Sverige behöver fler organdonatorer

Uppdaterad:
Publicerad:
Intensivvårdsavdelning

Vet dina närstående om du vill donera organ efter din död eller inte? Idag startar Donationsveckan som ska få fler att ta aktiv ställning. Samtidigt arbetar regeringen för att regelverk och rutiner ska göra att fler får möjlighet att donera.

Fler än någonsin väntar på ett nytt organ men de flesta människor har inte aktivt tagit ställning till donation. Sedan Donationsveckan genomfördes första gången 2010 syns en tydlig ökning av antalet anmälningar till donationsregistret då veckan pågår. Under fjolårets vecka inkom 12 439 anmälningar, vilket kan jämföras med 400–1 000 anmälningar under en "vanlig" vecka.

– Det är bara en av sex personer i Sverige som har meddelat sin vilja till donationsregistret. I Västra Götaland har vi flest donatorer i landet men jag vet att vi kan mycket bättre, säger Pia Löwhagen Hendén, regionalt donationsansvarig läkare i Västra Götaland.

För de som väntar på lever, lungor och hjärta är transplantationen ett livräddande ingrepp – under 2018 avled 38 personer i väntan på ett nytt organ. Totalt var det 182 organdonatorer som tillsammans donerade 640 organ i Sverige under förra året. Det vanligaste organet var njure, följt av lever, lungor och hjärta.

Ju fler som gör sin vilja känd till donationsregistret eller sina anhöriga, desto bättre. Samtidigt menar Pia Löwhagen Hendén också att sjukvården har ett eget arbete att göra för att identifiera fler donatorer. Organdonation kan bara genomföras efter att en person har avlidit och dödförklarats på en intensivvårdsavdelning.

– Det finns många utmaningar men en av de viktigaste är att intensivvården måste identifiera alla som är möjliga donatorer. När organdonation blir aktuellt är det ofta i samband med en tragedi i någon form och det kan vara svårt att samtala med de närstående i sådana stunder. Då underlättar det mycket om patientens vilja är känd sedan tidigare.

Pia Löwhagen Hendén tror att regeringens donationsutredning kommer att leda till tydligare juridik om vad som gäller när en patients liv inte längre går att rädda. Sahlgrenska Universitetssjukhuset deltog också under 2018 i ett pilotprojekt med så kallad DCD-metodik. Testet var framgångsrikt och ska nu permanentas på sex sjukhus till att börja med.

– Tidigare kunde avlidna patienter bara donera organ om de avled under pågående respiratorbehandling. Med det nya förfarandet kan patienter ibland donera utan att respiratorbehandling pågår, vilket kommer att öka antalet personer som får möjlighet att donera organ.