din kallelse finns information om tidsåtgång och dina eventuella förberedelser.

Vi som arbetar här

På vår mottagning finns bland annat undersköterska, sjuksköterska, dietist, kurator, biomedicinsk analytiker, fysioterapeut, arbetsterapeut och specialistläkare.

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter och klagomål på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta.

Lämna gärna dina synpunkter via 1177, e-post eller post.

Ansvariga för mottagningen

Maria Petersen

Vårdenhetschef

Anders Andersson

Medicinskt ansvarig läkare