Tillfällig information

Rehabiliteringsmedicin öppenvård har semesterstängt under vecka 28 – 31 (8 juli – 4 augusti).

Vi tar inte emot ärenden via 1177 under stängningsperioden. Sista dagen för att skicka in ärenden är torsdag 4 juli kl. 12.00 och vi öppnar tjänsten igen måndag 5 augusti kl. 06.00.

Du kan avboka inplanerade tider under semesterstängningen, men vi återkommer till dig först när vi är tillbaka igen vecka 32.

För att komma i kontakt med arbetsterapeut eller fysioterapeut på Högsbo sjukhus hänvisar vi till deras hemsida.

Trevlig sommar!

Postpoliomottagning Högsbo

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Telefontider

 • måndag - torsdag 8:00 - 9:00

Besök

Öppettider

 • måndag - fredag 8:00 - 16:00

Besöksadress

Lilla Kapplandsgatan 30A
421 37 Västra Frölunda

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Rehabiliteringsmedicin, Högsbo sjukhus: Spårvagn 1, 7, 8 mot Frölunda Gå av hållpl. Lantmilsgatan. Gå ner för backen till vänster så ligger Högsbo sjukhus på höger sida.

Inre vägbeskrivning

Plan 1, Högsbo sjukhus

Postadress

Sahlgrenska Univ.sjukhuset Postpoliomott. Högsbo
Box 30110
400 43 Göteborg

Sahlgrenska Universitetssjukhuset är en av landets tre enheter som bedriver nationell högspecialiserad vård (NHV) av viss vård för patienter med misstänkt eller diagnosticerat resttillstånd efter polio.

Nationell högspecialiserad vård - viss vård vid resttillstånd efter polio

Inom uppdraget erbjuder vi

 • Utredning och diagnostik
 • Ställningstagande till behandling, rehabilitering och uppföljning

Polio

Polio är en vattenburen virussjukdom. De flesta som drabbas får lindriga besvär som feber eller huvudvärk, men resttillstånd är vanliga. Ibland kan polio orsaka förlamningar och till och med vara livshotande. I Sverige vaccineras nästan alla barn mot polio och inget inhemskt fall har rapporterarats sedan 1977. Polio sprids idag endast i ett fåtal länder. Postpolio kallas det när den som har haft polio får nya besvär cirka 20-40 år senare.

Gör vårdärenden via 1177

Via webbplatsen 1177 kan du till exempel förnya recept, begära intyg, fråga om din remiss, kontakt för bokning av tid, av- eller ombokning av tid och skicka meddelande .

Dina synpunkter på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått, vill vi gärna att du talar om det för oss. Information om hur du lämnar dina synpunkter finns här.

Söka vård hos oss

Vi tar emot barn och vuxna från hela landet.

När du söker vård hos oss behöver vi veta något om den sjukdom och de besvär du har. Den informationen kan vi till exempel få genom att en läkare på din vårdcentral eller annan läkare skriver en remiss till oss, se remissmall nedan.

Remiss till NHV-enhet kan gälla

 • Diagnosticering och bedömning av rehabiliteringsbehov avseende misstänkt eller fastställt resttillstånd efter polio, det vill säga patient som inte tidigare utretts vid högspecialiserad poliomottagning.
 • Rehabiliteringsbedömning avseende nytillkomna poliorelaterade besvär, diagnos finns men patienten har försämrats betydligt avseende symtom efter polio och det bedöms finnas behov av teambaserad specialistinsats.
 •  

  Dokument

  Länk

  Remissmall

  Remissmall NHV polio VGR.pdf (vgregion.se)

  Information till remittent inför remittering till oss

  Till remittenter inför remittering till nationell högspecialiserad vård.pdf (vgregion.se)

  Patientinformation - inför ditt besök hos oss

  Håller på att tas fram

   

   

   

Vid ditt besök hos oss

En nyutredning tar i regel två dagar, med besök och utredningar på två sjukhusområden – Sahlgrenska och Högsbo. På din kallelse kan du se vad som gäller för just dig.

Tillsammans med kallelsen och information om just din planering, så får du också frågeformulär som vi ber dig fylla i och skicka in till oss inför besöket.

Utredningar och bedömning av samtliga i teamet görs för att bekräfta diagnos och för att identifiera dina styrkor och svårigheter.

