Enheter

Enheter Neurosjukvård

 • ALS-team

  Vi vänder oss till dig med ALS. Vi erbjuder utredning, behandling och uppföljning.

 • Avdelning 10 och Avdelning 23

  Neurokirurgi utför tillsammans med neurointensivvårdsavdelningen (NIVA) all neurokirurgisk sjukvård i Västra Götalandsregionen. Vi har både ett regional och nationellt uppdrag inkl. nationell högspecialiserad vård och tar emot patienter som behöver opereras för en sjukdom i hjärnan eller ryggmärgen. På vårdavdelningarna vårdas patienter både före och efter sin operation. Om du bor utanför Göteborgs upptagningsområde kommer du sannolikt att flyttas över till ditt hemortssjukhus för fortsatt vård och rehabilitering. Vi vårdar både barn och vuxna som är i behov av neurokirurgi. För att kunna ägna tid åt patienterna på morgonen har vi telefonen avstängd klockan 0700-1030. Vi ser gärna att en (1) närstående fungerar som kontaktperson.

 • Avdelning 133

  Vi tar emot dig med med en neruologisk sjukdom som exempelvis epilepsi, Parkinsons sjukdom, MS, ALS och hjärntumör.

 • Avdelning 134 ryggmärgsskador Rehabiliteringsmedicin

  Sahlgrenska Universitetssjukhuset är en av landets fyra enheter som bedriver nationell högspecialiserad vård, så kallad primär rehabilitering för ryggmärgsskadade patienter. Sahlgrenska Universitetssjukhuset har också ett utökat ansvar: för barn med ryggmärgsskada samt för mycket höga skador med förväntat kvarstående behov av andningsstöd/ventilator.

 • Avdelning 135

  Vi tar emot dig som drabbats av en stroke eller har liknande symtom. Vi erbjuder akut omhändertagande, utredning, behandling och rehabilitering.

 • Avdelning 623

  Rehabiliteringsmedicin Avdelning 623 vänder sig till dig som drabbats av en neurologisk funktionsnedsättning till följd av förvärvad hjärnskada, exempelvis stroke och traumatisk hjärnskada, ryggmärgsskada och andra skador och sjukdomar i centrala nervsystemet.

 • Dagrehabilitering och öppenvård Hjärnskademottagning Högsbo

  Vi vänder oss till dig med behov av uppföljning och behandling efter förvärvad hjärnskada. Vi kan ta emot dig som är i arbetsför ålder, från cirka 16 år. Du ska vara skriven i Göteborgsområdet. Målsättningen med våra insatser är att du ska få så god funktionsförmåga och livskvalitet som möjligt efter din skada.

 • Epilepsi-team

  Vi vänder oss till dig som har eller misstänker att du har epilepsi. 

 • Hjärntumörteam

  Vi tar emot dig som har en tumör utgående från centrala nervsystemet, det vill säga hjärnan eller ryggmärgen.

 • Klinisk Neurofysiologi Barn

  Vi vänder oss till barn med sjukdom i nervsystem eller muskulatur och som remitteras till diagnostisk undersökning av funktion i nervsystemet eller muskulaturen. För barn under 16 år finns vi finns både på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus och Sahlgrenska sjukhuset. Om barnet behöver undersökas eller träffa en läkare görs undersökningen på Sahlgrenska Sjukhuset.

 • Klinisk neurofysiologimottagning Sahlgrenska

  Vi vänder oss till dig med sjukdom i nervsystem eller muskulatur och som remitteras till diagnostisk undersökning av funktion i nervsystemet eller muskulaturen. Vi finns både på Sahlgrenska sjukhuset och på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus.

 • MS-mottagning Sahlgrenska

  Vi vänder oss till dig som har eller misstänker multipel skleros, MS. Vi erbjuder utredning, behandling och uppföljning. Vi tar också emot dig med andra demyeliniserande inflammatoriska sjukdomar i centrala nervsystemet.

 • Neuro psykologer och kuratorer

  Psykologer och kuratorer inom Neurosjukvården är verksamma på vårdavdelningar och inom olika öppenvårdsenheter.

 • Neurokirurgimottagning Sahlgrenska

  Vi vänder oss till dig med en sjukdom i hjärnan eller nervsystemet och med neurokirurgiskt behandlingsbara tillstånd.

 • Neurologimottagning Sahlgrenska

  Vi vänder oss till dig med en sjukdom i hjärnan eller nervsystemet. 

 • Neurologopedimottagning Mölndal

  Vi vänder oss till dig med tal-, språk- och kommunikationssvårigheter efter en hjärnskada eller neurologisk sjukdom.

 • Neuromuskulärt centrum Sahlgrenska

  Vi vänder oss till dig med neuromuskulär sjukdom.  Vi erbjuder utredning, behandling och uppföljning.

 • Parkinson- och motorikteam

  Vi vänder oss till dig med Parkinsons sjukdom och andra liknande sjukdomar. Vi erbjuder utredning, behandling och uppföljning.

 • Parkinsonmottagning Högsbo

  Sjukvården ställer om till Nära vård. Parkinsonteamet upphör under 2024 och vi tar därför inte emot nya remisser.

 • Postpoliomottagning Högsbo

  Sahlgrenska Universitetssjukhuset är en av landets tre enheter som bedriver nationell högspecialiserad vård (NHV) av viss vård för patienter med misstänkt eller diagnosticerat resttillstånd efter polio.

 • Regional migränmottagning Sahlgrenska

  Regional migränmottagning Sahlgrenska är en teambaserad digifysisk mottagning som riktar sig till personer i hela Västra Götalandsregionen, med svårbehandlad migrän. Mottagningen är en del av Neurologimottagningen Sahlgrenska.

 • Rehabiliteringsmedicin Högsbo

  Rehabiliteringsmedicin erbjuder bedömning och rehabilitering till dig som i vuxen ålder, från cirka 16 år och uppåt, drabbats av en neurologisk funktionsnedsättning efter förvärvad hjärnskada, förvärvad ryggmärgsskada eller andra skador och sjukdomar i centrala nervsystemet. Målsättningen med våra insatser är att du skall få så god funktionsförmåga och livskvalitet som möjligt efter din skada.

 • Ryggmärgsskademottagning Högsbo

  Vi vänder oss till dig med behov av uppföljning och behandling efter förvärvad ryggmärgsskada. Vi kan ta emot dig som är skriven i Göteborg. Även boende i Kungsbacka kan få sin uppföljning hos oss. Vår mottagning servar idag ca 500 personer. Målsättningen är att patienten med hjälp av teamets samlade kompetens, ska kunna uppnå så god självständighet och delaktighet som möjligt, för att få en så god livskvalitet som är rimligt trots funktionsnedsättningar.

 • Stroke Forum

  Stroke Forum tillhör Neurosjukvården, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och vänder sig till personer som haft stroke och till deras anhöriga.

 • Tonusmottagning Högsbo

  Vi vänder oss till dig som har spasticitet till följd av skada i centrala nervsystemet, är i arbetsför ålder och som redan är eller har varit patient inom vår vår verksamhet. Vi vänder oss även till dig som tillhör verksamhetens målgrupp; personer med förvärvad hjärnskada eller förvärvad ryggmärgsskada.

 • Understödd hemgång stroke

  Vi erbjuder dig som strokepatient på avdelning 135 med milda till måttliga kvarvarande symtom fortsatt rehabilitering i hemmet.