KOL-centrum vill bli Sverigeledande

Uppdaterad:
Publicerad:
Illustration av lungor

Färre allvarliga försämringar och bättre livskvalitet – Sahlgrenska Universitetssjukhusets KOL-centrum har på tre år blivit oumbärligt för regionens KOL-sjuka. Satsningen är viktig: snart kommer KOL vara världens tredje dödligaste sjukdom, enligt WHO.

- Vården har länge underskattat behovet av vård för den här kroniskt sjuka gruppen, delvis eftersom KOL är en stigmatiserad sjukdom, starkt förknippad med rökning. Men patienterna är svårt sjuka och har riktigt låg livskvalitet. 2015 bestämde vi oss på sjukhuset för att göra något åt det, säger Lowie Vanfleteren, överläkare och sektionschef på KOL-centrum vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

KOL-centrum startade 2016 och har sedan dess behandlat över 1 000 av regionens svåraste KOL-patienter. Centrumbildningen möjliggör personcentrerad vård där alla yrkeskategorier samarbetar. Patienterna har möjlighet att träffa kurator, läkare, dietist, fysioterapeut och flera andra professioner, ofta på samma dag – och tack vare en unik digital lösning jobbar alla med en gemensam vårdplan.

- Gamla, multisjuka behöver just den här typen av sammanhållen vård, istället för att behöva åka mellan sjukhuset, vårdcentralen och kuratorn. Vår digitala lösning gör att vi aldrig ens ställer samma fråga till patienten två gånger. Alla i teamet kring patienten har koll, förklarar Lowie Vanfleteren.

I hela Sverige får 31 procent av KOL-patienter minst två allvarliga försämringar, excerbationer, per år. I Västra Götalandsregionen har siffran minskat från 31,5 till 24 på två år, vilket leder till att färre patienter behöver läggas in på sjukhus. Nu ska KOL-centrum utvecklas vidare och Lowie Vanfleteren räknar med att det inom tre år tar plats som ett internationellt expertcentrum där man driver forskning, utveckling och innovation kring KOL och dess behandlingsmöjligheter.

- Som universitetssjukhus har vi fantastiska möjligheter att prova och utveckla olika behandlingsmetoder – här har vi tillgång till allt från palliativ vård till lungtransplantation. Vi kan jobba systematiskt med att matcha rätt patient med rätt behandling. Målet är en kostnadseffektiv vård och samtidigt en förhöjd livskvalitet för svårt sjuka människor.

 

Fakta: KOL

KOL, kronisk obstruktiv lungsjukdom, är en sjukdom som påverkar lungorna och gör att den drabbade blir andfådd, orkeslös och får svårt att andas. Sjukdomen drabbar främst äldre personer som är eller har varit rökare. Hälften av alla som får diagnosen KOL är över 75 år. KOL går inte att bota, men kan lindras. Det är till exempel viktigt att den sjuke får hjälp med att sluta röka. Enligt WHO kommer KOL vara den tredje mest dödliga sjukdomen i världen år 2030.