Centrum

Centrumbildningar

  • KOL-centrum Sahlgrenska

    Vi på KOL-centrum siktar på att inom några år vara världsledande inom kunskapsdelning, patientmedverkan, samverkan med primärvård och över specialitetsgränser.