Avdelning 623

Högsbo sjukhus

Kontaktuppgifter

TELEFONTIDER
mån - sön dygnet runt
BESÖKSTIDER
mån - fre 16:00 - 20:00
lör - sön 11:00 - 20:00

Tunnlandsgatan 2A

Hus B9

Högsbo sjukhus

421 37 Västra Frölunda

VÄGBESKRIVNING

Spårvagn 1, 7, 8 mot Frölunda Gå av hållpl. Lantmilsgatan. Gå ner för backen till vänster så ligger Högsbo sjukhus på höger sida.

Vi tar emot dig med neurologisk skada eller sjukdom som exempelvis stroke, hjärn- eller ryggmärgsskada och som behöver rehabilitering. Vi har mångårig erfarenhet av neurologiska sjukdomar/skador och erbjuder rehabilitering för att du ska kunna få ett aktivt liv. Under hela rehabiliteringsperioden arbetar vi tillsammans med dig och dina närstående.

Din vistelse hos oss

När du kommer till vår avdelning får du antingen ett eget rum eller plats i ett flerbäddsrum beroende på vilka behov du har. Du och eventuella närstående får därefter träffa sjuksköterska och läkare för ett inskrivningssamtal där du får information om din vistelse. Inom första dygnet på vår avdelning får du även träffa fysioterapeut och  arbetsterapeut. Dina närstående är välkomna att delta vid behandlingar. 

Vi är en rehabiliteringsavdelning där du som patient ska vara delaktig i så stor utsträckning som möjligt. Vardagssysslor är en viktig del i din rehabilitering.  

Vår verksamhet är internationellt granskad och har fått högsta möjliga betyg, en treårig ackreditering, av den amerikanska kvalitetssäkringsorganisationen CARF, Commission on Accreditation of Rehabilitation Facilities. CARF är en icke vinstdrivande organisation som ackrediterar verksamheter i rehabiliteringsområdet. I sina granskningar utgår organisationen både från ett patient- och effektivitetsperspektiv.

Checklista inför din vistelse:

  • Ta gärna med egna toalettartiklar.
  •  På grund av allergier ber vi alla som vistas på vår avdelning att undvika parfym och andra doftande kroppsvårdsprodukter liksom kraftig röklukt från kläder och hår.

Här kan du läsa mer inför din vistelse på vår avdelning:

Välkommen till avdelning 623

Ryggmärgsskadeprogrammet

Strokeprogrammet

Traumaprogrammet

Vi som arbetar här

På vår avdelning finns bland annat undersköterska, sjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut, logoped, psykolog, kurator och specialistläkare.

Eftersom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett utbildningsansvar förekommer det studenter på våra mottagningar och avdelningar. Du har som patient rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök. Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

Synpunkter

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått är vi mycket tacksamma om du låter oss få veta detta. Lämna gärna dina synpunkter till:

Ulrika Ebbéus, vårdenhetschef
Telefon: 031 – 342 28 77
E-post: E-postadress

Du kan också skicka dina synpunkter med vanlig post:

Blankett för synpunkter på vården

Ansvariga för avdelningen

Ulrika Ebbéus, vårdenhetschef
Telefon: 031 – 342 28 77
E-post: E-postadress

Trandur Ulfarsson, t f sektionschef
E-post: E-postadress

Birgitta Löthgren, vårdenhetsöverläkare
Tel: 031 – 342 33 25
E-post: E-postadress