Nyheter

Här kan du läsa det senaste från Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Nyheter

nobelpristagarre

Årets Nobelprisvinnare i medicin har revolutionerat behandlingen av cancer med immunterapi, som innebär att en av fem patienter med spridd hudcancer kan botas. Men hälften av patienterna med metastaserad malignt melanom blir inte hjälpta av den nya behandlingen. Forskare på Sahlgrenska Cancer Center och i Melanomteamet på Sahlgrenska Universitetssjukhuset försöker tillsammans förstå varför immunterapi har så varierad effekt på olika patienter.

Bild på surfplattans skärm

Beställa mat, läsa menyn på flera språk och att mäta antal kalorier. Det kan patienterna på avdelning 21 på Sahlgrenska sjukhuset nu själva göra med hjälp av MatAppen på en surfplatta vid sängen.

Spruta

Torsdag den 6 december öppnar Sahlgrenska Universitetssjukhuset sin sprututbytesmottagning på Östra sjukhuset. Syftet är att minska risken för blodsmitta och öka livskvaliteten hos personer som injicerar narkotika. "Verksamheten gör det möjligt att nå personer som annars inte söker kontakt med vården", säger Lars-Magnus Andersson, överläkare och verksamhetschef för Infektion, där sprututbytet ingår.

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset har i dag den 3 december fattat beslut om budget för 2019. Den innehåller bland annat satsningar på bättre omhändertagande av sköra äldre och ny BUP-mottagning i centrala Göteborg. Samtidigt lyfter sjukhuset att viss angelägen sjukvård saknar långsiktig finansiering.

infektionskliniken

Sjukvården i Sveriges är bäst i världen på att behandla patienter med hiv. När sjukdomen kom till Sverige på 80-talet dog nästan alla patienter av sjukdomen. Nu kan man leva ett långt och nästan normalt liv tack vare framgångsrik behandling. Lördag den 1 december är det internationella aids-dagen.

sahlgrenska

Med anledning av de senaste dagarnas nyhetsrapportering om pacemakers och hjärtstartare (ICD) vill vi från Sahlgrenska sjukhuset meddela att du som är patient inte behöver oroa dig för tekniska fel på din dosa eller elektrod. Om du inte har blivit kontaktad av oss finns det ingen känd risk för fel med din utrustning.

Labb

Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Sahlgrenska akademin deltar i en nationell satsning på genetik och precisionsmedicin som nu får 44 miljoner kronor i statligt bidrag. Satsningen kommer till stor nytta för patienter i hela Västra Götalandsregionen – till våren öppnar sjukhuset ett helt nytt centrum för genetisk analys.

På Sahlgrenska Universitetssjukhuset tar man timeout när förlossningsarbetet går för långsamt. Barnmorskan och läkaren stannar upp, checkar av, bedömer läget och gör en gemensam plan ihop med patienten. Idén har visat sig väldigt framgångsrik. Kejsarsnitten har minskat, färre söker hjälp för förlossningsrädsla efteråt – och i förra veckan fick förlossningen pris för bästa förbättringsarbete i hela Sverige!

Tre medarbetare står och tittar på en stor skärm i en hybridoperationssal under en operation.

Nu kan undersköterskor arbeta som Safety nurse, en möjlighet som Sahlgrenska Universitetssjukhuset är unika i Europa med att erbjuda. Jobbet innebär att vara säkerhetsansvarig i en av Sveriges mest tekniktäta operationssalar.

Sandra Johansson står utomhus framför ett träd med röda löv. Hon har ljust lockigt hår som blåser lite i vinden.

Tvillingar som föds i vecka 25, sedan följer 100 dagar på sjukhus. Men berättelsen slutar inte där. Hör Sandra Johanssons resa, som hon kallar det, i senaste avsnittet av Sahlgrenskapodden.

Sahlgrenskapodden

Avsnitt 9 – Sandra Johansson om att föda tvillingar i vecka 25

"De behöver ha namn nu. De kan inte ligga uppe på neo i de här stora plastkuvöserna utan namn."

Avsnitt 8 – Christian Calonne om att vårda rättspsykiatriska patienter

"Så länge man inte har mött patienten är det enkelt att köpa medias bild."

Avsnitt 7 – Eva Danieli om att göra hembesök hos sköra äldre

"Vi ska täcka upp glappet som är från att patienten skrivs ut från sjukhuset tills primärvården tar över."

Avsnitt 6 – Anna Johansson om hur det är att arbeta på en vårdavdelning

"Vi har väldigt bra stöttning på arbetet, vi kan skratta och gråta och vi gör det tillsammans. Vi har jättebra stöttning av våra närmsta chefer som jobbar hårt för att vi ska ha det bra på avdelningen"

Avsnitt 5 – Emma Lukic om förbättrade väntetider på Östra sjukhusets akutmottagning

"Det skapar inga löpsedlar att 'jag åkte till akuten, jag fick snabbt hjälp och sedan åkte jag hem'. Det är en historia som ingen är intresserad av att läsa."

Avsnitt 4 – Roger Olofsson Bagge om unika canceroperationer och vikten av forskning

"Kroppsdelen är då kirurgiskt bortkopplad via slangar, och sedan sköljer vi den med dödliga doser av cellgift."

Avsnitt 3 – Katarina Mellbin om ett yrkesliv som operationssjuksköterska

"Har man jobbat här med spännande grejer kan man nästan höra pulsen slå när man åker förbi i backen, även om man sitter i bilen med radion på."

Avsnitt 2 – Sofia Lann om bröstcancer

"Jag kanske kan bli uppäten av en haj eller något mer spännande, men att dö av cancer ska jag inte göra."

Avsnitt 1 – Emilie Stiwing om cystisk fibros

"Man möts av sjuksköterskorna på transplantationsavdelningen, och blir nästan bemött som en prinsessa när man kommer in och ska få ett nytt organ."


Senast uppdaterad: 2018-05-29 16:08