Vi ger rådgivning om exempelvis medicinska åtgärder, hjälpmedel, fysisk aktivitet och ergonomi. Tillsammans med dig lägger vi upp en rehabiliteringsplan utifrån dina besvär, behov och din målsättning med rehabiliteringen. Vi ger även rekommendationer kring dina fortsatta rehabiliteringsbehov till dina vårdgivare på hemorten.

Vi planerar också in en uppföljning för att se hur det fungerar för dig.

Du hittar mer information i broschyren Patientinformation – inför ditt besök hos oss, som du kan ladda ned. Broschyren håller på att tas fram.

 

Checklista inför ditt besök

Ta med dig fotolegitimation, kallelse och eventuellt högkostnadskort.

På Postpoliomottagning Högsbo checkar du in via din mobil före besöket

Självincheckning – så går det till 

Självincheckning – checka in direkt. Du betalar direkt i mobilen med betalkort eller Swish.

Om du inte kan checka in med mobilen (se ovan), anmäler du ditt besök i receptionen vid entrén. Vi ser helst att du betalar med kort, men du kan också betala kontant eller få en faktura hemskickad.

Prioritera dina behandlingstider

Meddela eventuella återbud mer än 24 timmar i förväg. Senare återbud kommer att debiteras dig, vilket gäller även om du har frikort.

Vi förväntar oss att du prioriterar den tid du har hos oss. Vid upprepade uteblivande, utan giltigt skäl, förlorar du din rehabiliteringsplats.

Vi som arbetar här

Vi som arbetar i postpolioteamet är specialistläkare, arbetsterapeut, fysioterapeut, kurator och undersköterska. Vi arbetar interdisciplinärt och personcentrerat, med en helhetssyn på patienten.

Vi har ofta studenter på vår avdelningar då Sahlgrenska Universitetssjukhuset också är ett stort utbildningscenter. Du som patient har rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök.

Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Världsunikt kvalitetsregister

Vi har lång erfarenhet av att samverka med andra universitetssjukhus och sjukhus, både nationellt och internationellt. I Västra Götalandsregionen har vården av patienter med resttillstånd från polio varit koncentrerad till Sahlgrenska Universitetssjukhuset sedan 1994. Här finns ett världsunikt kvalitetsregister som möjliggjort forskningsstudier och kartläggningar på området.

Postpoliomottagningen tillhör Rehabiliteringsmedicin

Rehabiliteringsmedicin är kvalitetsgranskad och ackrediterad hos organisationen CARF International (Comission on Accreditation of Rehabilitation Facilites), som granskar vård- och omsorgsenheter över hela världen.

imagecfzrq.png

 

Ansvariga för mottagningen

Carina Meyer

Vårdenhetschef

Elisabeth Åkerlund

Sektionschef

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Telefontider

 • måndag - torsdag 8:00 - 9:00

Besök

Öppettider

 • måndag - fredag 8:00 - 16:00

Besöksadress

Lilla Kapplandsgatan 30A
421 37 Västra Frölunda

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Rehabiliteringsmedicin, Högsbo sjukhus: Spårvagn 1, 7, 8 mot Frölunda Gå av hållpl. Lantmilsgatan. Gå ner för backen till vänster så ligger Högsbo sjukhus på höger sida.

Inre vägbeskrivning

Plan 1, Högsbo sjukhus

Postadress

Sahlgrenska Univ.sjukhuset Postpoliomott. Högsbo
Box 30110
400 43 Göteborg

Sahlgrenska Universitetssjukhuset är en av landets tre enheter som bedriver nationell högspecialiserad vård (NHV) av viss vård för patienter med misstänkt eller diagnosticerat resttillstånd efter polio.

Nationell högspecialiserad vård - viss vård vid resttillstånd efter polio

Inom uppdraget erbjuder vi

 • Utredning och diagnostik
 • Ställningstagande till behandling, rehabilitering och uppföljning

Polio

Polio är en vattenburen virussjukdom. De flesta som drabbas får lindriga besvär som feber eller huvudvärk, men resttillstånd är vanliga. Ibland kan polio orsaka förlamningar och till och med vara livshotande. I Sverige vaccineras nästan alla barn mot polio och inget inhemskt fall har rapporterarats sedan 1977. Polio sprids idag endast i ett fåtal länder. Postpolio kallas det när den som har haft polio får nya besvär cirka 20-40 år senare.

Söka vård hos oss

Vi tar emot barn och vuxna från hela landet.

När du söker vård hos oss behöver vi veta något om den sjukdom och de besvär du har. Den informationen kan vi till exempel få genom att en läkare på din vårdcentral eller annan läkare skriver en remiss till oss, se remissmall nedan.

