Kurser inom neurologi, rehabilitering och psykiatri

Neurosjukvårdens utbildningsenhet ger fortbildande kurser inom neurologi, rehabilitering och psykiatri för personal inom vård och rehabilitering. Kurserna du kan läsa om här är öppna för alla som arbetar inom offentlig eller privat verksamhet. Kursernas omfattning varierar – från några timmar till flera veckor. Många av kurserna är interprofessionella och passar alla yrkeskategorier, men vissa har en mer riktad målgrupp. Mer information hittar du på respektive kurssida.

Våra kurser

Varje termin ger vi någon eller några av våra kurser. Aktuella kurser kan du se högst upp på sidan. Om du vill utbilda flera personer inom din egen verksamhet kan du beställa en egen omgång av en kurs. Exempel på skräddarsydda kurser är:

  • Neurologi för undersköterskor (1–2 dagar)
  • Intellektuell funktionsnedsättning och psykisk sjukdom (4 dagar)
  • Upptäcka och tolka smärta hos personer utan tal (3 dagar)
  • Förvärvade hjärnskador (2-4 dagar)

Varje termin ger vi också några högskolepoänggivande uppdragsutbildningar i samverkan med institutionen för neurovetenskap och fysiologi på Göteborgs universitet. Läs mer om det på universitetets webbplats. Befintliga universitetsutbildningar som går att beställa och anpassas efter era behov kan du läsa mer om här

Beställ en ny kurs

Vi har lång erfarenhet att ta fram nya utbildningar i samverkan med verksamheter som behöver en kurs inom något neurologi, rehabilitering och psykiatri. Kontakta oss gärna om du har behov av att utbilda personal.

För frågor om våra kurser eller om du vill anmäla dig till vårt nyhetsbrev, kontakta oss på uppdragsutbildning@vgregion.se.

Vi arbetar på neurosjukvårdens utbildningsenhet

Sara Arani

Enhetschef

Telefonnummer

Emma Kjörk

Utbildningssamordnare

Telefonnummer

Hanna Persson

Utbildningsansvarig

Telefonnummer

Johanna Hall

Utbildningsadministratör

Telefonnummer

Kontor: 031 - 342 12 29

Karin Byström

Utbildningssamordnare

Telefonnummer

Lovisa Aronsson

Utbildningssamordnare

Emelie Axwalter

Kommunikatör

Telefonnummer

Gunnel Carlsson

Utbildningssamordnare