Lunghälsa – årets tema under World No Tobacco Day

Uppdaterad:
Publicerad:

En av sju svenskar dör idag till följd av tobaksbruk – många i lungsjukdomen KOL. Idag vårdas årligen 700 patienter med sjukdomen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, men först i sommar blir ett utökat rökförbud på offentliga platser verklighet i Sverige. – ”En helt onödig sjukdom egentligen”, säger överläkaren Lowie Vanfleteren.

− Det är oroväckande hur rökning bland unga människor, och i synnerhet kvinnor, ökar. Lagstiftarna måste göra det svårt för rökare att röka, säger Lowie Vanfleteren, överläkare och sektionschef på KOL-centrum vid Sahlgrenska universitetssjukhuset.

KOL orsakas till största del av tobaksrökning. Andra orsaker kan vara luftföroreningar, arbetsplatser med otjänlig luft och till viss del även passiv rökning. I tobaksrök finns en mängd giftiga ämnen som orsakar inflammation i luftrören och orsakar förändringar i lungans vävnader, typiska vid KOL.

Bland människor som rökt under många år i sitt liv får ungefär hälften KOL vid 75 års ålder och idag bedömer man att 400 000 till 700 000 svenskar har KOL-sjukdom, men många fall är ännu oupptäckta.

Världshälsoorganisationen (WHO) räknar med att KOL kommer att vara den tredje dödligaste sjukdomen i världen inom några år. Globalt dör ungefär 6–7 miljoner människor i sjukdomen årligen.

− Skulle inte rökning förekomma skulle inte heller KOL-sjukdomen förekomma heller, i alla fall inte alls i den omfattningen som sjukdomen utgör idag. En helt ”onödig” sjukdom så att säga.

2018 togs ett beslut i Sveriges Riksdag och ett förbud mot rökning i offentliga miljöer, så som uteserveringar och busshållplatser, blir från 1 juli verklighet. Ett stort steg i rätt riktning tycker Lowie Vanfleteren.

− Det är såklart en klar förbättring att en ny lag tar form i Sverige, men ser man till andra delar av Europa och världen ligger vi långt efter. E-cigaretter är ett hot som verkligen behöver ses över, då det tenderar att bli en inkörsport för unga människor till tobaksrökning.

Inom sjukhuset finns tre tobakspreventiva mottagningar som erbjuder stöd och behandling för de som vill sluta röka. Både patienter och medarbetare på sjukhuset. Men för att ta hand om de redan svårt KOL-sjuka patienterna satsar sjukhuset nu på att bli ett internationellt expertiscentrum för sjukdomen.

− Vi bildade för tre år sedan ett KOL-centrum på sjukhuset, där vi arbetar personcentrerat med expertisen samlad runt patienten, men använder också digitala lösningar. Något som bidragit till att allt färre patienter kräver inneliggande sjukhusvård, avslutar Lowie Vanfleteren optimistiskt.

Lowie Vanfleterens tre tips för en god lunghälsa:

  • Rör på dig – fysisk aktivitet är bra för dina lungor, helst utomhus i den friska luften
  • Rök inte – vänd dig till sjukhusens tobaksmottagningar om du behöver hjälp
  • Följ din läkares rekommendation av vaccinationer

World No Tobacco Day är en internationell kampanjdag mot rökning på initiativ av Världshälsoorganisationen (WHO). Dagen uppmärksammas i många länder och infaller den 31 maj. Läs mer om kampanjdagen här.