KOL-centrum Sahlgrenska

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Besök

Besöksadress

Vita Stråket 12
413 46 Göteborg

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Sahlgrenska sjukhuset. Till Sahlgrenska sjukhuset går ett stort antal spårvagns- och busslinjer. Hållplats Sahlgrenska huvudentré. Se vidare http://www.vasttrafik.se/.

Inre vägbeskrivning

Plan 0, Sahlgrenska sjukhuset

Västtrafik - reseplaneraren

Vi på KOL-centrum siktar på att inom några år vara världsledande inom kunskapsdelning, patientmedverkan, samverkan med primärvård och över specialitetsgränser.

Att kunna ge patienter det bästa omhändertagandet för alla de diagnoser som ofta är förknippade med KOL är avgörande i vår strävan. Vi tillämpar Socialstyrelsens riktlinjer för vård i sin helhet och med patienten i centrum och medverkande i vårdens utformning och genomförande, inklusive kvalitetsarbete och forskning kan vi nå målet.

Om KOL-centrum

KOL-centrum vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg startade i april 2016 med målet att möjliggöra personcentrerad vård där alla yrken arbetar tillsammans som ett team. Med detta siktar vi på att förbättra vården för patienter med KOL, en ofta förbisedd patientgrupp med en tung sjukdomsbörda. Dessutom bedriver KOL-centrum högkvalitativ forskning med målet att ytterligare förbättra vården för patienten. Forskningsaktiviteten är under stark tillväxt med nya forskningsanslag.

Teamarbetet vid KOL-centret innebär att patienter har möjlighet att träffa vår undersköterska, kurator, läkare, dietist, sjukgymnast, arbetsterapeut, biomedicinsk analytiker och sjuksköterska. Besöken är organiserade så att det är möjligt för patienten att träffa flera av yrkeskategorierna på samma dag. Framför allt behöver multisjukliga äldre denna typ av sammanhållen vård istället för att behöva åka mellan sjukhus, vårdcentraler och andra vårdande instanser.

I linje med internationella och svenska riktlinjer har vi definierat en strukturerad personcentrerad, interprofessionell behandlingsplanering, där patienten med vårt stöd sätter upp behandlingsmål.

Forskning KOL-centrum

KOL-centrum är forskningsorienterat och forskningen är en stor del av vår vardag. Vi strävar ständigt efter att förbättra sjukvårdssystemet, diagnostiken och våra egna resultat samt utveckla nya metoder för att förbättra patientens livskvalitet.

Läs mer om pågående forsknings- och utvecklingsprojekt inom KOL-centrum.

Läs mer om våra pågående forskningsprojekt inom verksamhetsområde Lungmedicin och Allergologi.

Evenemang ”KOL på framkant”

Vi anordnar ett årligt förekommande symposium, ”KOL på framkant”, med internationella och nationella föreläsare under en heldag i centrala Göteborg. Symposiet planeras med sponsring från läkemedelsbolag och erbjuds därför kostnadsfritt deltagande till alla yrkeskategorier som arbetar med KOL.

Just nu finns inget datum för nästa evenemang.

Digitaliserad vård och informationsmiljö

Digitaliserad vård

Patientens väg genom vården präglas av många möten och insatser från många professioner. Samordning och kunskapsdelning är ledord för att få högsta kvalitet av vård och stöd omkring patienten oavsett om det är i hemmet, primärvården eller inom specialistvården. Vårdplanen vi tar fram ska följa med på resan. Högspecialiserad vård ska nå alla patienter på rätt indikation.

Vårt utvecklade digitaliserade vårdstöd ger data direkt till journal, forskning och kvalitetsuppföljning. Vi utvecklar metoder för att enklare kunna genomföra kliniska prövningar direkt i vårdens ordinarie arbete. Det ger stora vinster att alla professioner kan delta i forskningens utförande och lära sig hur kunskapsbildning sker. Tiden till implementation blir rekordkort och realtidsdata visar utfallet av vårdens insatser.

Patientmedverkan på riktigt betyder att patienten kontinuerligt får veta vad som planeras och har möjlighet lämna och få information från vården.
Vårt digitaliserade vårdstöd ger patienten en mycket stark ställning i planeringen och genomförandet av vården. Patienten har tillgång till alla vårdplaner i sin mobil och kan direkt påverka sin vårdplan. Även vården stöds av dessa individuella digitaliserade vårdplaner.

