Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Verksamhet Thorax

Vi är den instans i regionen som bedriver hjärt- och lungkirurgi som omfattar all thoraxkirurgisk behandling inklusive riksspecialiteten hjärt-lungtransplantation. Vi behandlar/opererar patienter med sjukdom i sitt hjärta och/eller i sina lungor. De vanligaste diagnoserna är hjärtklaffsjukdomar, kärlkramp i hjärtat, lungtumörer och andra lungsjukdomar. Utöver den dagliga vården bedriver vi också ett omfattande arbete inom forskning, utveckling och utbildning i samarbete med Sahlgrenska Akademin. Som universitetssjukhus har vi ett utbildningsansvar. För att blivande vårdpersonal ska få en god utbildning behöver studenterna vara med vid undersökningar, behandlingar och operationer. Detta kan innebära att flera personer kan ställa samma frågor till dig eller kanske bara vara närvarande vid ett samtal eller undersökning. Du har rätt att bli tillfrågad om du vill ställa upp för våra studenter, och har då möjlighet att säga nej ifall du inte känner dig bekväm i en sådan situation.

Aktuell information med anledning av Coronavirus-epidemin 20200313:

Baserat på rekommendation från Folkhälsomyndigheten har vi inom Verksamhet Thorax beslutat om besöksförbud på vår vårdavdelning, detta då de patienter som vårdas hos oss kan betraktas som infektionskänsliga.
Vi är också restriktiva med besök på Intensivvårdsavdelningen.

Med förhoppning om din förståelse för den rådande situationen.

Richard Zätterman
Verksamhetschef, överläkare

___________________________________________________________________________________

Aktuell information om vår operationsverksamhet 191105:  

Efter beslut av Arbetsmiljöverket kommer Thorax operationssalar att evakueras under hösten 2020 och verksamheten kommer att flytta till andra operationssalar på Sahlgrenska. Flytten till nya salar påverkar inte planerade eller akuta operationer.


Senast uppdaterad: 2021-04-20 09:13