Ann-Marie Wennberg ska leda regeringens vårdkompetensråd

Uppdaterad:
Publicerad:

Sahlgrenska Universitetssjukhusets direktör Ann-Marie Wennberg har fått i uppdrag att leda regeringens nya råd för att stärka kompetensen i vården. - Som sjukhusdirektör utgör dessa frågor en viktig del av mitt uppdrag, säger hon.

Regeringen beslutade i september att starta ett nytt nationellt råd för att samordna, kartlägga och stärka kompetensutvecklingen inom hälso- och sjukvården. Rådet kommer att bestå av 14 ledamöter som representerar lärosäten, regioner, kommuner, Socialstyrelsen, Universitetskanslerämbetet och den sjukvårdsregionala nivån. Ordförande blir Ann-Marie Wennberg.

– Kompetensförsörjningen i sjukvården är en nyckelfråga för att klara de utmaningar vi står inför – men också för att kunna utnyttja de nya möjligheter som vi utvecklar medicinskt och tekniskt. Sjukvården har aldrig haft så mycket att erbjuda sina patienter som i dag, men vi kan inte arbeta på samma sätt som vi gjort tidigare, säger hon.

Rådet startar sitt arbete vid årsskiftet och regeringen räknar med att avsätta pengar varje år till och med 2022.  

– Ökad samverkan mellan akademi och sjukvård för att utveckla de traditionella vårdutbildningarna, men också öppna för nya yrken i vården, är frågor jag själv brinner för. Vikten av forskningen i sjukvården är ett annat centralt område – om vi inte hela tiden utvecklar vården kommer vi på efterkälken. Som sjukhusdirektör utgör dessa frågor också en viktig del av mitt uppdrag, säger Ann-Marie Wennberg.

Beslutet att inrätta ett nationellt vårdkompetensråd är en del av januariavtalet, en sakpolitisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet

– Vi är i stort behov av fler läkare, sjuksköterskor och barnmorskor i hela landet för att säkra välfärden. Kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården ställer krav på goda samarbeten mellan högskola, forskning och regioner. Det nationella vårdkompetensrådet är ett viktigt steg i det fortsatta arbetet, säger Matilda Ernkrans (S), minister för högre utbildning och forskning, i ett pressmeddelande.

 

Länkar:

Läs mer om det nationella vårdkompetensrådet hos Socialstyrelsen: https://www.socialstyrelsen.se/om-socialstyrelsen/organisation/rad-och-namnder/nationella-vardkompetensradet/