Nyheter

Här kan du läsa det senaste från Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Nyheter

vårdpersonal och barn i möte

Det senaste decenniet har antalet publikationer mellan Chalmers, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Sahlgrenska akademin nära trefaldigats. Det är en trend som möter behovet av en alltmer högteknologisk sjukvård och som kräver samverkan mellan olika kompetenser.

Med en sjukvårdsutbildning går det bra att jobba i princip överallt i världen. Men mycket skiljer sig från land till land, inte minst språket. I Västra Götalandsregionens PLUS-program får utlandsutbildad sjukvårdspersonal en chans att lära sig språk, vårdkultur och mer om det svenska sjukvårdssystemet.

Anna-Clara Collén

”Sjukvårdens utveckling är fantastisk”, säger Anna-Clara Collén, läkare och sektionschef inom internmedicin på Sahlgrenska universitetssjukhuset i senaste avsnittet av Sahlgrenskapodden. Hon ansvarar för en satsning som gör äldre till ett slags ”VIP-patienter” på sjukhuset.

Pneumokocker - vita mot lila bakgrund

Den 20-21 mars hålls konferensen Engineering Health som lyfter upp forskningssamarbeten mellan Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborgs universitet och Chalmers. Lars Magnus Andersson, verksamhetschef och överläkare på Infektion på SU, och Robert Feldt, professor vid Data- och informationsteknik på Chalmers, håller där tillsammans en presentation av sitt gemensamma forskningsprojekt.

ny förlossningsbyggnad arkitektskiss

Förlossningsvården vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset tar stora utvecklingskliv. Nu planeras en helt ny vårdbyggnad för vården kring graviditet, förlossning och nyfödda. Det nya höghuset ska stå klart kring 2026.

dsbus

Antalet självmord minskar överlag, men inte när det gäller unga människor. Samtidigt söker allt fler unga vård för psykisk ohälsa. Den 24-25 april kallar BUP Göteborg till en landskongress för att öka den nationella kunskapen om suicid.

Bild på Jan brun

27 februari invigs ett nytt Tarmsviktscentrum på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Tillkomsten av Tarmsviktcentrum – som blir ett nationellt och tvärprofessionellt kompetenscentrum – förbättrar vården för en allvarligt sjuk patientgrupp.

Sjuksköterska med patient som är på väg in i CT

Den unika forskningsstudien SCAPIS blir pilotprojekt inom Life Science att genomföras på samverkansplattformen AI Innovation of Sweden. När datorerna ska lära sig analysera hjärtbilder tagna av datortomograf är det radiologer på Sahlgrenska Universitetssjukhuset som står för facit.

Röntgensjuksköterska Mina Chao framför bildskärm med röntgenbild

Inom radiologi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset utför röntgensjuksköterskor  bildbearbetning - en uppgift som tidigare låg på läkarna. Sjukhuset är först i Sverige med en formell tjänst för röntgensjuksköterskor i ImagingLab, där avancerad bildbearbetning sker.

Grafisk illustration för några tuber och burkar för hudvårdsprodukter.

Kan man få färre rynkor om man smörjer in sig med hudkräm? Tyvärr, svarar Lina Hagvall, en av Sahlgrenska Universitetssjukhusets överkemister. Men att tillföra fett och fukt är ändå bra.

Sahlgrenskapodden

Avsnitt 13 - Anna-Clara Collén om sjukhusets satsning på sköra äldre

"Vi vill göra saker bättre hela tiden, för även om man är gammal och skör och i slutet av sitt liv så är det otroligt viktigt att upprätthålla bra livskvalitet "

Avsnitt 12 – Marie Berg om att barnmorska är världens bästa yrke

"Det är ett mirakel att vara med när ett barn föds. Det blir aldrig rutin."

Avsnitt 11 – Ludger Grote om vikten av sömn

"Sömnen är som en cateringservice till hjärnan. Den fyller på."

Avsnitt 10 – Pia Löwhagen Hendén och Bertil Andersson om att lyfta frågan om organdonation till närstående i akut sorg

"Jag har mött argumentet att vi inte kan ha en plats med en avliden person, vi har så många levande som vi behöver hjälpa. Men då glömmer man bort hur många döende som den här avlidna personen kan hjälpa."

Avsnitt 9 – Sandra Johansson om att föda tvillingar i vecka 25

"De behöver ha namn nu. De kan inte ligga uppe på neo i de här stora plastkuvöserna utan namn."

Avsnitt 8 – Christian Calonne om att vårda rättspsykiatriska patienter

"Så länge man inte har mött patienten är det enkelt att köpa medias bild."

Avsnitt 7 – Eva Danieli om att göra hembesök hos sköra äldre

"Vi ska täcka upp glappet som är från att patienten skrivs ut från sjukhuset tills primärvården tar över."

Avsnitt 6 – Anna Johansson om hur det är att arbeta på en vårdavdelning

"Vi har väldigt bra stöttning på arbetet, vi kan skratta och gråta och vi gör det tillsammans. Vi har jättebra stöttning av våra närmsta chefer som jobbar hårt för att vi ska ha det bra på avdelningen"

Avsnitt 5 – Emma Lukic om förbättrade väntetider på Östra sjukhusets akutmottagning

"Det skapar inga löpsedlar att 'jag åkte till akuten, jag fick snabbt hjälp och sedan åkte jag hem'. Det är en historia som ingen är intresserad av att läsa."

Avsnitt 4 – Roger Olofsson Bagge om unika canceroperationer och vikten av forskning

"Kroppsdelen är då kirurgiskt bortkopplad via slangar, och sedan sköljer vi den med dödliga doser av cellgift."


Senast uppdaterad: 2018-05-29 16:08