Remiss till NHV-enhet kan gälla

 • Diagnosticering och bedömning av rehabiliteringsbehov avseende misstänkt eller fastställt resttillstånd efter polio, det vill säga patient som inte tidigare utretts vid högspecialiserad poliomottagning.
 • Rehabiliteringsbedömning avseende nytillkomna poliorelaterade besvär, diagnos finns men patienten har försämrats betydligt avseende symtom efter polio och det bedöms finnas behov av teambaserad specialistinsats.
 •  

  Dokument

  Länk

  Remissmall

  Remissmall NHV polio VGR.pdf (vgregion.se)

  Information till remittent inför remittering till oss

  Till remittenter inför remittering till nationell högspecialiserad vård.pdf (vgregion.se)

  Patientinformation - inför ditt besök hos oss

  Håller på att tas fram

   

   

   

Vid ditt besök hos oss

En nyutredning tar i regel två dagar, med besök och utredningar på två sjukhusområden – Sahlgrenska och Högsbo. På din kallelse kan du se vad som gäller för just dig.

Tillsammans med kallelsen och information om just din planering, så får du också frågeformulär som vi ber dig fylla i och skicka in till oss inför besöket.

Utredningar och bedömning av samtliga i teamet görs för att bekräfta diagnos och för att identifiera dina styrkor och svårigheter.

Vi ger rådgivning om exempelvis medicinska åtgärder, hjälpmedel, fysisk aktivitet och ergonomi. Tillsammans med dig lägger vi upp en rehabiliteringsplan utifrån dina besvär, behov och din målsättning med rehabiliteringen. Vi ger även rekommendationer kring dina fortsatta rehabiliteringsbehov till dina vårdgivare på hemorten.

Vi planerar också in en uppföljning för att se hur det fungerar för dig.

Du hittar mer information i broschyren Patientinformation – inför ditt besök hos oss, som du kan ladda ned. Broschyren håller på att tas fram.

 

Checklista inför ditt besök

Ta med dig fotolegitimation, kallelse och eventuellt högkostnadskort.

På Postpoliomottagning Högsbo checkar du in via din mobil före besöket

Självincheckning – så går det till 

Självincheckning – checka in direkt. Du betalar direkt i mobilen med betalkort eller Swish.

Om du inte kan checka in med mobilen (se ovan), anmäler du ditt besök i receptionen vid entrén. Vi ser helst att du betalar med kort, men du kan också betala kontant eller få en faktura hemskickad.

Prioritera dina behandlingstider

Meddela eventuella återbud mer än 24 timmar i förväg. Senare återbud kommer att debiteras dig, vilket gäller även om du har frikort.

Vi förväntar oss att du prioriterar den tid du har hos oss. Vid upprepade uteblivande, utan giltigt skäl, förlorar du din rehabiliteringsplats.

Vi som arbetar här

Vi som arbetar i postpolioteamet är specialistläkare, arbetsterapeut, fysioterapeut, kurator och undersköterska. Vi arbetar interdisciplinärt och personcentrerat, med en helhetssyn på patienten.

Vi har ofta studenter på vår avdelningar då Sahlgrenska Universitetssjukhuset också är ett stort utbildningscenter. Du som patient har rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök.

Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Världsunikt kvalitetsregister

Vi har lång erfarenhet av att samverka med andra universitetssjukhus och sjukhus, både nationellt och internationellt. I Västra Götalandsregionen har vården av patienter med resttillstånd från polio varit koncentrerad till Sahlgrenska Universitetssjukhuset sedan 1994. Här finns ett världsunikt kvalitetsregister som möjliggjort forskningsstudier och kartläggningar på området.

Postpoliomottagningen tillhör Rehabiliteringsmedicin

Rehabiliteringsmedicin är kvalitetsgranskad och ackrediterad hos organisationen CARF International (Comission on Accreditation of Rehabilitation Facilites), som granskar vård- och omsorgsenheter över hela världen.

imagecfzrq.png

 

Ansvariga för mottagningen

Carina Meyer

Vårdenhetschef

Elisabeth Åkerlund

Sektionschef

Gör vårdärenden via 1177

Via webbplatsen 1177 kan du till exempel förnya recept, begära intyg, fråga om din remiss, kontakt för bokning av tid, av- eller ombokning av tid och skicka meddelande .

Dina synpunkter på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått, vill vi gärna att du talar om det för oss. Information om hur du lämnar dina synpunkter finns här.