Avdelning 623

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Telefontider

 • måndag - söndag 13:00 - 18:00

Besök

Besökstider

 • måndag - fredag 16:00 - 19:00
 • lördag - söndag 11:00 - 19:00

Besöksadress

Lilla Kapplandsgatan 30A
421 37 Västra Frölunda

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Spårvagn 1, 7, 8 mot Frölunda Gå av hållpl. Lantmilsgatan. Gå ner för backen till vänster så ligger Högsbo sjukhus på höger sida.

Inre vägbeskrivning

Plan 2, Högsbo sjukhus

Postadress

Sahlgrenska Univ.sjukhuset Avdelning 623
Box 30110
400 43 Göteborg

Rehabiliteringsmedicin Avdelning 623 vänder sig till dig som drabbats av en neurologisk funktionsnedsättning till följd av förvärvad hjärnskada, exempelvis stroke och traumatisk hjärnskada, ryggmärgsskada och andra skador och sjukdomar i centrala nervsystemet.

Nationell högspecialiserad vård - viss vård vid förvärvad ryggmärgsskada

Sahlgrenska Universitetssjukhuset är en av landets fyra enheter som bedriver nationell högspecialiserad vård, så kallad primär rehabilitering för ryggmärgsskadade patienter. Sahlgrenska Universitetssjukhuset har också ett utökat ansvar: för barn med ryggmärgsskada samt för mycket höga skador med förväntat kvarstående behov av andningsstöd/ventilator.

Vi tar emot vuxna patienter från Göteborgsområdet såväl som nationellt utifrån nationell högspecialiserad vård på Avdelning 134 på Sahlgrenska sjukhuset och Avdelning 623 på Högsbo sjukhus. Vi samverkar med Drottning Silvias barnsjukhus kring barn och ungdomar med ryggmärgsskada.

Vi samverkar också med hemsjukhus, primärvård och kommun vid behov kring fortsatt vård och rehabilitering efter utskrivning från oss.

Vår koordinator inom nationell högspecialiserad vård nås på telefon 031-342 41 41, måndag-fredag 08.00-16.30.

Dokument Länk
Remiss Remiss ryggmärgsskada Västra Götaland.pdf (vgregion.se)
Broschyr - inför din vistelse hos oss Information till patient och närstående - NHV.pdf (vgregion.se)
Stöddokument - Nationell högspecialiserad vård vid viss vård vid förvärvad ryggmärgsskada Stöddokument Nationell högspecialiserad vård av viss vård vid förvärvade ryggmärgsskador.pdf (vgregion.se)

 

Nationell högspecialiserad vård för viss vård vid förvärvad ryggmärgsskada

Nationell högspecialiserad vård för viss vård vid förvärvad ryggmärgsskada

Telefon till koordinator 031-342 41 41
Telefontid måndag-fredag kl 0800-1630
Fax 031-341 58 35

Remissmall för nationell högspecialiserad vård för viss vård vid förvärvad ryggmärgsskada

Vid ditt besök hos oss

När du kommer till vår avdelning får du antingen ett eget rum eller plats i ett flerbäddsrum beroende på vilka behov du har. Du och eventuella närstående får träffa sjuksköterska och. Tillsammans med teamet lägger vi upp en individuell rehabiliteringsplan för just dig.

Checklista inför din vistelse

 • Det här kan vara bra att ha med sig

  • Fotolegitimation
  • Mobiltelefon och laddare. Vi erbjuder gratis uppkoppling till trådlöst nätverk.
  • Hygienartiklar och eventuella hjälpmedel som glasögon och hörapparat.
  • Tänk på att inte ha värdesaker med dig till sjukhuset då vi inte ansvarar för några personliga tillhörigheter.

  För dig som närstående och besökare

  • Närstående är välkomna att ringa till avdelningen under telefontiden klockan 13.00-18.00.
  • Vi ser gärna att det finns en kontaktperson, som också kan vidarebefordra information till övriga närstående.
  • Under dagen förekommer rond, provtagning, olika undersökningar samt träning. Vi ber besökare respektera våra besökstider.
  • Max två besökande per patient åt gången. Undantag från besöksregler endast efter överenskommelse med ansvarig sjuksköterska.

