Satsning ska korta kön för gynekologisk operation

Modell av en livmoder

Väntetiden för en gynekologisk operation har varit upp till ett år. Nu satsar Sahlgrenska Universitetssjukhuset stort på att korta köerna – bland annat genom att använda onyttjade operationssalar på Frölunda Specialistsjukhus.

Just nu har Sahlgrenska Universitetssjukhuset många patienter som väntar på operation för framfall. Ungefär lika många väntar på operation för inkontinens. Att köerna är långa beror främst på att det fattas operations- och narkossjuksköterskor i sjukhusets operationssalar, vilket medför en minskad operationskapacitet.

– Och då prioriterar vi självklart vårt akuta uppdrag: våra canceroperationer och andra livshotande tillstånd. Där håller vi vårdgarantin, det behöver ingen oroa sig för, säger Lotta Wassén, verksamhetschef för gynekologi och reproduktionsmedicin vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Men under sommaren har två viktiga avtal slutits, som ger ljusning för de patienter som står i kö. Nummer ett är att gynekologerna vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset kommer börja operera två dagar i veckan på Frölunda Specialistssjukhus, med början i oktober.

Det andra är att Västra Götalandsregionen efter en upphandling har slutit avtal med Cevita Care i Stockholm om ett stort antal operationer. De operationerna började göras nu i veckan.

– Jag är väldigt glad över de här lösningarna. Sammantaget kommer detta göra att köerna kortas och att den här patientgruppen kommer få minskat lidande. Vi satsar verkligen hårt på detta. Det är beklagligt att vissa patienter fått vänta så länge när det egentligen är ganska enkla ingrepp, säger Lotta Wassén.

Om du har frågor eller vill ha mer information hör av dig till sjukhusets presstjänst på 031-342 96 00 eller massmedia.su@vgregion.se

Med Sahlgrenska Universitetssjukhuset har västsvenskarna nära till vår avancerade sjukvård som även efterfrågas nationellt och internationellt. Här bedriver vi världsledande forskning mitt i en internationell och attraktiv lifesciencemiljö. Tillsammans skapar vi hälsa för dig som patient, idag och imorgon.