Verksamhet Neurosjukvård

Neurosjukvården på Sahlgrenska Universitetssjukhuset har i uppdrag att ge högspecialiserad  vård, diagnostisering och rehabilitering till patienter med sjukdomar och skador i hjärna, ryggmärg, nerver och muskler. Uppdraget riktar sig till patienter inom Västra Götalandsregionen och Norra Halland samt till viss del inom riket. I Neurosjukvården ingår neurologi, neurokirurgi, klinisk neurofysiologi och rehabiliteringsmedicin.


Senast uppdaterad: 2019-01-09 14:51