Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Planerar du att besöka Sahlgrenska Universitetssjukhuset?

Om du har en avtalad tid och har symtom på luftvägsinfektion eller feber kontakta snarast avdelningen/mottagningen direkt eller via växel på 031-342 10 00. 

För närstående råder besöksförbud på samtliga mottagningar och vårdavdelningar endast med undantag för vårdnadshavare och ledsagare. Detta förutsatt att medföljaren inte har luftvägssymtom eller feber.

Läs mer här

Parkinson- och motorikteam

Kontaktuppgifter

Telefon

Telefontider

Rådgivning
måndag - fredag 8:30 - 10:30

Växeltelefon

Öppettider

måndag - torsdag 8:00 - 16:00
Stängt för lunch
måndag - fredag 12:00 - 12:40
fredag 8:00 - 15:00

Besöksadress

Blå stråket 7, plan 0
413 46 Göteborg
Sahlgrenska sjukhuset

Vägbeskrivning

Till Sahlgrenska sjukhuset går ett stort antal spårvagns- och busslinjer. Hållplats Sahlgrenska huvudentré. Se vidare på http://www.vasttrafik.se/.

Postadress

Sahlgrenska Universitetssjukhuset Neurologimottagning Sahlgrenska
413 45 Göteborg

Coronavirus covid-19

Click here for information in English

Till dig som är patient inom Neurosjukvården: Neurologi, Neurokirurgi, Klinisk neurofysiologi, Rehabiliteringsmedicin

Vår verksamhet påverkas mycket av den rådande situationen. Det är svårt att veta hur långvarig denna situation blir. Vi vill i så hög omfattning som möjligt säkerställa tillgång till vård för våra patienter samtidigt som vi vill göra vad vi kan för att minimera risken för att våra patienter skall utsättas för smitta. Detta kommer att påverka dina besök till oss.

Närstående får endast medfölja om absolut nödvändigt. Kontakta oss vid frågor.

För aktuell information och svar på vanliga frågor om Coronavirus covid-19 hänvisar vi till:

Vi kommer att förändra vårt sätt att arbeta med mottagningsbesök. Vi ersätter de flesta besök på mottagningen med telefonbesök eller digitala besök. Detta görs utifrån individuella bedömningar.

Om du redan är kallad till besök hos oss kommer vi att höra av oss om det blir en ändring.

För att upprätthålla en god och uthållig sjukvård är det viktigt att vi kan genomföra de besök som planeras. Vi är därför tacksamma om av- och ombokningar görs i god tid via 1177 Vårdguidens e-tjänster alternativt det telefonnummer som står på din kallelse. För av- och ombokningar Neurologi 031-342 94 36 och för av- och ombokningar Neurokirurgi 031-342 96 30.

För medicinska frågor gäller våra ordinarie telefonlinjer som vi under rådande situation bemannar i så hög omfattning som möjligt. Det går även att kontakta oss via 1177 Vårdguidens e-tjänster.

200318

Åsa Lundgren Nilsson
Verksamhetschef Neurosjukvården

- - - - - - - - - -

Information in English

For patients in Neuro Health Care (Neurosjukvården): Neurology, Neurosurgery, Clinical Neurophysiology, Rehabilitation Medicine

Neuro Health Care is greatly affected by the current situation. It is difficult to know for how long this situation will last. As much as possible, we want to ensure access to care for our patients while at the same time we want to do what we can to minimize the risk of our patients being exposed to infection. This will affect your visits to us.

Relatives may only accompany the patient if absolutely necessary. Contact us if you have any questions.

Due to the current situation regarding Coronavirus covid-19, for general information and answers to frequently asked questions, we ask that you please refer to:

We will change our way of working with outpatient visits. We will replace most outpatient visits with telephone calls or digital visits. This is done on the basis of individual assessments.

If you already have a scheduled appointment with us, we will contact you if there is a change.

In order to maintain good and sustainable health care, it is important that we can carry out the visits that are planned. We are therefore grateful if cancellations and re-bookings are made in time via the 1177 Health Care Guide e-services (Vårdguiden) or the telephone number that is on your notice. For cancellations and re-bookings for the Neurology clinic please call 031-342 94 36 and for cancellations and re-bookings for Neurosurgery please call 031-342 96 30.

For medical issues, our regular telephone lines apply which we, under the current situation, staff as much as possible. You can also contact us via the 1177 health care guide e-services (Vårdguiden).

200318

Åsa Lundgren Nilsson
CEO (Verksamhetschef)
Neuro Health Care (Neurosjukvården)

Vi vänder oss till dig med Parkinsons sjukdom och andra liknande sjukdomar. Vi erbjuder utredning, behandling och uppföljning.

Parkinsons sjukdom och andra motoriksjukdomar

Den nuvarande situationen med Coronaviruset covid-19 väcker många frågor. Här har vi försökt besvara de vanligaste.

Tillhör jag en riskgrupp på grund av att jag har Parkinsons sjukdom eller någon annan motoriksjukdom?
Det är troligen klokt att betrakta personer med Parkinsons sjukdom som en riskgrupp när det gäller covid-19. Samma sak gäller personer med atypisk Parkinsonism, men inte nödvändigtvis personer med dystoni eller tremorsjukdomar.

Allmänna rekommendationer för personer som tillhör riskgrupper är att:

• Minska risken för att bli smittad genom att hålla avstånd till andra.
• Undvika resor som inte är nödvändiga.
• Hålla sig hemma så mycket som möjligt för att ytterligare minska risken att bli utsatt för smitta.
• Överväga att få mat levererad till bostaden genom familj, sociala eller kommersiella nätverk.

Det är viktigt att notera att risken för covid-19 varierar beroende på var man bor i landet och denna information förändras snabbt dag för dag. Följ allmän information.

