Administrativ enhet externa rehabprogram

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Enheten handlägger remisser för specialiserad rehabilitering.

Ett externt rehabiliteringsprogram innebär en möjlighet för personer ur specificerade patientgrupper att erhålla en intensiv rehabiliteringsperiod, och utgör ett komplement till den rehabilitering som erbjuds inom Västra Götalandsregionens ordinarie rehabiliteringsutbud. Rehabiliteringen sker på rehabiliteringscentra som regionen har avtal med och är två till fyra veckor lång beroende på ålder och diagnos hos den sökande.

Externa rehabiliteringsprogram vänder sig till följande patientgrupper:

  • Reumatisk inflammatorisk sjukdom, barn från 6 år och vuxna 
  • Neurologisk sjukdom eller skada, vuxna
  • Psoriasis, barn från 6 år och vuxna
  • Lymfödem som symtom, vuxna
  • Multipla traumatiska skador, vuxna

Syfte

Bibehålla och återvinna bästa möjliga funktionsförmåga respektive läkning av psoriasis och minskning av lymfödem.

Mer information

Mer information samt ansökningshandlingar hittar du på 1177 Vårdguiden:
Rehabiliteringsvistelser om du bor i Västra Götaland - 1177 Vårdguiden

Byggarbeten på sjukhusen

Det pågår flera byggarbeten på sjukhusen som påverkar trafik och möjligheter till parkering.

Påverkan på trafik och parkering på sjukhusen

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Enheten handlägger remisser för specialiserad rehabilitering.

Ett externt rehabiliteringsprogram innebär en möjlighet för personer ur specificerade patientgrupper att erhålla en intensiv rehabiliteringsperiod, och utgör ett komplement till den rehabilitering som erbjuds inom Västra Götalandsregionens ordinarie rehabiliteringsutbud. Rehabiliteringen sker på rehabiliteringscentra som regionen har avtal med och är två till fyra veckor lång beroende på ålder och diagnos hos den sökande.

Externa rehabiliteringsprogram vänder sig till följande patientgrupper:

  • Reumatisk inflammatorisk sjukdom, barn från 6 år och vuxna 
  • Neurologisk sjukdom eller skada, vuxna
  • Psoriasis, barn från 6 år och vuxna
  • Lymfödem som symtom, vuxna
  • Multipla traumatiska skador, vuxna

Syfte

Bibehålla och återvinna bästa möjliga funktionsförmåga respektive läkning av psoriasis och minskning av lymfödem.

Mer information

Mer information samt ansökningshandlingar hittar du på 1177 Vårdguiden:
Rehabiliteringsvistelser om du bor i Västra Götaland - 1177 Vårdguiden

Byggarbeten på sjukhusen

Det pågår flera byggarbeten på sjukhusen som påverkar trafik och möjligheter till parkering.

Påverkan på trafik och parkering på sjukhusen