Verksamhet Neurosjukvård

Neurosjukvården på Sahlgrenska Universitetssjukhuset har i uppdrag att ge högspecialiserad vård, diagnostisering och rehabilitering till patienter med sjukdomar och skador i hjärna, ryggmärg, nerver och muskler. Uppdraget riktar sig till patienter inom Västra Götalandsregionen och Norra Halland samt till viss del inom riket. I Neurosjukvården ingår neurologi, neurokirurgi, klinisk neurofysiologi och rehabiliteringsmedicin.

Nationell högspecialiserad vård

Socialstyrelsen har beslutat att viss vård ska utgöra nationell högspecialiserad vård (NHV) eftersom den bedöms vara komplex, sällan förekommande och kräver multidisciplinär kompetens.