  För dig som vistas på avdelningen

  • Använd inte parfym och andra starkt doftande kroppsvårdsprodukter
  • Ta inte med doftande blommor och växter
  • Det är film- och fotoförbud på sjukhusområdet

Uppföljning och utveckling

Vi deltar i Svenskt Register för Rehabiliteringsmedicin, SveReh, ett nationellt kvalitetsregister, för uppföljning och utveckling av Rehabiliteringsmedicinsk vård och rehabilitering i Sverige. Detta är ett viktigt redskap för att kontinuerligt förbättra vår verksamhet. Se årsrapporter

 

Vår avdelning är kvalitetsgranskad och ackrediterad hos organisationen CARF International (Comission on Accreditation of Rehabilitation Facilites), som granskar vård- och omsorgsenheter över hela världen.

Vi som arbetar här

Vi som arbetar i rehabiliteringsteamet är: specialistläkare, underläkare, sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, psykologer, kuratorer, sexualrådgivare, koordinator, medicinsk sekreterare och logopeder m fl.

Vi har ofta studenter på vår avdelningar, då Sahlgrenska Universitetssjukhuset också är ett stort utbildningscenter. Du som patient har rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök.

Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

 

Synpunkter på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått, vill vi gärna att du talar om det för oss. Information om hur du lämnar dina synpunkter finns här.

Byggarbeten på sjukhusen

Det pågår flera byggarbeten på sjukhusen som påverkar trafik och möjligheter till parkering.

Påverkan på trafik och parkering på sjukhusen

Ansvariga för avdelningen

Carina Meyer

Vårdenhetschef

Elisabeth Åkerlund

Sektionschef

Katharina Stibrant Sunnerhagen

Medicinskt ansvarig

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Telefontider

 • måndag - söndag 13:00 - 18:00

Besök

Besökstider

 • måndag - fredag 16:00 - 19:00
 • lördag - söndag 11:00 - 19:00

Besöksadress

Lilla Kapplandsgatan 30A
421 37 Västra Frölunda

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Spårvagn 1, 7, 8 mot Frölunda Gå av hållpl. Lantmilsgatan. Gå ner för backen till vänster så ligger Högsbo sjukhus på höger sida.

Inre vägbeskrivning

Plan 2, Högsbo sjukhus

Postadress

Sahlgrenska Univ.sjukhuset Avdelning 623
Box 30110
400 43 Göteborg

Rehabiliteringsmedicin Avdelning 623 vänder sig till dig som drabbats av en neurologisk funktionsnedsättning till följd av förvärvad hjärnskada, exempelvis stroke och traumatisk hjärnskada, ryggmärgsskada och andra skador och sjukdomar i centrala nervsystemet.

Nationell högspecialiserad vård - viss vård vid förvärvad ryggmärgsskada

Sahlgrenska Universitetssjukhuset är en av landets fyra enheter som bedriver nationell högspecialiserad vård, så kallad primär rehabilitering för ryggmärgsskadade patienter. Sahlgrenska Universitetssjukhuset har också ett utökat ansvar: för barn med ryggmärgsskada samt för mycket höga skador med förväntat kvarstående behov av andningsstöd/ventilator.

Vi tar emot vuxna patienter från Göteborgsområdet såväl som nationellt utifrån nationell högspecialiserad vård på Avdelning 134 på Sahlgrenska sjukhuset och Avdelning 623 på Högsbo sjukhus. Vi samverkar med Drottning Silvias barnsjukhus kring barn och ungdomar med ryggmärgsskada.

Vi samverkar också med hemsjukhus, primärvård och kommun vid behov kring fortsatt vård och rehabilitering efter utskrivning från oss.

Vår koordinator inom nationell högspecialiserad vård nås på telefon 031-342 41 41, måndag-fredag 08.00-16.30.

