Verksamhet Neurosjukvård

Neurosjukvården på Sahlgrenska Universitetssjukhuset har i uppdrag att ge högspecialiserad  vård, diagnostisering och rehabilitering till patienter med sjukdomar och skador i hjärna, ryggmärg, nerver och muskler. Uppdraget riktar sig till patienter inom Västra Götalandsregionen och Norra Halland samt till viss del inom riket. I Neurosjukvården ingår neurologi, neurokirurgi, klinisk neurofysiologi och rehabiliteringsmedicin.

Mottagningar

 • ALS-team

  Vi vänder oss till dig med ALS. Vi erbjuder utredning, behandling och uppföljning.

 • Epilepsi-team

  Vi vänder oss till dig som har eller misstänker att du har epilepsi. 

 • Hjärntumörteam

  Vi tar emot dig som har en tumör utgående från centrala nervsystemet, det vill säga hjärnan eller ryggmärgen.

 • Klinisk neurofysiologi

  Vi vänder oss till dig med sjukdom i nervsystem eller muskulatur och som remitteras till diagnostisk undersökning av funktion i nervsystemet eller muskulaturen. Vi finns både på Sahlgrenska sjukhuset och på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus.

 • Klinisk Neurofysiologi Barn

  Vi vänder oss till barn med sjukdom i nervsystem eller muskulatur och som remitteras till diagnostisk undersökning av funktion i nervsystemet eller muskulaturen. För barn under 16 år finns vi finns både på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus och Sahlgrenska sjukhuset. Om barnet behöver undersökas eller träffa en läkare görs undersökningen på Sahlgrenska Sjukhuset.

 • MS-Team

  Vi vänder oss till dig som har eller misstänker multipel skleros, ms. Vi erbjuder utredning, behandling och uppföljning. Vi tar också emot dig med andra demyeliniserande inflammatoriska sjukdomar i centrala nervsystemet.

 • Neurokirurgimottagning

  Vi vänder oss till dig med en sjukdom i hjärnan eller nervsystemet och med neurokirurgiskt behandlingsbara tillstånd.

 • Neurologimottagning Sahlgrenska

  Vi vänder oss till dig med en sjukdom i hjärnan eller nervsystemet. 

 • Neuromuskulärt team

  Vi vänder oss till dig med neuromuskulär sjukdom.  Vi erbjuder utredning, behandling och uppföljning.

 • Parkinson- och motorikteam

  Vi vänder oss till dig med Parkinsons sjukdom och andra liknande sjukdomar. Vi erbjuder utredning, behandling och uppföljning.

 • Parkinsonmottagning

   Vi vänder oss till dig med Parkinsons sjukdom. Vi erbjuder rehabilitering, träning och förebyggande åtgärder. Vår verksamhet är internationellt granskad och har fått högsta möjliga betyg, en treårig ackreditering, av den amerikanska kvalitetssäkringsorganisationen CARF

 • Postpoliomottagning

  Vi vänder oss till dig över 18 år som har polio. Vi tar även emot dig som misstänker att du har haft polio och som upplever nytillkomna besvär. Vår verksamhet är internationellt granskad och har fått högsta möjliga betyg, en treårig ackreditering, av den amerikanska kvalitetssäkringsorganisationen CARF.

 • Rehabiliteringsmedicin mottagning Högsbo

  Vi har mångårig erfarenhet av neurologiska sjukdomar/skador och erbjuder ett individuellt anpassat rehabiliteringsprogram för dig som drabbats av en neurologisk funktionsnedsättning till följd av exempelvis stroke, hjärnskada, ryggmärgsskada och andra skador och sjukdomar i centrala nervsystemet. Under hela rehabiliteringsperioden arbetar vi tillsammans med dig och dina närstående.

 • Stroke Forum

  Vi vänder oss till dig som har haft en stroke. Vi erbjuder lågintensiv och långsiktig rehabilitering.

 • Understödd hemgång stroke

  Vi erbjuder dig som strokepatient på avdelning 134 och 135 med milda till måttliga kvarvarande symtom fortsatt rehabilitering i hemmet. 

Avdelningar

 • Avdelning 10 och 23

  Vi tar emot dig med en sjukdom i hjärnan eller ryggmärgen som exempelvis tumör, blödning och akut skallskada. Hos oss behandlar vi även dig som genomgår neurokirurgiska operationer på grund av smärta, epilepsi och onormal muskelspänning.

 • Avdelning 133

  Vi tar emot dig med med en neruologisk sjukdom som exempelvis epilepsi, Parkinsons sjukdom, MS, ALS och hjärntumör.

 • Avdelning 134 och 135

  Vi tar emot dig som drabbats av en stroke. Vi erbjuder akut omhändertagande, utredning, behandling och rehabilitering.

 • Avdelning 28

  Vi tar främst emot dig som behöver rehabilitering efter en skada eller sjukdom i ryggmärgen.  En ryggmärgsskada ger varierande grad av förlamning och påverkar bland annat känsel, urinblåsa, tarm, blodtryck och fertilitet. Vi har specialkompetens för dig som har behov av andningshjälp. Vi har mångårig erfarenhet av ryggmärgsskador och erbjuder rehabilitering för att du ska kunna få ett aktivt liv. Under hela rehabiliteringsperioden arbetar vi tillsammans med dig och dina närstående. 

 • Avdelning 623

  Vi tar emot dig med neurologisk skada eller sjukdom som exempelvis stroke, hjärn- eller ryggmärgsskada och som behöver rehabilitering. Vi har mångårig erfarenhet av neurologiska sjukdomar/skador och erbjuder rehabilitering för att du ska kunna få ett aktivt liv. Under hela rehabiliteringsperioden arbetar vi tillsammans med dig och dina närstående.

 • Neuro psykologer och kuratorer

  Psykologer och kuratorer inom Neurosjukvården är verksamma på vårdavdelningar och inom olika öppenvårdsenheter.


Senast uppdaterad: 2018-05-12 13:26