Är det säkert för mig att besöka mottagningen?
Vi gör för närvarande medicinska prioriteringar och kallar bara till fysiska besök när det bedöms medicinskt nödvändigt. I de fall vi bedömer att ett besök kan ersättas av annan kontakt erbjuder vi i första hand ett digitalt vårdmöte/videobesök, och om det inte är möjligt ett telefonbesök. Om du har svårt att genomföra ett videobesök själv kan du eventuellt ta hjälp av närstående, personal i hemsjukvård eller på boende. Om det visar sig att ett videobesök inte kan genomföras är det lätt att byta till telefon vid besöket.

Jag får regelbunden behandling med Botox-injektioner – vad händer nu?
Patienter som inte tillhör någon riskgrupp kommer tills vidare kallas för Botox-behandling som tidigare. Din läkare kan välja att skjuta upp behandlingen om det finns medicinska skäl.
Det är viktigt att du själv avbokar besöket om du har infektionssymtom, varit utomlands eller har varit i kontakt med någon med konstaterad eller misstänkt covid-19 infektion de senaste 14 dagarna. Om du haft luftvägsinfektion vill vi att du skall ha varit symtomfri en vecka innan behandlingen.

Jag har remitterats för ställningstagande till avancerad behandling (läkemedelspump eller stimulering med djupa hjärnelektroder) – vad händer nu?
Under den pågående covid-19 pandemin har utredning inför och start av planerade avancerade behandlingar skjutits på framtiden. Vi kan i nuläget inte säga när denna verksamhet återupptas. Personer som har påbörjat behandling kommer att fortsätta följas upp enligt normal rutin, men en del besök kommer bli digitala.

Kommer det att bli brist på parkinsonläkemedel?
Det finns för närvarande ingen allmän brist på läkemedel på grund av Coronaviruset covid-19. Du kan kontrollera om just ditt läkemedel är restnoterat eller finns i lager på FASS.
Utan relation till Coronaviruset finns det sedan några år ofta några restnoterade parkinsonläkemedel (slut hos leverantören eller inte på lager hos apoteken). Det är därför en god regel att alltid ha läkemedel för minst en månad hemma. Då har du tid att kontakta mottagningen om apoteket har svårt att leverera ditt läkemedel. Vi hjälper dig med alternativ.

Söka vård hos oss

Kontakt

Du kan kontakta oss per telefon eller via 1177, Vårdguidens e-tjänster, där du kan av- och omboka tid, eller utföra andra ärenden och skicka meddelanden och frågor. Teamet tillhör Neurologimottagning Sahlgrenska.

Telefontider motoriksjuksköterska är måndag–fredag 08:30–10:30 (tel 031-342 89 27). Dessa kan komma att ändras beroende på den allmänna situationen.

För av- och ombokning kan du ringa på vår röstbrevlåda: 031-342 94 36.

Vid ditt besök hos oss

Vi gör nybedömningar och uppföljningar av alla typer av motoriksjukdomar, till exempel Parkinsons sjukdom, atypisk Parkinsonism, dystoni och olika typer av tremor (skakningar).


Motorikteamet på Sahlgrenska bedömer också alla patienter i Västra Götalandsregionen där apparatassisterade behandlingar av motoriksjukdomar kan bli aktuella (läkemedelspumpar eller djupa hjärnelektroder, DBS). Du kan bli kallad till ett teambesök hos neurolog, neurokirurg och motoriksköterska (DBS-rond) eller till mottagning för ställningstagande till avancerad behandling av Parkinsons sjukdom. Inför det senare får du utskickat skalor och formulär för bakgrundsinformation som vi vill att du fyller i före besöket som pågår under en förmiddag. Ofta genomför du också en mätning med Parkinson Kinetigraph en tid innan.


Motorikteamet gör också diagnostiska utredningar av ovanliga rörelserubbningar. Vanligen träffar du då först en motorikspecialist och om det behövs genomförs därefter kompletterande undersökningar för att klargöra diagnos. Dessa utvärderas sedan i en multidisciplinär diagnostisk konferens och du informeras om resultat och rekommendationer vid uppföljande besök.

Checklista inför ditt besök

  • Motorikteamet på Sahlgrenska använder det nationella Parkinsonregistret som stöd för långsiktig uppföljning och för att du skall få ut så mycket som möjligt av dina kontakter med oss. Om du har Parkinsons sjukdom uppmuntrar vi dig därför att några dagar innan planerat besök själv logga in på Svenska Neuroregister (www.neuroreg.se), Patientens Egen Registrering (PER) med Mobilt BankId. Det finns flera skalor som du kan fylla i innan besöket och vi har särskilt stor nytta av ON-OFF, livskvalitetsskalan PDQ8 och patientrapporterade hälsomått, PRO-PD.
  • Ta med dig fotolegitimation och eventuellt högkostnadskort.
  • Tänk på att alltid vara i god tid till besöket.
  • Anmäl ditt besök i receptionen. Vi ser gärna att du betalar med kort men du kan också betala kontant eller få en faktura hemskickad.
  • Ett läkarbesök varierar mellan 30 och 60 minuter. Vid besök hos annan vårdgivare varierar tiden.

Vi som arbetar här

I vårt team finns bland annat arbetsterapeut, fysioterapeut, kurator, logoped, läkare, motoriksjuksköterska och neuropsykolog.

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till: 

Karin Hallén, enhetschef
Telefon: 031-342 79 06
E-post: karin.hallen@vgregion.se

Ansvariga för mottagningen

Karin Hallén, enhetschef
Telefon: 031-342 79 06
E-post: karin.hallen@vgregion.se

Björn Holmberg, medicinskt ansvarig


Senast uppdaterad: 2020-04-01 09:10