Vårt arbete är uppmärksammat nationellt och vi har ökande anslag för vår forskning. Bra sjukvård ger patienten stöd utöver det stöd som behövs inom den aktuella diagnosen. Resultatet blir bättre när vård och forskning samverkar och ett digitaliserat arbetsinstrument stöder vår modell. Vår informationsplattform ska klara behoven utan begränsning för de med flera diagnoser, flera vårdkontakter och vid kroniska sjukdomar. Därför behövs integration av hälsostöd och vårdplanering för patienten samtidigt som vården får stöd för kvalitetsarbete och forskning.

Vår metod grundar sig på patientens väg genom vården, där det som kan planeras utifrån exempelvis vårdprogram, bokningar, patientens behov och önskningar kan beskrivas i en dynamisk vårdplan som delas mellan patienten och vården. Samtidigt kan inte allt förutses och då måste systemet klara av även det oväntade. För att minska arbetsbelastningen sker största delen av dokumentationen automatiskt baserat på kliniska noteringar under pågående arbete. All information är strukturerad och baserad på standardiserade termer på nationell och lokal nivå. Det gör att data som skapas automatiskt passar in för dokumentation, kvalitetsarbete och forskning samt att informationsmiljön kan integrera nya metoder efter hand. Plattformens data hanteras så att det är lätt att följa de lagar som omger individbundna data, exempelvis GDPR.

Informationsflöde

Patientens väg genom vården ska präglas av kontinuitet, säkerhet, kunskapsdelning, god planering samt att alla åtgärder ska ha evidens. Alla patienter ska få möjlighet till den bästa vården utifrån sina individuella behov. Framför allt behövs förbättrad kontinuitet i vården vid kroniska sjukdomar. En genomtänkt informationsmiljö där allt delas med patienten och där informationen följer patientens resa genom vården är basen. Det ger en bättre kunskapsdelning mellan alla som arbetar i sjukvården. Eftersom all information är strukturerad kan den direkt användas både för kvalitetsarbete och forskning.


Charlotte Widell

Verksamhetschef

Maria Petersen

Vårdenhetschef

Anders Andersson

Medicinskt ansvarig läkare

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Besök

Besöksadress

Vita Stråket 12
413 46 Göteborg

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Sahlgrenska sjukhuset. Till Sahlgrenska sjukhuset går ett stort antal spårvagns- och busslinjer. Hållplats Sahlgrenska huvudentré. Se vidare http://www.vasttrafik.se/.

Inre vägbeskrivning

Plan 0, Sahlgrenska sjukhuset

Västtrafik - reseplaneraren

Vi på KOL-centrum siktar på att inom några år vara världsledande inom kunskapsdelning, patientmedverkan, samverkan med primärvård och över specialitetsgränser.

Att kunna ge patienter det bästa omhändertagandet för alla de diagnoser som ofta är förknippade med KOL är avgörande i vår strävan. Vi tillämpar Socialstyrelsens riktlinjer för vård i sin helhet och med patienten i centrum och medverkande i vårdens utformning och genomförande, inklusive kvalitetsarbete och forskning kan vi nå målet.

Om KOL-centrum

KOL-centrum vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg startade i april 2016 med målet att möjliggöra personcentrerad vård där alla yrken arbetar tillsammans som ett team. Med detta siktar vi på att förbättra vården för patienter med KOL, en ofta förbisedd patientgrupp med en tung sjukdomsbörda. Dessutom bedriver KOL-centrum högkvalitativ forskning med målet att ytterligare förbättra vården för patienten. Forskningsaktiviteten är under stark tillväxt med nya forskningsanslag.

Teamarbetet vid KOL-centret innebär att patienter har möjlighet att träffa vår undersköterska, kurator, läkare, dietist, sjukgymnast, arbetsterapeut, biomedicinsk analytiker och sjuksköterska. Besöken är organiserade så att det är möjligt för patienten att träffa flera av yrkeskategorierna på samma dag. Framför allt behöver multisjukliga äldre denna typ av sammanhållen vård istället för att behöva åka mellan sjukhus, vårdcentraler och andra vårdande instanser.

I linje med internationella och svenska riktlinjer har vi definierat en strukturerad personcentrerad, interprofessionell behandlingsplanering, där patienten med vårt stöd sätter upp behandlingsmål.

