Nationell högspecialiserad vård

Med nationell högspecialiserad vård (NHV) menas offentligt finansierad vård som bedrivs vid som mest fem enheter i landet och där endast ett fåtal vårdgivare kan uppfylla kraven på kompetens, tillgänglighet och arbete i multidisciplinära och multiprofessionella team.

Neurosjukvården är aktuell med följande NHV-uppdrag

Ryggmärgsskador
Start 2023-04-01
Tillsammans med Region Skåne, Region Västerbotten och Region Stockholm

Neuromuskulära sjukdomar
Start 2023-04-01
Tillsammans med Region Skåne, Region Stockholm och Region Östergötland

Resttillstånd efter polio
Start 2024-01-01
Tillsammans med Region Skåne och Region Stockholm

Epilepsikirurgisk utredning och behandling
Start 2024-07-01
Tillsammans med Region Skåne och Region Uppsala

Medfödd metabol sjukdom
Start 2024-07-01
Tillsammans med Region Skåne och Region Stockholm

Aktuella länkar 

För dig som är patient https://www.sahlgrenska.se/for-dig-som-ar/patient/nationell-hogspecialiserad-vard/

För dig som är vårdgivare https://www.sahlgrenska.se/for-dig-som-ar/vardgivare/nationell-hogspecialiserad-vard/

NHV översikt alla vårdområden, Socialstyrelsen https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/regler-och-riktlinjer/nationell-hogspecialiserad-vard/oversikt/