Nyheter

Här kan du läsa det senaste från Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Nyheter

internetbehandling exempel

Problem med sömnen leder ofta till oro och lidande. Nu lanserar Sahlgrenska Universitetssjukhuset en internetbehandling mot sömnlöshet. Målgruppen är patienter inom psykiatrin, där sömnproblem är vanliga och kan göra det svårt att bli bättre även avseende andra problem, som depression och ångest.

befruktning

Varje år föds barn tack vare assisterad befruktning med donerade ägg och spermier vid Reproduktionsmedicin på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Nu söker vi medmänniskor som vill donera ägg och spermier för att ännu fler ska kunna bilda familj.

Ludger Grote sitter framför en dator.

Sömn är viktig för egentligen alla våra funktioner, såsom minnet, humöret, kreativiteten och till och med vår muskelkraft, säger Ludger Grote, sömnforskare och universitetssjukhusöverläkare vid Lungmedicin på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i senaste avsnittet av Sahlgrenskapodden.

Sjuksköterska mäter blodtryck på patienten

20 miljoner extra i år från staten till forskning, så kallade ALF-medel. Det är belöningen för att Västra Götaland fick högsta betyg för klinisk forskning i Vetenskapsrådets utvärdering i våras.

graf

Sahlgrenska Universitetssjukhuset har slagit nytt rekord i antalet utförda hjärt- och lungtransplantationer på sjukhuset under 2018. Totalt genomfördes 86 så kallade thoraxtransplantationer. Det är en ökning med drygt åtta procent jämfört med 2017.

Ambulansbil

Nu får ungdomar i Biskopsgården chansen att ställa sina frågor till olika blåljusyrken. Under andra halvan av januari genomförs PAR, en satsning där polis, ambulans och räddningspersonal träffar ungdomar för att skapa och stärka relationer.

Katharina Stibrant Sunnerhagen

Katharina Stibrant Sunnerhagen, överläkare och professor inom rehabiliteringsmedicin på SU, har blivit utnämnd till expert i Världshälsoorganisationens, WHO:s, arbete kring Rehabilitation 2030. "Roligt att få bidra till att göra Sverige och SU synligt med den kunskap vi har på området" säger hon.

Ann-Marie Wennberg och Ann-Sofi Lodin

Den 2 januari skickade föreningen Sjukhusläkarna på Sahlgrenska Universitetssjukhuset ett upprop till bland andra regiondirektör Ann-Sofi Lodin och sjukhusdirektör Ann-Marie Wennberg. Här kan du läsa deras svar.

blodgivning

GeBlod inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset koncentrerar sina blodgivningsenheter till tre istället för fyra och stänger enheten på Sahlgrenska sjukhuset den 21 januari. Samtidigt ändras öppettiderna på blodgivningsenheterna i Nordstan och Frölunda torg. Målet är att korta väntetiderna för blodgivare genom att förstärka bemanningen under de tider när tillströmningen av blodgivare är som störst, samt att anpassa antalet blodgivningsenheter efter personalstyrkan.

100 personer skadas varje år så svårt av fyrverkerier att de behöver uppsöka sjukvård. Så här inför nyårsafton vill Ögonsjukvården vid Sahlgrenska universitetssjukhuset varna allmänheten för konsekvenserna av att hantera fyrverkerier.

Sahlgrenskapodden

Avsnitt 11 – Ludger Grote om vikten av sömn

"Sömnen är som en cateringservice till hjärnan. Den fyller på."

Avsnitt 10 – Pia Löwhagen Hendén och Bertil Andersson om att lyfta frågan om organdonation till närstående i akut sorg

"Jag har mött argumentet att vi inte kan ha en plats med en avliden person, vi har så många levande som vi behöver hjälpa. Men då glömmer man bort hur många döende som den här avlidna personen kan hjälpa."

Avsnitt 9 – Sandra Johansson om att föda tvillingar i vecka 25

"De behöver ha namn nu. De kan inte ligga uppe på neo i de här stora plastkuvöserna utan namn."

Avsnitt 8 – Christian Calonne om att vårda rättspsykiatriska patienter

"Så länge man inte har mött patienten är det enkelt att köpa medias bild."

Avsnitt 7 – Eva Danieli om att göra hembesök hos sköra äldre

"Vi ska täcka upp glappet som är från att patienten skrivs ut från sjukhuset tills primärvården tar över."

Avsnitt 6 – Anna Johansson om hur det är att arbeta på en vårdavdelning

"Vi har väldigt bra stöttning på arbetet, vi kan skratta och gråta och vi gör det tillsammans. Vi har jättebra stöttning av våra närmsta chefer som jobbar hårt för att vi ska ha det bra på avdelningen"

Avsnitt 5 – Emma Lukic om förbättrade väntetider på Östra sjukhusets akutmottagning

"Det skapar inga löpsedlar att 'jag åkte till akuten, jag fick snabbt hjälp och sedan åkte jag hem'. Det är en historia som ingen är intresserad av att läsa."

Avsnitt 4 – Roger Olofsson Bagge om unika canceroperationer och vikten av forskning

"Kroppsdelen är då kirurgiskt bortkopplad via slangar, och sedan sköljer vi den med dödliga doser av cellgift."

Avsnitt 3 – Katarina Mellbin om ett yrkesliv som operationssjuksköterska

"Har man jobbat här med spännande grejer kan man nästan höra pulsen slå när man åker förbi i backen, även om man sitter i bilen med radion på."

Avsnitt 2 – Sofia Lann om bröstcancer

"Jag kanske kan bli uppäten av en haj eller något mer spännande, men att dö av cancer ska jag inte göra."


Senast uppdaterad: 2018-05-29 16:08