Digitaliserad vård och informationsmiljö

Digitaliserad vård

Patientens väg genom vården präglas av många möten och insatser från många professioner. Samordning och kunskapsdelning är ledord för att få högsta kvalitet av vård och stöd omkring patienten oavsett om det är i hemmet, primärvården eller inom specialistvården. Vårdplanen vi tar fram ska följa med på resan. Högspecialiserad vård ska nå alla patienter på rätt indikation.

Vårt utvecklade digitaliserade vårdstöd ger data direkt till journal, forskning och kvalitetsuppföljning. Vi utvecklar metoder för att enklare kunna genomföra kliniska prövningar direkt i vårdens ordinarie arbete. Det ger stora vinster att alla professioner kan delta i forskningens utförande och lära sig hur kunskapsbildning sker. Tiden till implementation blir rekordkort och realtidsdata visar utfallet av vårdens insatser.

Patientmedverkan på riktigt betyder att patienten kontinuerligt får veta vad som planeras och har möjlighet lämna och få information från vården.
Vårt digitaliserade vårdstöd ger patienten en mycket stark ställning i planeringen och genomförandet av vården. Patienten har tillgång till alla vårdplaner i sin mobil och kan direkt påverka sin vårdplan. Även vården stöds av dessa individuella digitaliserade vårdplaner.

Vårt arbete är uppmärksammat nationellt och vi har ökande anslag för vår forskning. Bra sjukvård ger patienten stöd utöver det stöd som behövs inom den aktuella diagnosen. Resultatet blir bättre när vård och forskning samverkar och ett digitaliserat arbetsinstrument stöder vår modell. Vår informationsplattform ska klara behoven utan begränsning för de med flera diagnoser, flera vårdkontakter och vid kroniska sjukdomar. Därför behövs integration av hälsostöd och vårdplanering för patienten samtidigt som vården får stöd för kvalitetsarbete och forskning.

Vår metod grundar sig på patientens väg genom vården, där det som kan planeras utifrån exempelvis vårdprogram, bokningar, patientens behov och önskningar kan beskrivas i en dynamisk vårdplan som delas mellan patienten och vården. Samtidigt kan inte allt förutses och då måste systemet klara av även det oväntade. För att minska arbetsbelastningen sker största delen av dokumentationen automatiskt baserat på kliniska noteringar under pågående arbete. All information är strukturerad och baserad på standardiserade termer på nationell och lokal nivå. Det gör att data som skapas automatiskt passar in för dokumentation, kvalitetsarbete och forskning samt att informationsmiljön kan integrera nya metoder efter hand. Plattformens data hanteras så att det är lätt att följa de lagar som omger individbundna data, exempelvis GDPR.

Informationsflöde

Patientens väg genom vården ska präglas av kontinuitet, säkerhet, kunskapsdelning, god planering samt att alla åtgärder ska ha evidens. Alla patienter ska få möjlighet till den bästa vården utifrån sina individuella behov. Framför allt behövs förbättrad kontinuitet i vården vid kroniska sjukdomar. En genomtänkt informationsmiljö där allt delas med patienten och där informationen följer patientens resa genom vården är basen. Det ger en bättre kunskapsdelning mellan alla som arbetar i sjukvården. Eftersom all information är strukturerad kan den direkt användas både för kvalitetsarbete och forskning.


Charlotte Widell

Verksamhetschef

Maria Petersen

Vårdenhetschef

Anders Andersson

Medicinskt ansvarig läkare

Forskning KOL-centrum

KOL-centrum är forskningsorienterat och forskningen är en stor del av vår vardag. Vi strävar ständigt efter att förbättra sjukvårdssystemet, diagnostiken och våra egna resultat samt utveckla nya metoder för att förbättra patientens livskvalitet.

Läs mer om pågående forsknings- och utvecklingsprojekt inom KOL-centrum.

Läs mer om våra pågående forskningsprojekt inom verksamhetsområde Lungmedicin och Allergologi.

Evenemang ”KOL på framkant”

Vi anordnar ett årligt förekommande symposium, ”KOL på framkant”, med internationella och nationella föreläsare under en heldag i centrala Göteborg. Symposiet planeras med sponsring från läkemedelsbolag och erbjuds därför kostnadsfritt deltagande till alla yrkeskategorier som arbetar med KOL.

Just nu finns inget datum för nästa evenemang.