Tonusmottagning Högsbo

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Telefontider

  • måndag - torsdag 8:00 - 9:00

Besök

Öppettider

  • måndag - fredag 9:00 - 15:00

Besöksadress

Lilla Kapplandsgatan 7B
421 37 Västra Frölunda

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Rehabiliteringsmedicin, Högsbo sjukhus: Spårvagn 1, 7, 8 mot Frölunda Gå av hållpl. Lantmilsgatan. Gå ner för backen till vänster så ligger Högsbo sjukhus på höger sida.

Inre vägbeskrivning

Plan 4, Högsbo sjukhus

Postadress

Sahlgrenska Univ.sjukhuset Tonusmott Högsbo
Box 30110
400 43 Göteborg

Vi vänder oss till dig som har spasticitet till följd av skada i centrala nervsystemet, är i arbetsför ålder och som redan är eller har varit patient inom vår vår verksamhet. Vi vänder oss även till dig som tillhör verksamhetens målgrupp; personer med förvärvad hjärnskada eller förvärvad ryggmärgsskada.

Tonus

Spasticitet innebär att musklernas grundspänning – tonus – förhöjs till en muskulär överaktivitet, där personen får svårt att frivilligt kontrollera sina rörelser. Tonusökningen kan medföra smärta och kan göra det svårt att klara sin ADL och annan aktivitet.

Gör vårdärenden via 1177

Via webbplatsen 1177 kan du till exempel förnya recept, begära intyg, fråga om din remiss, kontakt för bokning av tid, av- eller ombokning av tid och skicka meddelande .

Dina synpunkter på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått, vill vi gärna att du talar om det för oss. Information om hur du lämnar dina synpunkter finns här.

Söka vård hos oss

När du söker vård hos oss behöver vi veta något om den sjukdom och de besvär du har. Den informationen kan vi till exempel få genom att en läkare på din vårdcentral eller annan läkare skriver en remiss till oss. Även fysioterapeut eller arbetsterapeut kan remittera till oss. Du kan också skriva en egen vårdbegäran.

Vid ditt besök hos oss

Vid första besöket får du träffa läkare, arbetsterapeut och fysioterapeut. Vi tar då ställning till hur pass hindrande spasticiteten är för dig i vardagen, och om den bedöms vara behandlingsbar. Därefter beslutas om vilken typ av åtgärd som kan vara lämplig. För att kunna se resultatet av behandling, videofilmar vi bedömningen.

En vanlig behandlingsform är injektion med botulinumtoxin, kombinerat med en intensiv träningsperiod och eventuellt behandling med skena. Din ordinarie fysioterapeut och/eller arbetsterapeut är välkommen att närvara vid bedömningen, eftersom träning efter spasticitetsbehandlingen sker där du brukar träna. Tonusmottagningens fysioterapeut och arbetsterapeut har framför allt konsultativ funktion och kan inte erbjuda träningsåtgärder.

Ett alternativ för behandling av spasticitet kan vara antispastiska tabletter eller eventuellt operation.

Intrathekal mottagning

I anslutning till Tonusteamet finns också en Intrathekal mottagning, ”baklofenspumpsmottagning”, bemannad av sjuksköterskor och läkare.

För en grupp patienter med svår spasticitet finns möjlighet att tillföra läkemedel direkt in ryggmärgen i anpassad dos genom en inopererad, programmerbar pump.

Patienter bokade till Intrathekala mottagningen bedöms av sjuksköterska avseende spasticitet, bålstabilitet, hud och smärta samt intrathekala baklofentest för ställningstagande till baklofenpump och påfyllning av pumparna.

Checklista inför ditt besök

Ta med dig fotolegitimation, kallelse och eventuellt högkostnadskort.

Hos oss checkar du in via din mobil före besöket

Självincheckning – så går det till 

Självincheckning – checka in direkt. Du betalar direkt i mobilen med betalkort eller Swish.

Om du inte kan checka in med mobilen (se ovan), anmäler du ditt besök i receptionen vid entrén. Vi ser helst att du betalar med kort, men du kan också betala kontant eller få en faktura hemskickad.

Prioritera dina behandlingstider

Meddela eventuella återbud mer än 24 timmar i förväg. Senare återbud kommer att debiteras dig, vilket gäller även om du har frikort.

Vi förväntar oss att du prioriterar rehabiliteringen och de tider du har hos oss. Vid upprepade uteblivande utan giltigt skäl förlorar du din rehabiliteringsplats.

Vi som arbetar här

Vi som arbetar inom tonusverksamheten är: specialistläkare, arbetsterapeut, fysioterapeut och undersköterska och sjuksköterskor. Vi arbetar interdisciplinärt och personcentrerat, med en helhetssyn på patienten.

Vi har ofta studenter på vår avdelningar då Sahlgrenska Universitetssjukhuset också är ett stort utbildningscenter. Du som patient har rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök.

Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Tonus- och Intrathekala teamet tillhör Rehabiliteringsmedicin

Rehabiliteringsmedicin är kvalitetsgranskad och ackrediterad hos organisationen CARF International (Comission on Accreditation of Rehabilitation Facilites), som granskar vård- och omsorgsenheter över hela världen.

imagecfzrq.png

 

Ansvariga för avdelningen

Carina Meyer

Vårdenhetschef

Elisabeth Åkerlund

Sektionschef

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Telefontider

  • måndag - torsdag 8:00 - 9:00

Besök

Öppettider

  • måndag - fredag 9:00 - 15:00

Besöksadress

Lilla Kapplandsgatan 7B
421 37 Västra Frölunda

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Rehabiliteringsmedicin, Högsbo sjukhus: Spårvagn 1, 7, 8 mot Frölunda Gå av hållpl. Lantmilsgatan. Gå ner för backen till vänster så ligger Högsbo sjukhus på höger sida.

Inre vägbeskrivning

Plan 4, Högsbo sjukhus

Postadress

Sahlgrenska Univ.sjukhuset Tonusmott Högsbo
Box 30110
400 43 Göteborg

Vi vänder oss till dig som har spasticitet till följd av skada i centrala nervsystemet, är i arbetsför ålder och som redan är eller har varit patient inom vår vår verksamhet. Vi vänder oss även till dig som tillhör verksamhetens målgrupp; personer med förvärvad hjärnskada eller förvärvad ryggmärgsskada.

Tonus

Spasticitet innebär att musklernas grundspänning – tonus – förhöjs till en muskulär överaktivitet, där personen får svårt att frivilligt kontrollera sina rörelser. Tonusökningen kan medföra smärta och kan göra det svårt att klara sin ADL och annan aktivitet.

Söka vård hos oss

När du söker vård hos oss behöver vi veta något om den sjukdom och de besvär du har. Den informationen kan vi till exempel få genom att en läkare på din vårdcentral eller annan läkare skriver en remiss till oss. Även fysioterapeut eller arbetsterapeut kan remittera till oss. Du kan också skriva en egen vårdbegäran.

Vid ditt besök hos oss

Vid första besöket får du träffa läkare, arbetsterapeut och fysioterapeut. Vi tar då ställning till hur pass hindrande spasticiteten är för dig i vardagen, och om den bedöms vara behandlingsbar. Därefter beslutas om vilken typ av åtgärd som kan vara lämplig. För att kunna se resultatet av behandling, videofilmar vi bedömningen.

En vanlig behandlingsform är injektion med botulinumtoxin, kombinerat med en intensiv träningsperiod och eventuellt behandling med skena. Din ordinarie fysioterapeut och/eller arbetsterapeut är välkommen att närvara vid bedömningen, eftersom träning efter spasticitetsbehandlingen sker där du brukar träna. Tonusmottagningens fysioterapeut och arbetsterapeut har framför allt konsultativ funktion och kan inte erbjuda träningsåtgärder.

Ett alternativ för behandling av spasticitet kan vara antispastiska tabletter eller eventuellt operation.

Intrathekal mottagning

I anslutning till Tonusteamet finns också en Intrathekal mottagning, ”baklofenspumpsmottagning”, bemannad av sjuksköterskor och läkare.

För en grupp patienter med svår spasticitet finns möjlighet att tillföra läkemedel direkt in ryggmärgen i anpassad dos genom en inopererad, programmerbar pump.

Patienter bokade till Intrathekala mottagningen bedöms av sjuksköterska avseende spasticitet, bålstabilitet, hud och smärta samt intrathekala baklofentest för ställningstagande till baklofenpump och påfyllning av pumparna.

Checklista inför ditt besök

Ta med dig fotolegitimation, kallelse och eventuellt högkostnadskort.

Hos oss checkar du in via din mobil före besöket

Självincheckning – så går det till 

Självincheckning – checka in direkt. Du betalar direkt i mobilen med betalkort eller Swish.

Om du inte kan checka in med mobilen (se ovan), anmäler du ditt besök i receptionen vid entrén. Vi ser helst att du betalar med kort, men du kan också betala kontant eller få en faktura hemskickad.

Prioritera dina behandlingstider

Meddela eventuella återbud mer än 24 timmar i förväg. Senare återbud kommer att debiteras dig, vilket gäller även om du har frikort.

Vi förväntar oss att du prioriterar rehabiliteringen och de tider du har hos oss. Vid upprepade uteblivande utan giltigt skäl förlorar du din rehabiliteringsplats.

Vi som arbetar här

Vi som arbetar inom tonusverksamheten är: specialistläkare, arbetsterapeut, fysioterapeut och undersköterska och sjuksköterskor. Vi arbetar interdisciplinärt och personcentrerat, med en helhetssyn på patienten.

Vi har ofta studenter på vår avdelningar då Sahlgrenska Universitetssjukhuset också är ett stort utbildningscenter. Du som patient har rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök.

Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Tonus- och Intrathekala teamet tillhör Rehabiliteringsmedicin

Rehabiliteringsmedicin är kvalitetsgranskad och ackrediterad hos organisationen CARF International (Comission on Accreditation of Rehabilitation Facilites), som granskar vård- och omsorgsenheter över hela världen.

imagecfzrq.png

 

Ansvariga för avdelningen

Carina Meyer

Vårdenhetschef

Elisabeth Åkerlund

Sektionschef

Gör vårdärenden via 1177

Via webbplatsen 1177 kan du till exempel förnya recept, begära intyg, fråga om din remiss, kontakt för bokning av tid, av- eller ombokning av tid och skicka meddelande .

Dina synpunkter på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått, vill vi gärna att du talar om det för oss. Information om hur du lämnar dina synpunkter finns här.