Verksamhet Akutmedicin och geriatrik

Verksamhetsområde Akutmedicin och geriatriks uppdrag är det akuta flödet för medicinpatienter. Vi har även ett stort fokus på våra ”sköra äldre” och deras omhändertagande. Verksamhetsområdet har drygt 400 medarbetare och består av Akutmottagning Sahlgrenska som har en subakut mottagning kopplad till sig. Vi har även vårdavdelningarna 90 och 91 (MAVA-medicinsk akutvårdavdelning), Avdelning 19 och 32 (allmän internmedicin), Avdelning 34 akutgeriatrik och Avdelning 21 geriatrik Sahlgrenska (geriatrisk rehab). I verksamhetsområdet finns även ett mobilt team som följer upp patienter som skickats hem från akutmottagningen eller vårdavdelningarna.