Nyheter

Här kan du läsa det senaste från Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Nyheter

Två sprutor ligger på ett bord, den ena ligger korsad över den andra.

I slutet av året öppnar Sahlgrenska Universitetssjukhuset en mottagning för sprutbyte, med syfte att minska risken för blodsmitta och öka livskvaliteten hos personer som injicerar narkotika. Mottagningen kommer att vara lokaliserad på Östra sjukhuset.

Ett pricktest utförs på en patients underarm, där en droppe av olika allergiframkallande ämnen läggs på huden. Målade bläckstreck särskiljer de olika ämnena.

2016 inledde Arbets- och miljödermatologisk mottagning på Sahlgrenska Universitetssjukhuset ett utvecklingsarbete för att minska antalet outnyttjade mottagningstider och öka tillgängligheten. Genom att låta patienter själva boka sina tider har antalet uteblivna besök halverats och kötiden minskat med över 80 procent.

Deltagare i barngolften står på en liten bro över ett vattenhinder på golfbanan och ser glada ut.
Fotograf: Glenn T Unger

I måndags spelades Barngolfen, ett årligt evenemang som arrangeras av Insamlingsstiftelsen för Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus. Syftet är att samla in sponsorer och pengar till stiftelsens arbete på sjukhuset. I år lyckades golfproffs, kändisar och sponsorer tillsammans samla in hela 1,5 miljon kronor till förmån för barnen!

Närbild på en blodprovstagning. En handskbeklädd hand håller i själva sprutan som går in i en ven i patientens armveck.

Institut, akademin, sjukvården och näringslivet är på väg att tillsammans utveckla ny, högkänslig teknik som tidigt kan upptäcka cancer genom ett enkelt blodprov. Tekniken kan också användas för att undersöka avstötning av organtransplantat. Dessutom kan den ge polisen bättre DNA-analyser för att utreda brott.

En sjukhussäng längs ena sidan av rummet och en utfällbar säng längs andra sidan. En fåtölj och ett litet bord. Fönster med stort ljusinsläpp.

Förlossningsvården på Sahlgrenska Universitetssjukhuset är inne i en stark utvecklingsperiod där vården förbättras och anpassas efter dagens och framtidens behov. Som ett led i utvecklingen har sjukhuset öppnat en helt ny BB-avdelning. I de 14 nya familjerummen finns plats för både den nyförlösta, barn och partner.

Ena sidan av en gul ambulans, med ambulansens logotyp synlig

Värmen håller i sig och det är rusning till badplatserna. Mats Johansson, ambulanssjuksköterska och körinstruktör på ambulansen Sahlgrenska Universitetssjukhuset, har fem råd för hur du ska göra om en olycka inträffar där du är, på exempelvis en badplats.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset arbetar aktivt för tobaksfrihet bland såväl patienter, medarbetare och befolkning. Sedan 2014 är bland annat samtliga av våra sjukhusområden rökfria. En tydlig signal till omvärlden, menar överläkaren och kardiologen Annica Ravn-Fischer.

Överlevnaden för patienter med spridd cancer har på kort tid ökat tydligt – och i vissa fall med flera år. Tillgång till nya läkemedel och ett bättre omhändertagande av patienterna är de viktigaste orsakerna.

Mellan den 21 och 27 maj genomför Sahlgrenska Universitetssjukhuset en uppmärksamhetsvecka för hälsosamma matvanor. Syftet är att öka kunskap och medvetenhet kring matvanor och dess betydelse för en god hälsa, bland sjukhusets patienter och egna medarbetare men även befolkningen.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset satsar på mobila öppenvårdsteam som gör hembesök hos äldre med stora vårdbehov. Målet med satsningen är att ge sköra äldre en säkrare och mer sammanhållen vård, utan onödiga sjukhusvistelser.

Sahlgrenskapodden

Avsnitt 5 – Emma Lukic om förbättrade väntetider på Östra sjukhusets akutmottagning

“Det skapar inga löpsedlar att ‘jag åkte till akuten, jag fick snabbt hjälp och sedan åkte jag hem’. Det är en historia som ingen är intresserad av att läsa.”

Avsnitt 4 – Roger Olofsson Bagge om unika canceroperationer och vikten av forskning

“Kroppsdelen är då kirurgiskt bortkopplad via slangar, och sedan sköljer vi den med dödliga doser av cellgift.”

Avsnitt 3 – Katarina Mellbin om ett yrkesliv som operationssjuksköterska

“Har man jobbat här med spännande grejer kan man nästan höra pulsen slå när man åker förbi i backen, även om man sitter i bilen med radion på.”

Avsnitt 2 – Sofia Lann om bröstcancer

“Jag kanske kan bli uppäten av en haj eller något mer spännande, men att dö av cancer ska jag inte göra.”

Avsnitt 1 – Emilie Stiwing om cystisk fibros

“Man möts av sjuksköterskorna på transplantationsavdelningen, och blir nästan bemött som en prinsessa när man kommer in och ska få ett nytt organ.”