Dokument Länk
Remiss Remiss ryggmärgsskada Västra Götaland.pdf (vgregion.se)
Broschyr - inför din vistelse hos oss Information till patient och närstående - NHV.pdf (vgregion.se)
Stöddokument - Nationell högspecialiserad vård vid viss vård vid förvärvad ryggmärgsskada Stöddokument Nationell högspecialiserad vård av viss vård vid förvärvade ryggmärgsskador.pdf (vgregion.se)

 

Vid ditt besök hos oss

När du kommer till vår avdelning får du antingen ett eget rum eller plats i ett flerbäddsrum beroende på vilka behov du har. Du och eventuella närstående får träffa sjuksköterska och. Tillsammans med teamet lägger vi upp en individuell rehabiliteringsplan för just dig.

Checklista inför din vistelse

 • Det här kan vara bra att ha med sig

  • Fotolegitimation
  • Mobiltelefon och laddare. Vi erbjuder gratis uppkoppling till trådlöst nätverk.
  • Hygienartiklar och eventuella hjälpmedel som glasögon och hörapparat.
  • Tänk på att inte ha värdesaker med dig till sjukhuset då vi inte ansvarar för några personliga tillhörigheter.

  För dig som närstående och besökare

  • Närstående är välkomna att ringa till avdelningen under telefontiden klockan 13.00-18.00.
  • Vi ser gärna att det finns en kontaktperson, som också kan vidarebefordra information till övriga närstående.
  • Under dagen förekommer rond, provtagning, olika undersökningar samt träning. Vi ber besökare respektera våra besökstider.
  • Max två besökande per patient åt gången. Undantag från besöksregler endast efter överenskommelse med ansvarig sjuksköterska.

  För dig som vistas på avdelningen

  • Använd inte parfym och andra starkt doftande kroppsvårdsprodukter
  • Ta inte med doftande blommor och växter
  • Det är film- och fotoförbud på sjukhusområdet

Uppföljning och utveckling

Vi deltar i Svenskt Register för Rehabiliteringsmedicin, SveReh, ett nationellt kvalitetsregister, för uppföljning och utveckling av Rehabiliteringsmedicinsk vård och rehabilitering i Sverige. Detta är ett viktigt redskap för att kontinuerligt förbättra vår verksamhet. Se årsrapporter

 

Vår avdelning är kvalitetsgranskad och ackrediterad hos organisationen CARF International (Comission on Accreditation of Rehabilitation Facilites), som granskar vård- och omsorgsenheter över hela världen.

Vi som arbetar här

Vi som arbetar i rehabiliteringsteamet är: specialistläkare, underläkare, sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, psykologer, kuratorer, sexualrådgivare, koordinator, medicinsk sekreterare och logopeder m fl.

Vi har ofta studenter på vår avdelningar, då Sahlgrenska Universitetssjukhuset också är ett stort utbildningscenter. Du som patient har rätt att säga till om du inte vill ha studenter närvarande under ditt besök.

Alla som arbetar här, personal och studenter, har tystnadsplikt.

 

Ansvariga för avdelningen

Carina Meyer

Vårdenhetschef

Elisabeth Åkerlund

Sektionschef

Katharina Stibrant Sunnerhagen

Medicinskt ansvarig

Nationell högspecialiserad vård för viss vård vid förvärvad ryggmärgsskada

Nationell högspecialiserad vård för viss vård vid förvärvad ryggmärgsskada

Telefon till koordinator 031-342 41 41
Telefontid måndag-fredag kl 0800-1630
Fax 031-341 58 35

Remissmall för nationell högspecialiserad vård för viss vård vid förvärvad ryggmärgsskada

Synpunkter på vården

Vårt mål är att ge dig god vård och ett gott bemötande. Om du har synpunkter på den vård, behandling eller det bemötande du har fått, vill vi gärna att du talar om det för oss. Information om hur du lämnar dina synpunkter finns här.

Byggarbeten på sjukhusen

Det pågår flera byggarbeten på sjukhusen som påverkar trafik och möjligheter till parkering.

Påverkan på trafik och parkering på sjukhusen